Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 17, 2013

Juraj Totka a Milan Lešický o spolupráci futbalu a futsalu

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbal a futsal napĺňajú predstavu UEFA a SFZ podpísal so Slovenským futsalom zmluvu o spolupráci

 
 
 
 

Rozhovor začíname s predsedom Slovenského futsalu Jurajom Totkom.

Vo vzájomnej komunikácii medzi Slovenským futsalom a Slovenským futbalovým zväzom došlo k zásadnej zmene v spolupráci. Po roku 2003, kedy došlo k zlúčeniu sálového a malého futbalu, je to ďalší krok ku štandardizácii spolupráce medzi oboma zväzmi.

"Približne pred rokom sme začali intenzívne komunikovať s generálnym sekretárom Slovenského futbalového Jozefom Klimentom a jeho spolupracovníkmi, s myšlienkou realizovať veľmi úzku spoluprácu so SFZ a správne naplnenie noriem UEFA a FIFA, predovšetkým v ich článku 78. Vedenie Slovenského futsalu vždy bolo naklonené tejto myšlienke a po množstve stretnutí a rokovaní 15. januára 2013 Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil jednohlasne Zmluvu o vzájomnej spolupráci Slovenského futbalového zväzu a Slovenského futsalu pri podpore a rozvoji futsalu a následne 22. januára 2013 rovnako jednohlasne tento dokument schválil aj Výkonný výbor Slovenského futsalu."

Vieme, že vznikol dokument o vzájomnej spolupráci, že obe strany deklarovali snahu o úzku spoluprácu v trojuholníku Slovenský futbalový zväz – Komisia futsalu SFZ – Slovenský futsal. Čo však prináša futsalistom tento dokument?

"Predmetom zmluvy je stanovenie pravidiel spolupráce v jednotlivých oblastiach kooperácie, využitím vzájomnej podpory, partnerov a zdrojov (ľudských, znalostných, finančných, organizačno-technických), ktorými disponujú SFZ a SF, v prospech futsalu. V podstate sme dali na papier a "zlegalizovali" doterajšie fungovanie Slovenského futsalu pod hlavičkou Slovenského futbalového zväz, ako pridruženého člena SFZ. Aj stanovy SF hovoria, že reprezentačné povinnosti SF vykonáva prostredníctvom SFZ. Teraz však reprezentácia ide priamo pod krídla SFZ, predovšetkým v oblasti financovania, ale aj marketingu a reklamy. Keďže Slovenský futsal v tejto oblasti vykazoval dobré výsledky, dohodou, na dobu určitú, sa bude na tejto činnosti naďalej podieľať aj Slovenský futsal. Obe strany si od toho sľubujú vytvorenie adekvátnych podmienok pre reprezentačné výbery s cieľom čo najlepších  výsledkov a v krátkom horizonte realizáciu postupu slovenskej reprezentácie na niektoré vrcholné podujatie, nakoľko doteraz sme boli úspešní predovšetkým na klubovej úrovni. V UEFA Futsal Cupe dosahuje mimoriadne dobré úspechy majster posledných rokov Slov-Matic FOFO Bratislava."

O reprezentácii ste sa zmienil, aký dopad bude mať zmluva na fungovanie domácich súťaží. 

"Ak by niekto mal predstavu, že v slovenskom futsale dôjde k "zemetraseniu", mýli sa. Súťaže a slovenský futsal bude štrukturálne fungovať ako doteraz, avšak príde ku kvalitatívnej zmene napríklad v oblasti matriky a štatistík. Slovenský futsal bude implementovaný do stávajúceho systému ISSF (informačný systém slovenského futbalu). Najskôr na úrovni 1. a 2. Slovenských líg vo futsale. Tento systém, po zaškolení jednotlivých predstaviteľov klubov, bude spustený od 31. 8. 2013, momentálne IT oddelenie SFZ dopracúva špecifiká futsalu v tomto systéme."

Takže ste si so Slovenským futbalovým zväzom rozdelili povinnosti voči futsalu, dá sa zjednodušene chápať zmluva aj takto?

"Určite nejde o rozdelenie si povinnosti, či sfér záujmov. Jednoducho sme došli k dohode, ktorá bude výhodná pre šport, chceme realizovať projekty ako Kvalifikáciu na Majstrovstvá Európy 2014 v Belgicku spoločne, či už v oblasti financovania, alebo organizácie. Chceme upustiť od delenia futsal vs. futbal, chceme, aby tento šport bol chápaný ako jeden dynamicky sa rozvíjajúci šport. Tridsať rokov organizujeme súťaže vo futsale, či sálovom futbale, a aj naďalej Slovenský futsal bude tieto súťaže organizovať, bude sa snažiť o ich rozširovanie, o ich skvalitnenie, veríme, že po konferencii SFZ už ako riadny člen SFZ. Podarilo sa nám v poslednom čase naštartovať súťaže mládeže, čo bolo dlhodobo problémom futsalu. Určite budeme úzko spolupracovať s futbalovými štruktúrami na celoštátnej úrovni, ale aj v regiónoch. Domáce súťaže budú teda  parketa Slovenského futsalu, za podpory Slovenského futbalového zväzu. Veríme, že závery tejto zmluvy si veľmi rýchlo osvoja regionálne štruktúry SFZ a SF na čo najrýchlejšie napredovanie futsalu aj na nižších stupňoch.

Na záver by som chcel poďakovať svojim spolupracovníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas pri jeho tvorbe, ktorí boli ochotní študovať predložené verzie a navrhovať riešenia vhodné pre obe strany.  Dušan Dobšovič a Vladimír Škorec odviedli skutočne penzum práce, ktorá si zaslúži poďakovanie. Výkonný výbor SF akceptoval môj návrh ako kandidátov do novovytvorenej Komisie futsalu Slovenského futbalového zväzu. Spoločne som mnou, Koordinátorom futsalu a jedným členom zo strany SFZ, verím,  vytvoríme komisiu, ktorá posunie futsal opäť vyššie.

Ako predstaviteľ SF  chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pracovali na tvorbe zmluvy zo strany SFZ. Petrovi Sepešimu, za dlhé hodiny vzájomných konzultácií, za jeho vedomostný a osobnostný  vklad pre "čistotu" dokumentu, generálnemu sekretárovi Jozefovi Klimentovi, ako aj Ladislavovi Križanovi, ktorí venovali tomuto, dá sa povedať, historickému dokumentu svoje vedomosti a čas. Verím, že výsledkom tejto spoločnej práce bude radosť zo športu, radosť z úspechov a radosť z plných tribún, či už pri reprezentačných, či ligových zápasoch."

 

Aj trénerská ikona slovenského futbalu, člen Výkonného výboru SFZ, Milan Lešický víta úzku spoluprácu futbalu s futsalom: "S miernym nadšením som privítal iniciatívu zblížiť futbal a futsal. Dostať ho pod jednu strechu. Zjednotiť všetko, čo sa dá. Určite aj preto, lebo zo slovenských futbalových trénerov mám k futsalu najbližšie. V ročníku 2003/04 som získal titul majstra Slovenska so Žilinou a futsalový titul majstra s Incarom Nitra. Žil som vo dvoch majstrovských kolektívoch v jednej dobe. A nevedel som pochopiť obojstranný nezáujem o vzájomnú spoluprácu, keď už nechcem hovoriť o tom, že to hraničilo so vzájomnou averziou. Pritom si futbal s futsalom nekonkurovali. Vnímal som to tak, že na tom najväčšiu zásluhu mali ľudia v oboch exekutívach. Doba sa pohla, prišli noví ľudia a zdá sa, že spolupráca pôjde správnym smerom, lebo som absolútne presvedčený, že jeden z druhého môže profitovať. V hlavných rysoch futbal z futsalu v kategóriách od 8 do 16 rokov, pretože hala je pre mladých futbalistov jedným z najlepších prostriedkov ako sa naučiť hrať pod časovým a priestorovým tlakom. Rýchlo a technicky. A naopak futsal môže ťažiť z dlhodobej organizácie a organizovanosti futbalu. Tiež z jeho popularity. Z množstva mladých hráčov, ktorých futbal vyprodukuje, lebo časť z nich hrá futsal. Tieto dve odnože futbalovej hry patria nesporne k sebe, lebo som nevidel futsalistu, ktorý by nehral futbal a aj opačne. Vzhľadom na klimatické podmienky je spolupráca na výkonnostnej úrovni veľmi výhodná pre obe strany. To je základňa pre profesionálny futbal a futsal. Predložená legislatíva je základom spolupráce a na záver poviem, že konečne!"

Člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši dodáva: "Na záver ostáva len prisvedčiť, že vždy je to najmä o zainteresovaných luďoch a ich každodennej komunikácii a spolupráci, o ich oduševnení, ochote, či dokonca o ich viere že to, čo robia/tvoria prinesie progres a pozitívnu synergiu, čo nemôže nahradiť ani tá najlepšie napísaná zmluva. Zmluva o spolupráci môže celý proces len podporiť, dať mu formálnu platformu, vážnosť, slávnostný ráz. Zároveň je jasným signálom, posolstvom i výzvou pre celú futbalovú a futsalovú komunitu, aby sa pridali k započatému procesu a pomohli ho dotvárať skutkami každodenného života."

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.