Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 9, 2016

Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru SFZ zo dňa 9.5.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna tlačová správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom dnešnom zasadnutí v Bratislave na svojom zasadnutí okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu zo zasadnutia Kongresu UEFA,

- vzal na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U17,

- vzal na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U19,

- schválil návrh systému a financovania futbalových akadémii,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- udelil mandát pre prezidenta SFZ na podpísanie návrhu zmluvy o osobitnej odmene advokáta pri uplatňovaní nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ,

- odporučil delegátom konferencie SFZ návrh na zmenu a doplnenie programu Konferencie SFZ,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na členov návrhovej a mandátovej komisie pre konferenciu,

- vzal na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014,

- vzal na vedomie rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Volebného a Rokovacieho poriadku SFZ,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizácie republikových súťaží SFZ v modele jednej 12-člennej I. ligy a jednej 16-člennej celoslovenskej II. ligy,

- odporučil delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti City Arena SFZ, a.s. prevádzkujúcej štadión futbalový štadión v Trnave,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie registračného prestupového poriadku (RAPP) SFZ podľa stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu licenčného konania a rozhodnutia Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK),

- vzal na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu 2016/17 (FIFA circular č. 5),

- schválil návrh na prijatie Mestského športového klubu Tisovec, OFK Padáň a FC Horses Šúrovce za nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie apríl 2016.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.