Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 15, 2014

Komuniké zo zasadnutia VV Slovenského futsalu zo dňa 13.9.2014

MALACKY (futsalslovakia.sk) - Oficiálne komuniké Slovenského futsalu

 
 
 
 

V Malackách sa v sobotu 13. septembra 2014 stretol Výkonný výbor Slovenského futsalu (ďalej len VV SF) na svojom riadnom zasadnutí. Členovia VV sa zaoberali aktuálnymi témami, vrátili sa k udalostiam od posledného stretnutia v Oščadnici, k záverom VV SFZ z 3.9.2014, ale aj k listom 14 hráčov, ktorí sa vzdali práva reprezentovať SR vo futsale.

Venovali sa príprave 1. SLF 2014-2015 a pokračovaniu implementácie ISSF do futsalu. Súčasne s potešením prijali informáciu predsedu SF o kompletnej realizácii úhrad záväzkov voči rozhodcom a delegátom.

Témou dňa však bola príprava Konferencie SF, ktorá je na programe o týždeň 20.9.2014 v Poprade. VV SF v súvislosti s Konferenciou pripravil návrh personálneho obsadenia Návrhovej, Mandátovej a Volebnej komisie, zaoberal sa návrhom nových Stanov a súvisiacich noriem - Rokovacieho a Volebného poriadku, zobral na vedomie delegátov ustanovených za jednotlivé regióny.

VV SF sa v súvislosti so sformálnením členstva regiónov v SF zaoberal doručenými prihláškami regionálnych združení SF-Bratislava, SF-Západoregión a SF-Stredoregión za riadneho člena SF a odporučil Konferencii SF definitívne považovať tieto subjekty za riadnych členov SF. Jediným regiónom, ktorý dosiaľ nepredložil prihlášku, je regionálne združenie zastupujúce východoregión. Členovia VV SF vyslovili vieru, že do konania konferencie bude aj subjekt zastrešujúci tento región mať splnenú túto požiadavku na získanie štatútu "legitímneho" člena SF.

VV SF sa zaoberal aj prihláškou k členstvu doručenej od občianskeho združenia SF-Západ so sídlom v Nových Zámkoch, no neodporúča jeho prijatie z dôvodu pôsobenia v rovnakom regióne ako pôsobí SF-Západoregión. VV SF odporučil tomuto združeniu uchádzať sa o členstvo v SF-Západoregión pôsobiace v danom regióne, resp. pripraviť inú dohodu spoločného pôsobenia v regióne Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

VV SF sa zaoberal aj návrhom nových Stanov SF a pozitívne prijal právny názor zo SFZ, že Stanovy sú pripravené v intenciách požiadaviek SFZ a v súlade so Stanovami SFZ. VV SF na záver zasadnutia schválil rozhodcov pre medzinárodnú listinu FIFA v poradí L. Peško, M. Gál, M. Bohun a odsúhlasil súčasne účasť M. Bohuna na novembrovom medzinárodnom seminári rozhodcov v Záhrebe.

VV SF sa v rámci zasadnutia tiež stretol s hráčmi a členmi realizačných tímov oboch reprezentácií. Hráčom boli v súvislosti s novým kvalifikačným cyklom predstavení tréneri, program a termíny reprezentačných akcií v najbližšom období, spôsob tvorby nominácií, ako aj nový dokument "Štatút reprezentanta" s definovaním práv a povinností hráčov na jednej strane a SF na strane druhej.

Po tomto stretnutí bola s M. Angulom vedená úprimná diskusia o situácii v slovenskom reprezentačnom futsale. Reprezentačný tréner zdôraznil pretrvávajúci záujem pracovať aj s novozloženým reprezentačným kádrom A-mužstva bez hráčov Slov-Maticu, hoci je škoda, že reprezentácia sa už nebude na marcovú európsku kvalifikáciu pripravovať v najsilnejšom zložení. Rovnako ako VV SF, aj M. Angulo však rešpektuje rozhodnutie hráčov.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.