Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 20, 2014

Do nového ročníka Slovenského pohára je možné sa prihlásiť do 30.6.2014

BRATISLAVA (SFZ) - Úradný oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 7.5.2014 prijal nasledovný hrací model Slovenského pohára od sezóny 2014/2015

Počnúc súťažným ročníkom 2011/2012 vytvoril Slovenský futbalový zväz ("SFZ") partnerstvo so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., a prvýkrát v histórii tak pohárová súťaž získala titulárneho partnera. Slovenský pohár "S"), ako najvyššia pohárová súťaž vo futbale na území Slovenskej republiky vo vekovej kategórii seniorov – dospelých, tak nesie oficiálny názov "Slovnaft Cup".

Každoročnými účastníkmi pohárovej súťaže sú kluby 3 najvyšších republikových súťaží a víťazi regionálnych pohárových súťaží. Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 22.2.2013, dochádza od sezóny 2014/2015 k reorganizácii slovenských republikových súťaží dospelých. Vzhľadom k tomu, že v spolupráci s marketingovým partnerom súťaže neustále hľadáme možnosti jej skvalitnenia, zvýšenia atraktívnosti, ako aj mediálneho a diváckeho záujmu, a zároveň je potrebné reagovať na uvedenú reorganizáciu republikových súťaží, pripravili sme návrh zmeny hracieho systému – reorganizácie Slovenského pohára ("Slovnaft Cup-u") od sezóny 2014/2015.

CIELE A ZÁMERY

- zatraktívnenie najvyššej pohárovej súťaže vo futbale
- rozírenie pohárového futbalu aj do nižších súťaží v rámci regiónu
- prilákanie nových marketingových partnerov
- zvýená medializácia

KONKRÉTNE OPATRENIA

- zvýšenie počtu účastníkov pohárovej súťaže pristúpením klubov z regionálnych súťaží a tým zvýšenie počtu hracích kôl
- zmena hracieho modelu súťaže, týkajúca sa nasadzovania a účasti klubov najvyššej ligovej súťaže v jednotlivých kolách
- úprava termínovej listiny

HRACÍ MODEL

Účastníci:
Fortuna liga: 12
2. liga: 20 ("B" družstvá: 4)
3. liga - BFZ: 16, ZsFZ: 18, SsFZ: 15 ("B" družstvo: 1), VsFZ: 13 ("B" družstvá: 3)
4. liga - BFZ: 28, ZsFZ: 29 ("B" družstvá: 3), SsFZ: 31 ("B" družstvo: 1), VsFZ: 32
CELKOM možných účastníkov: 214 (definitívny počet sa môže mierne líšiť - "B" družstvá)

NASADENIE A ÚČASŤ V JEDNOTLIVÝCH KOLÁCH:

1. kolo:
Právo hrať má 182 družstiev 3. a 4. ligy. Z nich do druhého kola postupuje 96 (podľa počtu prihlásených, niektoré družstvá majú voľný žreb). Riadia ho regionálne ŠTK v súčinnosti s ŠTK SFZ. Žrebujú sa naraz prvé tri kolá súťaže.

2. kolo:
Hrá 96 družstiev postupujúcich z prvého kola + 32 družstiev Fortuna ligy a 2. ligy. Do tretieho kola postupuje 64 víťazov. Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK Fortuna ligy. FK Fortuna ligy a 2. ligy budú nasadené. Od 2. kola ďalší priebeh riadi ŠTK SFZ.

3. kolo:
Hrá 64 postupujúcich družstiev z druhého kola. Do štvrtého kola postupuje 32 víťazov. Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK Fortuna ligy. FK Fortuna ligy budú nasadené.

4. kolo:
Hrá 32 postupujúcich družstiev z tretieho kola. Do piateho kola postupuje 16 víťazov. FK Fortuna ligy budú nasadené. Neplatí územné rozdelenie východ – západ.

5. kolo (osemfinále):
Hrá 16 postupujúcich zo štvrtého kola. Do štvrťfinále postupuje 8 víťazov. Žrebuje sa voľne, bez teritoriálneho rozdelenia a nasadenia. Žrebujú sa naraz všetky zvyšné kolá súťaže.

6. kolo (štvrťfinále):
Hrajú 8 víťazi z piateho kola. Do semifinále postupujú štyria víťazi. Hrá sa na jedno stretnutie.

7. kolo (semifinále):
Hrajú 4 víťazi zo štvrťfinále. Do finále postupujú dvaja víťazi. Hrá sa dvojkolovo na odvety.

8. kolo (finále):
Stretnutie na štadióne schválenom VV SFZ.

ZÁKLADNÉ SPOLOČNÉ USTANOVENIA:

-  Za jeden FK môže štartovať len jedno družstvo.
-  FK štartujú na vlastné náklady.
-  Pokiaľ Rozpis súťaží nestanovuje inak, SP sa riadi podľa ustanovení Súťažného poriadku.
-  Hráč, ktorý počas súťažného ročníka prestúpi do iného FK môže za nový FK štartovať v jeho ďalšom priebehu. Vylúčený je štart za nový FK v tom kole, v ktorom nastúpil v pôvodnom FK. Za nový klub môže nastúpiť až v nasledujúcich kolách.
-  Stretnutia (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžujú. O postupujúcom rozhodnú kopy zo značky pokutového kopu.
-  V 1. až 4. kole platí zásada, že FK z nižšej súťaže hrá stretnutie na domácom štadióne.
-  V osemfinále a štvrťfinále platí zásada, že v prípade rozdielu 2 súťaží, FK z nižšej súťaže hrá stretnutie na domácom štadióne.
-  Stretnutia štvrťfinále, semifinále a finále sa hrajú v priebehu jarnej časti súťažného ročníka.

ODMENY PRE DELEGOVANÉ OSOBY:

-  finále a semifinále SP = Fortuna liga (vypláca SFZ)
-  štvrťfinále a osemfinále SP = 2. liga (vypláca SFZ)
-  3. a 4. kolo SP = 3. liga (vypláca RFZ podľa cenníka pre 3. ligu v rámci príslušného RFZ)
-  1. a 2. kolo SP = 4. liga (vypláca RFZ podľa cenníka pre 4. ligu v rámci príslušného RFZ)

Prílohy

Záväzná prihláška - Slovenský pohár 2014/2015

Úprava Rozpisu republikových súťaží - Slovenský pohár

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.