Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 6, 2015

Komuniké zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ zo dňa 6.10.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí 6.10.2015 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- schválil návrh na zriadenie záložného práva na NTC Senec za účelom prijatia úveru od SZRB,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016,

- preložil schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu na novembrové zasadnutie,

- vzal na vedomie Správu o certifikačnom audite a ďalšom vývoji klubového licenčného systému SFZ,

- schválil deň 24. november 2015 za konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft Cupu súťažného ročníka 2015/16, v tejto súvislosti boli schválené aj infraštruktúrne podmienky štadióna, ktorý by sa uchádzal o dejisko finále Slovnaft Cupu, zároveň vzal na vedomie informáciu o systéme žrebovania Slovnaft Cupu,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektu futbalnet.sk,

- vzal na vedomie informáciu o písomnom vzdaní sa člena KŠI SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie september 2015,

- vzal na vedomie správu z Konferencie trénerov UEFA konanej v dňoch 21.- 25. septembra 2015 v Bratislave,

- vzal na vedomie informáciu z UEFA TEP strategického mítingu prezidentov a GS konaného v dňoch 15.-16.9.2015 na Malte,

- schválil návrh na udelenie strieborných odznakov SFZ p. Rudolfovi Hanákovi a Miroslavovi Macovi,

- schválil návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci týkajúcej sa najvyššej mužskej ligovej súťaže vo futbale na území SR uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.