Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 1, 2014

Juraj Jánošík opäť predsedom Bratislavského futbalového zväzu

BRATISLAVA (BFZ) - Volebná konferencia Bratislavského futbalového zväzu potvrdila navrhnutých kandidátov

 
 
 
 
Predseda Bratislavského futbalového zväzu Juraj Jánošík. Bratislava, 13. august 2013.

Juraj Jánošík zostáva aj na ďalšie štvorročné obdobie 2014 až 2017 predsedom Bratislavského futbalového zväzu (BFZ). Skúseného funkcionára opätovne zvolili na piatkovej volebnej Konferencii BFZ v Bratislave. Jánošík je predsedom zväzu od roku 2011. Vo voľbách nemal protikandidáta. Z celkového počtu 65 bolo na konferencie prítomných 59 delegátov s právom hlasovať (90,8 %), ktorí  zvolili Juraja Jánošíka za predsedu BFZ. Jánošík delegátom povedal, že postavenie BFZ nebolo pri jeho nástupe do funkcie dobré. Pripomenul, že zväz nevnímali iné regionálne zväzy pozitívne, ale po jeho stretnutiach s regionálnymi predsedami, sa postupne situácia zmenila. Nové vedenie musí podľa neho vypracovať strategický dokument rozvoja futbalu v rámci BFZ.

"Zväz nie je o predsedovi, ale o tímovej práci výkonného výboru, kde každý jeho člen má svoje právomoci, kompetencie a zodpovednosť. Funkčné obdobie od roku 2011 do 2014 charakterizovali personálne zmeny vo výkonnom výbore, ale ako život ukázal, priniesli jasné zlepšenia. Významnou udalosťou bolo zavedenie nového informačného systému, kde Ján Letko, vedúci IT úseku SFZ vykonal neuveriteľnú prácu, ktorá bola ocenená aj na medzinárodnej scéne. Uskutočnili sa výmeny registračných preukazov, webovej stránky, podpísala sa zmluva s Bratislavským samosprávnym krajom na sumu 15 tisíc eur, za ktorú sme nakúpili športové a zdravotnícke pomôcky a tiež zaplatili rozhodcov. BFZ už tradične veľkú pozornosť venuje mládeži, za rok usporiada veľa hodnotných turnajov s medzinárodnou účasťou. V najbližšej budúcnosti nové vedenie zväzu musí vypracovať strategický plán rozvoja futbalu, pracuje sa na novelizácii matričného poriadku. Samozrejme, nebolo všetko iba kladné, urobili sme aj niektoré chyby, jednako si myslím, že výkonný výbor spoločným úsilím zvládol veľa náročných úloh," povedal v obsiahlej hodnotiacej správe J. Jánošík.

Takisto zdôraznil, že najväčším problémom sú vo väčšej či menšej miere dotácie pre kluby. "Môžem vám povedať, že sme v jednaní s ďalšími spooločnosťami, či už je to Západoslovenská energetika, alebo Stredoslovenská nadácia SPP. Od leta by mal vstúpiť do nášho futbalu sponzor, ktorý by chcel, aby sa novovytvorená 3. liga volala podľa jeho názvu so slušnou dotáciou." J. Jánošík takisto poznamenal, že BFZ má svoje opodstatnenie, autoritu, treba to tak chápať a brať. Poďakoval J. Kováčikovi za to, že sa zúčastnil pri rôznych stretnutiach a návštevach klubov, ktoré mali nejaké výročia.

Za podpredsedov zväzu boli potvrdení Ľubomír Suchý (predseda ObFZ Bratislava–mesto) a Miroslav Baxa (predseda ObFZ Bratislava–vidiek).  Za predsedu Revíznej komisie BFZ zvolili delegáti Dušana Badinského, ktorý bol bez protikandidáta. Rovnako bez protikandidáta bol na post šéfa Disciplinárnej komisie zvolený aj Miroslav Bóc. Za predsedu Odvolacej komisie BFZ bol zvolený Kamil Somoláni, ktorý bol rovnako jediným kandidátom vo voľbách.  Predsedom Komisie rozhodcov a delegátov sa stal Ivan Kružliak. Nový výkonný výbor BFZ vyzerá takto: predseda, Juraj Jánošík, podpredsedovia Ľubomír Suchý a Miroslav Baxa, členovia Ivan Kružliak, Milan Lônčík, Vladimír Medveď, Dušan Paška a Jaroslav Ferík.

Delegáti konferencie BFZ v Bratislave potvrdili, že na blížiacej sa volebnej konferencii Slovenského futbalového zväzu v Poprade (bude 21. februára), na ktorej sa zúčastnia Juraj Jánošík, Ľubomír Suchý, Miroslav Baxa, Milan Lônčik a Ján Farbula, podporia kandidatúru Jána Kováčika na post prezidenta SFZ. Juraja Jánošíka tiež zvolili za kandidáta na členstvo vo výkonnom výbore SFZ za Bratislavský futbalový zväz.

Na konferencii takisto ocenili jubilantov bronzovým a strieborným odznakom SFZ. Bronzový odznak dostali Vojtech Barborík, Štefan Bodnár, Alexander Berkovič, Juraj Pogány, Dušan Trnka, Vojtech Varadin, Štefan Jajcay, Ladislav Jaborek, strieborný odznak obdržali Milan Hrica, Ľubomír Fojtík a Peter Špilák.

Na konferencii sa zúčastnil aj  prezident SFZ Ján Kováčik a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý vyjadril ambíciu stabilizovať futbalové plochy, aby niekto nešpekuloval, že na štadióne postaví bytový dom. Zároveň vyslovil záujem pomôcť financiami pri podpore futbalovej mládeže. Na konferencii zastupoval Bratislavský samosprávny kraj riaditeľ odboru školstva, kultúry a mládeže Roman Csabay. Predseda BFZ vyzdvihol spoluprácu medzi zväzom a BSK, ktorý každoročne prispieva sumou 15 000 € na materiálne zabezpečenie bratislavských mládežníckych výberov, ale aj ostatných mládežníckych družstiev v kluboch.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.