Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 29, 2016

Spoločné vyhlásenie SFZ a Únie futbalových profesionálov

BRATISLAVA (SFZ/ÚFP) - Na pôde SFZ sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie so zástupcami Únie futbalových profesionálov

 
 
 
 

V nadväznosti na prvé oficiálne stretnutie na pôde SFZ zo dňa 12.9.2016 sa prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a prezident Únie futbalových profesionálov ÚFP) Ján Mucha dohodli na vydaní nasledujúceho spoločného vyhlásenia:

- prezident SFZ a prezident ÚFP vyjadrujú vôľu spolupracovať na rozvoji slovenského futbalu a zlepšovaní podmienok a postavenia profesionálnych hráčov v rámci slovenskej futbalovej rodiny v súlade s medzinárodnými štandardmi,

- prezident SFZ bol informovaný o aktuálnom počte členov ÚFP, ktorý ku dňu vydania tohto vyhlásenia predstavuje približne 80 percent všetkých profesionálnych futbalistov na Slovensku,

- prezident SFZ eviduje list od generálneho sekretára FIFPRO Thea Van Seggelena, podľa ktorého má ÚFP plnú podporu FIFPRO. FIFPRO je presvedčené, že ÚFP je pre nich výlučným partnerom na Slovensku a iniciovalo proces členstva ÚFP vo FIFPRO,

- prezident ÚFP oceňuje viaceré konkrétne kroky a iniciatívu SFZ týkajúce sa zvyšovania ochrany práv profesionálnych futbalistov prostredníctvom noriem SFZ, najmä Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- prezident SFZ a prezident ÚFP sa zhodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti s analyzovaním a následnou zmenou predpisov SFZ v oblasti riešenia sporov,

- prezident SFZ a prezident ÚFP vyhlasujú, že ich spoločným záujmom je zabezpečenie zmluvnej stability medzi hráčmi a klubmi a v tejto súvislosti upozorňujú kluby profesionálneho futbalu a hráčov, že SFZ implementoval článok 12bis medzinárodného transferového poriadku FIFA do Registračného a prestupového poriadku SFZ, týkajúcich sa záväzkov po splatnosti (čl. 42a Registračného a prestupového poriadku SFZ) .

Ján Kováčik, prezident SFZ                Ján Mucha, prezident ÚFP

Príloha

Rozsudok Rozhodcovského súdu vo veci Martin Bukata vs. SFZ - zmier

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.