Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

May 15, 2015

Konferencia SFZ sa uskutoční 14.6.2015 v Žiline

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 30.4.2015 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 14. júna 2015 od 11:00 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Predbežný program konferencie SFZ: 

  1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správa mandátovej komisie)
  2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
  3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
  4. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží
  5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
  6. Diskusia
  7. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ, písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 5 Rokovacieho poriadku SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 42, ods. 10 a Rokovacím poriadkom SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.