Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 5, 2013

V Bratislave sa začal seminár o digitálnom marketingu pre členské krajiny UEFA

BRATISLAVA (SFZ) - Slovenský futbalový zväz hostí zástupcov 37 členských krajín UEFA na špecializovanom seminári

 
 
 
 
Záber zo seminára UEFA o digitálnom marketingu a koncepte European Qualifiers (pre kvalifikácie EURO a MS). Na snímke zástupca UEFA Noel Mooney. Bratislava, 5. december 2013.

Seminár o digitálnom marketingu je súčasťou KISS programu (Knowledge & Information Sharing Scenario), ktorý UEFA už niekoľko rokov pripravuje pre svojich členov. Súčasťou tohto vzdelávacieho programu sú nielen špecializované semináre, ale i systém vzdelávania (na úrovni univerzitného vzdelávania) pre jednotlivých pracovníkov futbalových zväzov, elektronické vzdelávanie cez informačný portál a individuálne konzultácie s jednotlivými asociáciami o aktuálnych projektoch.

Náplňou "slovenského" seminára o digitálnom marketingu vo futbale je koncept European Qualifiers (európskych kvalifikačných cyklov na EURO 2016 a MS 2018), budovanie stratégie digitálnej komunikácie zväzov s futbalovou rodinou a futbalovými fanúšikmi, budovanie FRM (Football Relationship Management - manažment vzťahu so zákazníkmi vo futbale) a možnosti online streamingu pre národné asociácie.

Účastníkov na začiatku podujatia privítal generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment. "Vitajte na Slovensku. Dúfam, že strávite pár krásnych dní u nás a takisto, že sa na tomto seminári dozviete veľa nielen z prednášok, ale i z rozhovorov medzi sebou," privítal účastníkov v bratislavskom hoteli Sheraton.

Slovenský futbalový zväz v bloku o nastavovaní stratégie digitálneho marketingu zastupovala Andrea Čurná, ktorá v prezentácii hovorila o skúsenostiach SFZ s novými možnosťami digitálneho marketingu. Z množstva aktivít spomenula vo svojej prezentácii dôležitosť práce so sociálnymi sieťami a možnosti, ktoré v tomto smere SFZ využíva, ako i skúsenosť z Majstrovstiev sveta do 17 rokov v Spojených arabských emirátoch.

Pozitívnou správou pre Slovensko je skutočnosť, že SFZ sa v septembri zaradil medzi futbalové zväzy, ktoré vo svojej digitálnej komunikácie používajú aj online streaming zápasov, tlačových konferencií a ďalších. A. Čurná prezentovala účastníkom aj projekt Informačného systému slovenského futbalu a jeho nadstavbovej časti, ktorá by mala byť dôležitou súčasťou komunikácie s futbalovou rodinou a vo futbalovej rodine. "Musíme si uvedomiť, že žijeme vo svojej vlastnej budúcnosti, a to, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. Našou stratégiou je byť relevantným zdrojom najzaujímavejších a najžiadanejších informácií v najkratšom možnom čase," povedala vo svojej prezentácii.

Prítomní zástupcovia UEFA, britskej agentúry Seven League, spoločnosti Winners FDD Ltd. ako aj zástupcovia národných asociácií pochválili SFZ za prezentáciu progresu, ktorý v ostatnom čase urobil a zaradil sa tak medzi asociácie, ktoré v rovine digitálnej komunikácie výrazne napredujú.

Seminár vyvrcholí v piatok prezentáciami Hot Air Media, fínskeho a gréckeho zväzu o online streamingu a praktickými cvičeniami.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.