Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 11, 2013

Na stretnutí predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ ocenili jubilantov i najlepšie zväzy pri implementácii ISSF

BRATISLAVA (SFZ) - Zástupcovia regionálnych a oblastných futbalových zväzov dostali okrem informácií aj špeciálny vianočný darček

 
 
 
 
Jozef Kliment (generálny sekretár SFZ), Ján Žitňan (sekretár ObFZ Trenčín), Ľubomír Vyskoč (sekretár ObFZ Bardejov) a Milan Vojtek (zástupca generálneho sekretára SFZ) na stretnutí predsedov a sekretárov oblastných a regionálnych futbalových zväzov. Bratislava, 6. december 2013.

Každoročne sa v predvianočnom čase stretáva futbalová rodina z celého Slovenska na tradičnom Vianočnom večierku priateľov Slovenského futbalového zväzu. Tento rok sa tak stalo presne na Mikuláša, 6. decembra, už tradične v priestoroch bratislavského hotela Holiday Inn.

Pre predsedov a sekretárov regionálnych a oblastných futbalových zväzov, ako aj pre pracovníkov SFZ to však bolo aj pracovné popoludnie, keďže sa zúčastnili na rokovaní riadiacich zložiek slovenského futbalu.

V úvode sa prítomným prihovoril prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý poďakoval všetkým prítomným za ich každodennú prácu pre slovenský futbal. Nasledoval bohatý pracovný program, v rámci ktorého sa predsedovia a sekretári regionálnych a oblastných zväzov dozvedeli informácie o:

- systéme vzdelávania trénerov
  (prezentoval technický riaditeľ SFZ, Ján Greguš)

- o systéme vzdelávania rozhodcov
  (manažér vzdelávania rozhodcov SFZ, Vladimír Medveď)

- o stave novelizácie predpisov a noriem SFZ
  (pracovníčka Legislatívno-právneho odboru SFZ, Mária Berdisová)

- o prípade ovplyvňovania výsledkov stretnutí a boji s korupciou
  (manažér integrity futbalu SFZ, Peter Dedík)

- o zavedení ISSF a jeho reálnom vplyve na slovenský futbal
  (IT manažér SFZ, Ján Letko)

- o elektronických zápisoch Delegáta stretnutia
  (predseda Komisie delegátov SFZ, František Košičár)

- o elektronických zápisoch Pozorovateľa rozhodcov
  (manažér vzdelávania rozhodcov SFZ, Vladimír Medveď)

- o ochrane osobných údajov
  (Mária Berdisová a Ján Letko)

O skúsenostiach s implementáciou ISSF a súčasným stavom v rámci svojej pôsobnosti prítomných oboznámili sekretári regionálnych zväzov - Marcel Eperješi (VsFZ), Ladislav Matejka (SsFZ), Ivan Hádek (ZsFZ) a Pavol Príkopa (BFZ).

Na záver si z rúk generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta prevzali ocenenia jubilanti: Alžbeta Majláthová (VsFZ), Ján Forgon (ObFZ Rimavská Sobota), Slavomír Baláž (ObFZ Banská Bystrica), Ľubomír Vyskoč (ObFZ Bardejov), Ladislav Mochnacký (ObFZ Humenné) a Ján Žitňan (ObFZ Trenčín).

Taktiež za najväčší prínos pri implementácii ISSF si prevzali ocenenia zástupcovia VsFZ, BFZ, Podtatranského futbalového zväzu, Oblastného futbalového zväzu Liptovský Mikuláš a Oblastného futbalového zväzu Topoľčany.

Zástupcovia všetkých oblastných i regionálnych zväzov si zo stretnutia odnášali ešte jeden darček - notebook s pripojením na internet, aby sa im ľahšie plnil jeden z cieľov ISSF - spustiť prostredníctvom neho všetky procesy v slovenskom futbale (výsledkový servis, zápisy o stretnutí, matrika, práca odborných komisií) k stanovenému dátumu - 1.7.2014.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.