Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 7, 2014

V Kežmarských Žľaboch sa stretli delegáti stretnutia na tradičnom zimnom seminári

KEŽMARSKÉ ŽĽABY (SFZ) - Na trojdňovom seminári si delegáti vypočujú viacero prednášok a budú preverení zo svojich znalostí

 
 
 
 
Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment počas prednášky na zimnom seminári delegátov stretnutia SFZ. Kežmarské Žľaby, 7. február 2014.

V Kežmarských Žľaboch sa začal pravidelný zimný seminár delegátov stretnutia Slovenského futbalového zväzu. Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment dostal na tejto pôde možnosť vystúpiť, predniesť pohľad Slovenského futbalového zväzu na ich prácu a funkciu a zároveň priniesť slovenským delegátom poznatky, ktoré získal vo svojej funkcii delegáta stretnutia UEFA.

J. Kliment na úvod prezentácie zhodnotil stav v minulosti a v súčasnosti. "Keď som nastúpil do funkcie, tak som zistil, že Komisia delegátov bola zrušená a jej funkcie boli v kompetencii generálneho sekretára," začal na úvod J. Kliment, ktorý do funkcie generálneho sekretára SFZ nastúpil v januári 2011 po niekoľkých rokoch pôsobenia v UEFA. "Snahou bolo vrátiť úsek delegátov ako samostatnú komisiu, aby mohla fungovať ako ostatné komisie, keďže generálny sekretár podľa stanov zodpovedá za činnosť všetkých komisií a tých je momentálne osemnásť," dovysvetlil.

"Chcel som, aby komisia vyvíjala činnosť, a preto sme poverili Jozefa Chocholouša vedením úseku delegátov. Urobil kus dobrej práce, začal zavádzať systém do našej práce, začal vyhodnocovať prácu delegátov," povedal delegátom generálny sekretár SFZ. "Postupne sme začali vnášať systém, ale keď sa niečo tvorí, tak nie všetci sa s tým stotožnia," dodal.

Generálny sekretár SFZ vo svojej prezentácií uviedol, že delegát stretnutia je 'šéfom'. "Je to hlavná autorita, ktorá má hlavnú zodpovednosť za organizáciu. Od jeho príchodu až po jeho odchod je hlavným šéfom. Musí riešiť a komunikovať," povedal Jozef Kliment. "Na zápasoch UEFA je to podobné ako u nás. Keď sú zápasy zorganizované na vysokej úrovni a kluby pôsobiace v najvyšších súťažiach to majú 'ochytané', tak je to 'brnkačka'," porovnal prácu delegáta UEFA a delegáta SFZ a dodal: "Niekedy je telefonát, že na tribúne je bomba a musí sa rozhodnúť, či sa má vyprázdniť štadión a podobne. Treba sa vedieť veľmi dobre rozhodovať. Vtedy mu pomáha, keď vie, komu musí zavolať a vyriešiť problém, aby rozhodnutie bolo dobré."

O kvalitách delegáta rozhodujú podľa Klimenta charakterové vlastnosti, vedomosti a skúsenosti delegáta. "Keď chcete vykonávať svoju prácu, musíte v tom byť dobrí, musíte ovládať príslušné pravidlá a predpisy. Čím ste v tom zbehlejší, tým máte ľahšiu prácu, viete zareagovať rýchlo a správne a svoju autoritu si tak udržíte. Nie všetko sa však dá vyčítať z kníh. To, čo sa naučíte, potom skúsenosťami môžete zhmotniť do ideálu," vysvetlil generálny sekretár SFZ. "Za posledné tri roky som spoznal veľa ľudí a vždy sa medzi nimi nájde osobnosť, ktoá jedným pohľadom vie utíšiť dav ľudí, ale ak nie je 'podkutý', zaváha, a to je vidieť," povedal delegátom.

Generálny sekretár si uvedomuje náročnosť práce delegáta SFZ, keďže na jeho výkon vo veľkej miere vplýva spoločensko-ekonomická atmosféra, infraštruktúra, legislatíva i vzťahy s osobami, s ktorými prichádza do styku, pričom podotkol, že nevyhnutné bude zrekonštruovať štadióny, novelizovať príslušné predpisy, definovať kompetencie a zodpovednosti jednotlivých osôb.

"Zo zákona o organizovaní športových podujatí nám vyplýva veľa povinností a delegáti stretnutia odohrajú významnú úlohu pri jeho aplikovaní do praxe," povedal J. Kliment. "Urobíme všetko preto, aby sme pomohli futbalu," uviedol na prednáške Kliment a dodal: "Musíme si definovať podmienky, a potom sa veci môžu posunúsť dopredu." V minulosti bola podľa Klimenta stavba národného futbalového štadióna, no napokon prednosť dostal projekt rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov. "Prebieha rekonštrukcia v Trnave, Myjave, Senici, Zlatých Moravciach. Viaceré štadióny začali rekonštruovať už skôr bez toho, aby vedeli, že bude nejaká dotácia. Dávame si veľký pozor, aby všetko išlo podľa zákona a rekonštrukciu ukončili v priebehu troch až štyroch rokov," zdôraznil generálny sekretár.

Ďalším bodom na zlepšenie práce delegáta stretnutia má byť aj projekt Informačného systému slovenského futbalu, ktorý prináša účastníkom futbalového zápasu viaceré výhody a v porovnaní s futbalovým zväzom v Rakúsku prebiehala implementácia podstatne rýchlešie. Samostatným bodom má byť Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý bude predmetom prednášky Petra Sepešiho, člena Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky. Táto prednáška je naplánovaná na druhý deň seminára.

"Od 1. januára sme na plný úväzok zamestnali bezpečnostného manažéra SFZ - Petra Franceho. Táto funkcia je opodstatnená, keďže doteraz ju vykonával Peter Palenčík, ktorý zároveň viedol medzinárnodný a organizačný úsek SFZ. Výsledky Petra Franceho sú už po mesiaci citeľné. Do skončenia jarnej časti plánujeme vyškoliť bezpečnostných manažérov klubov, ktorí budú školiť svojich usporiadateľov na jednotlivých štadiónov," povedal generálny sekretár SFZ. Podľa Jozefa Klimenta sa črtá optimistickejšia budúcnosti, ak sa podarí tieto projekty pretaviť do praxe a účastníci jednotlivých stretnutí sa s nimi stotožnia.

"Vidím to pozitívne, to ako sa naša práca formuje a vyvíja ďalej. Budeme sa snažiť naše činnosti zdokonaľovať, budeme medzi seba priberať ľudí, ktorí nám v budúcnosti môžu pomôcť. Chceme, aby delegáti rástli, aby nebolo jediným kritériom počet rokov vo funkcii, aby sme mali aj nových delegátov. Posúvajme nových šikovných ľudí do vyšších funkcií, nie pre politické pozadie, ale pre skúsenosti," dodal na záver svojej prednášky generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.