Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 21, 2014

Platby za registračné preukazy sa uhrádzajú výlučne v hotovosti u kuriéra

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu pre kluby

 
 
 
 

Ekonomické oddelenie Slovenského futbalového zväzu opätovne žiada kluby, aby faktúry za registračné preukazy neuhrádzali bankovým prevodom na účet SFZ ani poštovou poukážkou, ale výlučne len v hotovosti u kuriéra pri ich prevzatí. Na tomto type faktúry je v Informačnom systéme slovenského futbalu uvedené "Forma úhrady: dobierka".

V prípade, ak klub uhradil faktúru za registračné preukazy dvakrát (bankovým prevodom aj pri prevzatí u kuriéra), je potrebné sa obrátiť na Ekonomické oddelenie SFZ so žiadosťou o vrátenie preplatku. Preplatok môže SFZ vrátiť na bankový účet alebo ho započítať so záväzkom (napr. všeobecná mesačná faktúra).

Žiadosť s uvedeném čísla preplatenej faktúry, sumu preplatku a čísla účtu klubu, na ktorý je potrebné platbu vrátiť, podpísanú štatutárom s návrhom riešenia je potrebné zaslať obratom na adresu: anna.zakova@futbalsfz.sk.

Ekonomické oddelenie zároveň vyzýva kluby na doplnenie a aktualizáciu informácií o bankových účtoch klubov v ISSF.

PRÍKLADY ŽIADOSTI

Príklad 1.

ŠK Bátka, týmto žiada SFZ o vrátenie preplatku vo výške 18,42 €, ktorý vznikol tým, že sme omylom uhradili dvakrát faktúru č. 1402001433. Žiadame Vás týmto o vrátenie preplatku na bankový účet nášho klubu: .....................................(číslo účtu)

Podpis štatutára

Príklad 2.

ŠK Bátka, týmto žiada SFZ o započítanie preplatku vo výške 18,42 €, ktorý vznikol tým, že sme omylom uhradili dvakrát faktúru č. 1402001433 s našim záväzkom vo výške 37 € vyplývajúci z všeobecnej mesačnej faktúry 1401010031 splatnej 13.10.2014. Po započítaní uhradí náš klub rozdiel z faktúry 1401010031 vo výške 18,58 €.

Podpis štatutára

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.