Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 5, 2016

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2016

DUNAJSKÁ STREDA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišiel výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom výjazdovom zasadnutí okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti určil konečné termíny na predloženie stavebného povolenia a termín zahájenie stavebných prác pod podmienkou odňatia možnosti čerpania dotácie,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19,

- schválil návrh termínovej listiny mládežníckych reprezentačných družstiev SR – jeseň 2016,

- schválil návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR – jeseň 2016,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava tabuľky - odstupné za amatéra),

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov s pripomienkami vznesenými na zasadnutí,

- schválil návrh Smernice o spôsobe uhrádzania členských príspevkov SFZ,

- schválil návrh Smernice o športových odborníkoch v SFZ,

- vzal na vedomie návrh GS SFZ na zriadenie Legislatívno-právnych a etických komisií v RFZ,

- schválil návrh na rozšírenie nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ o Miroslava Jašku,

- schválil deň 24. november 2016 za konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/17 a minimálne požiadavky na infraštruktúru, ktorú by mal spĺňať futbalový štadión na finále Slovnaft Cup-u,

- schválil návrhy na udelenie odznakov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o prehľade partnerov SFZ pred novým kvalifikačným cyklom,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní konferencie Šport a právo (29.-30.9. 2016 v Poprade),

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh dohody o odmene hráčov a realizačného tímu reprezentácie “A” za kvalifikačný cyklus MS 2018.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.