Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 7, 2016

Pripomienkovať Registračný a prestupový poriadok SFZ je možné do 17.4.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor SFZ na svojom aprílovom zasadnutí prerokoval návrh Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej ako "RAPP" alebo "predpis"), ktorý obsahuje zapracované návrhy

  • v zmysle stanoviska FIFA k predkladanému predpisu,

  • z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona o športe č. 440/2015 Z. z.,

  • pracovnej skupiny, ktoré vyplynuli z doterajších poznatkov z praxe.

Vzhľadom k tomu, že RAPP má byť schválený výkonným výborom SFZ na májovom zasadnutí, futbalová a odborná verejnosť má možnosť pripomienkovať predkladaný návrh RAPP do 10 kalendárnych dní, t. j. do 17.04.2016 (nedeľa).

Pripomienky spolu s ich odôvodnením a navrhovanou zmenou konkrétneho ustanovenia je možné posielať do uvedeného termínu na mailovú adresu: rapp@futbalsfz.sk.

Pracovná skupina sa bude zaoberať všetkými doručenými pripomienkami, ktoré bude vyhodnocovať pre účely predloženia návrhu predpisu na jeho schválenie výkonným výborom SFZ.

Návrh celého predpisu

Návrh novely

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.