Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 22, 2015

Hlavnou témou medzinárodného stretnutia boli minimálne náležitosti zmlúv profesionálnych futbalistov

BRATISLAVA (SFZ) - Na pôde SFZ sa stretli zástupcovia SFZ, UEFA, ÚLK, ECA, EPFL a FIFPro

 
 
 
 
Na pôde SFZ sa stretli zástupcovia SFZ, ÚLK, UEFA, ECA, EPFL a FIFPro. Bratislava, 21: január 2015.

V dňoch 20.-21. januára sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov futbalových asociácií, ako aj organizácií združujúcich európske profesionálne kluby (ECA), európske profesionálne ligové súťaže (EPFL) a európsku divíziu organizácie zastupujúcej profesionálnych futbalistov (FIFPro), konkrétne:

Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ)
Michal Mertinyák (výkonný riaditeľ ÚLK)
Angelo Rigopoulos (právnik v oblasti športového práva UEFA)
Diederik Dewaele (výkonný riaditeľ - ECA)
Ézechiel Abatan (manažér pre prieskum verejnej mienky EPFL)
Jonas Baer-Hoffmann (vedúci úseku pre styk s verejnosťou FIFPro)
Dejan Stefanovič (člen výboru FIFPro)
Miroslav Hlivák (predseda Komory pre riešenie sporov SFZ)
Žaneta Surmajová (podpredsedníčka Komory pre riešenie sporov SFZ)
Marek Majtán (zástupca klubu MŠK Žilina - člena ÚLK a ECA)
Peter Pekara (zástupca klubu MŠK Žilina - člena ÚLK a ECA)
Helena Bašistová (zástupkyňa klubu ŠK Slovan Bratislava - člena ÚLK a ECA)
Ľubomír Golis (zástupca klubu MFK Ružomberok - člena ÚLK a ECA) a ďalší

Hlavnou témou pracovného stretnutia bola implementácia dohovoru o minimálnych podmienkach štandardnej zmluvy profesionálneho futbalistu do legislatívy v Slovenskej republike, osobitne s prihliadnutím na UEFA vyžadovanú povinnosť uzatvárať s hráčmi zamestnanecké zmluvy. Slovenskou je v súčasnosti jednou zo štyroch európskych krajín, v ktorých profesionálni futbalisti sú v pozícii živnostníkov. S tým úzko súvisí aj zosúladenie slovenských pracovno-právnych predpisov so špecifikami činnosti (práce) profesionálneho športovca, najpravdepodobnejšie prostredníctvom pripravovaného Zákona o športe.

Zahraniční hostia vysoko ocenili skutočnosť, že SFZ si zriadil Komoru pre riešenie sporov, ako nezávislý orgán. Taktiež aj komplexnosť a funkcionalitu Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), predovšetkým možnosť elektronických prestupov ako aj hlasovania. Zástupcovia SFZ informovali zahraničných hostí o príprave Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP), ktorý bude obsahovať aj všetky požadované minimálne podmienky profesionálnej hráčskej zmluvy. Po diskusii sa prítomní zhodli, že by bolo dobré aby prílohou RaPP bola aj vzorová profesionálna zmluva, čo zástupcovia SFZ prisľúbili.

Zástupcovia FIFPro konštatovali, že ako negatívum pre celý proces európskeho profesionálne-futbalového sociálneho dialógu vnímajú skutočnosť, že na Slovensku neexistuje funkčná organizácia zastupujúca profesionálnych futbalistov, ktorá by bola akceptovateľná zo strany FIFPro.

Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment o stretnutí povedal: "Veľmi sme uvítali iniciatívu UEFA zorganizovať u nás toto stretnutie za účasti zástupcov UEFA a všetkých signatárov Memoranda o spolupráci v rámci ktorého vznikol sociálny dialóg medzi UEFA a všetkými vyššie spomenutými organizáciami. Na stretnutí sme si vymenili cenné informácie a skúsenosti a výstupom z neho bude sumár doporučení, ktorým sa budeme v najbližšom období riadiť s cieľom urobiť aj na Slovensku potrebné kroky k tomu, aby sme splnili požiadavky UEFA v rámci kritérií na štandardnú zmluvu profesionálneho futbalistu i na spoluprácu s ostatnými partnermi sociálneho dialógu v našich podmienkach".

Výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák dodal: "Sociálny dialóg vo futbalovom prostredí je mimoriadne dôležitý. Témy, ktoré sme otvorili na našom spoločnom rokovaní budeme podrobne sledovať, aj s ohľadom na záujmy klubov. SFZ a ÚLK neustále diskutujú o dôležitých témach ako je nový registračný a prestupový poriadok, súťažný poriadok, minimálne štandardy zmlúv pre profesionálov, či Komora pre riešenie sporov. Určite budeme spolupracovať aj pri tvorbe štandardnej profesionálnej zmluvy, ktorá by mala tvoriť prílohu RaPP. Pozícia klubov pri týchto diskusiách je kľúčová a je dôležité, aby všetky zmeny boli dôsledne odkomunikované. Únia ligových klubov aj s dôrazom na toto stretnutie bude iniciovať zapojenie svojich zástupcov do diskusií o pripravovanom Zákone o športe."

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.