Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 17, 2015

Organizačné informácie k zápasu Slovensko - Island

BRATISLAVA (SFZ) - Informácie a pokyny pre návštevníkov utorkového zápasu v Žiline

 
 
 
 

V súvislosti s priateľským zápasom

SLOVENSKO - ISLAND

(utorok 17.11.2015 o 20:45, štadión MŠK Žilina)

dávame jeho návštevníkom do pozornosti nasledovné informácie a upozornenia:

- obe pokladne (pri západnej aj pri južnej tribúne) budú otvorené v deň zápasu od 18:30.

- návštevníci sú povinní riadiť sa Organizačným a prevádzkovým poriadkom futbalových stretnutí organizovaných Slovenským futbalovým zväzom, ktorý si môžete prečítať tu. Obsahuje všetky informácie pre účastníkov podujatia vrátane zakázaných predmetov, pokynov, povinností pre divákov, účastníkov podujatia, oprávnenia usporiadateľskej služby atď.

- medzi zakázanými predmetmi, ktoré budú návštevníkom pri vstupe odobraté sú aj dáždniky, nakoľko celý štadión je krytý, sú povolené iba pršiplášte

- návštevníkom bude k dispozícii parkovisko za východnou tribúnou, na ktoré sa dostanú cez vjazd na Uhoľnej ulici (viď obrázok)

- dopravu v Žiline bude riadiť dopravná a mestská polícia

- sledujte dopravné spravodajstvo Slovenského rozhlasu a Rádia Expres

- vzhľadom k zložitej dopravnej situácii na vjazdoch do Žiliny ako aj v okolí štadióna odporúčame motorizovaným návštevníkom aby odparkovali automobily, či už na parkovisku na štadióne alebo v jeho okolí 3 - 4 hodiny pred začiatkom zápasu

- štadión bude otvorený 2 hodiny pred zápasom, t.j. od 18:45. Keďže každý návštevník prejde viacnásobnou osobnou kontrolou odporúčame prísť na štadión s dostatočnou časovou rezervou

- v areáli štadióna bude dostatok bufetov s občerstvením

OSOBY ZJAVNE POD VPLYVOM ALKOHOLU NEBUDÚ NA ŠTADIÓN VPUSTENÉ!

Nie sú plánované žiadne mimoriadne vlaky po skončení zápasu.


Pred zápasom bude v areáli štadióna prebiehať viacero marketingových aktivít:

a) po naskenovaní QR kódu zo vstupenky si môžete stiahnuť do mobilu oficiálny zápasový bulletin

b) Pokec room - slovenských reprezentantov môžete podporiť na slovenskom Pokeci v špeciálne vytvorenej miestnosti s názvom Futbal SVK - ISL, ktorú budete môcť vidieť aj priamo na veľkoplošnej obrazovke na štadióne.  Klikajte, píšte svoje odkazy cez mobil na Pokec.sk a možno sa aj Váš príspevok zobrazí na obrazovke. Pokec fandí slovenskej reprezentácii.

c) predaj merchandise pre fanúšikov slovenskej reprezentácie - za východnou aj za západnou tribúnou

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.