Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 14, 2016

Reakcia SFZ na vyhlásenie hráčov reprezentácie Slovenska

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálne stanovisko Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz trvá na princípe, že odmeny za reprezentačné zápasy sa majú vyplácať iba za dosiahnuté výsledky. Tento princíp v sebe obsahuje prvky zásluhovosti, motivačnosti a SFZ ho bude presadzovať aj v budúcnosti. Princíp rovnostárskeho štartovného bez väzby na dosiahnuté výsledky je pre SFZ neakceptovateľný bez ohľadu na akúkoľvek jeho požadovanú či navrhovanú výšku.

Hráčom doteraz boli vyplatené cca 4 mil. EUR za kvalifikačné zápasy, postup a zápasy v základnej skupine na finálovom turnaji ME. Zostávajúca čiastka cca 500 000 EUR za postup do osemfinále nebola doteraz vyplatená z dôvodu, že SFZ nemá od hráčov potvrdenie o ich daňovej rezidencii. Po ich obdržaní bude zvyšok doplatený v plnej výške, ak nie z tejto sumy bude uhradená zrážková daň 19%, ktorú je v takom prípade povinný SFZ zraziť a hráčom bude doplatený zostávajúci zvyšok. Doteraz vyplatené 4 milióny boli bez uplatnenia akýchkoľvek zrážok.

Slovenský futbalový zväz považuje túto tému za uzatvorenú.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.