Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 3, 2016

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 3.2.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí 3.2.2016 v Bratislave okrem iného:

- vvzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A a schválil návrh dodatku zmluvy medzi SFZ a reprezentačným trénerom SR A,

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR "21",

- vzal na vedomie informáciu zo stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov členských krajín UEFA a schválil návrh na podporu kandidáta Gianniho Infantina pri voľbe prezidenta FIFA,

- vzal na vedomie informácie o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti určil konečný termín na uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi SFZ a subjektami, ktoré majú odsúhlasený projekt,

- schválil návrh na zámenu pozemkov medzi SFZ a Aqua City za účelom budovania NTC Poprad v súlade so zmluvou o spolupráci,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick,

- schválil návrh na obstaranie ekonomického informačného systému a výpočtovej techniky spoločnosti SAP, rovnako tak schválil financovanie cez úverovú linku Slovenskej sporteľne,

- schválil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže Slovenska – jar 2016,

- schválil návrh termínovej listiny mládeže Slovenska – jar 2016,

- schválil návrh na úpravu termínovej listiny súťaží žien v jarnej časti súťažného ročníka 2015/16,

- odložil schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na marcové zasadnutie s pripomiekou na doplnenie konkrétnych mien pod jednotlivými pozíciami a porovnanie nárastu nákladov,

- vzal na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016,

- schválil návrh na úhradu semináru pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FL a DBL v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach,

- vzal na vedomie informácia o potrebe úpravy predpisov SFZ v zmysle schváleného zákona č. 440/2015 Z.z. o športe,

- vzal na vedomie informáciu o príprave projektu reorganizácii súťaží SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a stave konania na orgánoch SFZ vo veci hráča Martina Bukatu,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za rok 2015,

- schválil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Petra Čerevku a strieborného odznaku SFZ pre p. Ivana Grófa,

- schválil návrh na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA PRO 2016/17 a UEFA A 2016,

- schválil čiastkovú novelu (úplná bude na marcovom zasadnutí) Registračného a prestupového poriadku SFZ.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.