Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 7, 2015

SAP víťazom verejnej súťaže na dodanie Projektového, manažérskeho a ekonomického systému SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že na základe rozhodnutia komisie poverenej výberom dodávateľa, sa spoločnosť SAP Slovensko s.r.o. stala víťazom verejnej obchodnej súťaže na dodanie 

Projektového, manažérskeho a ekonomického systému SFZ

vyhlásenej 12.11.2014.

Predmetom verejnej obchodnej súťaže bola dodávka informačného systému vrátane jeho vývoja, inštalácie, implementácie, podpory a zaškolenia pre potreby SFZ v súlade s Opisom predmetu výberového konania a technickými podmienkami.

Výsledkom tohto výberového konania bude uzatvorenie zmluvného vzťahu na dodanie Diela, licencií, implementáciu a servis/podporu systému. 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.