Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 20, 2013

Spoločnosť IN Sport víťazom verejnej obchodnej súťaže SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie liekov, zdravotníckeho materiálu a výživových doplnkov vyhlásenej dňa 25.7.2013 podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka,

týmto vyhlasuje víťaza obchodnej verejnej súťaže

o najvhodnejší návrh na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie liekov, zdravotníckeho materiálu a výživových doplnkov. Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 17.9.2013 po dôkladnom posúdení doručených súťažných návrhov vybrala za víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť:

IN Sport s.r.o.,

Račianska 23, Bratislava 831 02, IČO: 35 979 101.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.