Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 5, 2013

Integrity Officer UEFA ocenil spoluprácu SFZ a orgánov činných v trestnom konaní

BRATISLAVA (SFZ) - Na pôde Slovenského futbalového zväzu sa včera (4.11.) stretli zástupcovia SFZ so zástupcami Policajného zboru a prokuratúry Slovenskej republiky a zástupcom UEFA.

 
 
 
 
Ivan Hodúr (vpravo) v rozhovore pre médiá po zasadnutí disciplinárnej komisie (DK) v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Komisia mala prejednávať údajnú korupciu štvorice hráčov Dunajskej Stredy. Bratislava, 26. september 2013.

Okrem rokovania o aktuálnej kauze manipulácie výsledkov futbalových stretnutí v ligových súťažiach Slovenskej republiky a Českej republiky, prítomní diskutovali aj o možnostiach aktuálnej, ale aj budúcej spolupráce v otázkach odhaľovania korupcie vo futbale.

Manažér integrity futbalu („Integrity Officer„) Slovenského futbalového zväzu Peter Dedík privítal v zasadačke SFZ Ursa Klusera Integrity Officera UEFA, ktorý má na starosti agendu týkajúcu sa ochrany integrity futbalu, ďalej zástupcov Úradu špeciálnej prokuratúry a zástupcov Národnej kriminálnej agentúry prezídia Policajného zboru. Medzi prítomnými boli tiež generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, člen výkonného výboru SFZ a zástupca generálnej prokuratúry Peter Sepeši a poverený predseda Disciplinárnej komisie SFZ Miroslav Vlk.

Na úvod Peter Dedík zhrnul priebeh vyšetrovania aktuálneho prípadu manipulácie výsledkov futbalových stretnutí a zrekapituloval doteraz známe fakty v prípade ovplyvnenia výsledkov 4 zápasov Corgoň ligy hráčmi klubu FK 1904 DAC Dunajská Streda. Ako je známe, hráči Ivan Hodúr, Marek Božoň, Michal Dian a Tomáš Huber sú obvinení z toho, že ovplyvnili zápasy najvyššej slovenskej súťaže v aktuálnej sezóne, pričom organizáciu tohto druhu trestnej činnosti mali zastrešovať traja bývalí aktívni hráči Ivan Žiga, Róbert Rák a Marián Dirnbach, čo opätovne potvrdili aj zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní.

V následnej diskusii si prítomní vymenili názory a doterajšie skúsenosti s odhaľovaním manipulácie futbalových výsledkov a oboznámili sa s možnosťami riešenia tohto problému práve v kauze dunajskostredských hráčov. Živo sa diskutovalo o pôsobnosti právnej úpravy Slovenskej republiky na skutky aktérov predmetnej kauzy i o možnostiach ich potrestania Disciplinárnou komisiou SFZ. V rámci diskusie bol spomenutý aj medzinárodný dohovor Rady Európy o boji proti manipulácii výsledkov športových podujatí, ktorý je v štádiu prípravy.

Zástupca UEFA, Integrity Officer Urs Kluser ďalej oznámil, že UEFA realizovala v tomto roku zmeny v európskej futbalovej legislatívy v súvislosti so zodpovednosťou klubov za manipuláciu zápasov. „Kluby sú do istej miery vždy zodpovedné za svojich hráčov a znášajú tak aj dôsledky za ich skutky. UEFA tvrdo trestala kluby – účastníkov pohárových súťaží UEFA v minulosti a v nastúpenom trende mieni pokračovať aj naďalej. Nový predpis UEFA hovorí, že ak disciplinárna komisia, resp. iný orgán národnej asociácie neprijme primerané disciplinárne opatrenia, má UEFA právomoc závery prehodnotiť a iniciovať ich zmenu,“ povedal Urs Kluser a dodal. „Tolerancia voči manipulovaniu zápasov je nulová. Futbalová komunita nemá záujem, aby osoby, ktoré sa zúčastňovali na manipulácii zápasov, ďalej pôsobili vo futbale. Hráčom a funkcionárom, ktorí sa dopustili v minulosti prehreškov v zmysle podplácania a ovplyvňovania výsledkov, boli vždy udelené vysoké tresty. Vyvíjame úsilie o vzdelávanie a osvetu, pretože už neoznámenie pokusu o zmanipulovanie výsledku zápasu považujeme za trestné“.

Na záver stretnutia vyzdvihol Urs Kluser doterajšie výsledky spolupráce policajného zboru, prokuratúry a Slovenského futbalového zväzu, a ich súčinnosť označil za ukážkovú a nasledovaniahodnú aj v ďalších krajinách Európy v rámci odhaľovania futbalovej korupcie. Zároveň vyslovil prianie, aby sa zástupcovia zo Slovenska stali členmi medzinárodného tímu venujúceho sa tejto problematike. 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.