Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 4, 2014

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 4.11.2014

VRAKÚŇ (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišiel Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Na svojom zasadnutí vo Vrakúni 4.11.2014 Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie účinkovania reprezentácie SR "21" trénerom Ivanom Galádom, v tejto súvislosti schválil návrh na nepokračovanie spolupráce s trénerom Ivanom Galádom v ďalšom kvalifikačnom cykle, udelil mandát pre prezidenta SFZ Jána Kováčika a viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karola Belaníka na predloženie návrhov na nových kandidátov na pozíciu reprezentačného trénera SR "21" v termíne do 31. decembra 2014,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu konferencie SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o návrhu na prijatie úveru pre SFZ v Projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a súhlasil, že podmienky úveru odporučí delegátom konferencie SFZ hlasovaním per rollam v priebehu mesiaca november,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh Strategického plánu SFZ na roky 2015 – 2018,

- vzal na vedomie hospodársky výsledok Slovenského futbalového zväzu a správy audítora za rok 2013, odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh rozdelenia zisku Slovenského futbalového zväzu,

- vzal na vedomie hospodársky výsledok SFZ Marketing, s.r.o. a správy audítora za rok 2013, odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh rozdelenia zisku SFZ Marketing, s.r.o.,

- vzal na vedomie plnenie rozpočtu Slovenského futbalového zväzu a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie 1-8/2014,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na ustanovenie Ing. Editu Čechovú za nezávislú audítorku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre kalendárny rok 2014,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na predĺženie zmluvy medzi SFZ a ÚLK do 30. júna 2018,

- schválil návrh štatútu Cien Fair play MUDr. Ivana Chodáka,

- schválil návrh kladného stanoviska k poskytnutiu dotácie na vybudovanie kamerového systému pre klub ŠK Slovan Bratislava,

- schválil návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre pp. Vladimíra Weissa a Eduarda Maňúra ako aj návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Jána Haspru.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.