Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 22, 2013

Stanovisko Komisie rozhodcov k postupu rozhodcov v zápase Slovan - Ružomberok

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný text oficiálneho stanoviska Komisie rozhodcov SFZ

 
 
 
 

Komisia rozhodcov SFZ (ďalej len KR) na svojom zasadnutí dňa 22.8.2013 sa zaoberala postupom rozhodcov v stretnutí 6. kola Corgoň ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok hraného dňa 18.8.2013. V znení Pravidiel futbalu (výklad SFZ) sa uvádza nasledovné:

"Povinnosť predčasne ukončiť stretnutie"

Rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie v týchto prípadoch:
- ak klesne počet hráčov v družstve pod 7
- pri násilí spáchanom na rozhodcovi, asistentovi rozhodcu alebo náhradnom rozhodcovi
- pre smrť hráča, asistenta rozhodcu alebo náhradného rozhodcu
- po úradnom zákroku oprávneného orgánu polície alebo úradného orgánu vo verejnom záujme

Interné pokyny rozhodcom zo strany KR SFZ pre postup v prípade vyskytnutia sa prípadov hrubého nešportového správania (HNS) divákov (prejavy násilia, vulgarizmy, intolerancia, rasová neznášanlivosť, používanie pyrotechniky, ...) sú nasledovné:

1. V prípade výskytu HNS divákov sa rozhodca kontaktuje s hlavným usporiadateľom (HU), prostredníctvom ktorého hlásateľská služba upozorní divákov na vhodné správanie.

2. Ak sa HNS divákov opakuje, rozhodca preruší stretnutie (družstvá ostávajú na hracej ploche). Kontaktuje sa s delegátom stretnutia a dohodne ďalší postup. Upozorní HU (hlásateľská služba - diváci), že v prípade opakovania HNS môže rozhodca predčasne ukončiť stretnutie.

3. Ak sa v ďalšom priebehu stretnutia opätovne vyskytne HNS divákov, rozhodca informuje kapitánov družstiev, že stretnutie prerušuje (rozhodcovia a družstva odídu do kabín).

4. Ak sa napriek vykonaným opatreniam v následnom priebehu stretnutia vyskytne HNS divákov, rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie.

Z uvedeného vyplýva, že rozhodca postupoval v stretnutí ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok plne v zmysle Pravidiel futbalu a schválených pokynov KR SFZ.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.