Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 30, 2015

V Senci sa uskutoční 4. ročník odbornej konferencie Šport a právo

BRATISLAVA (UČPS/SFZ) - Hlavnou témou konferencie bude návrh nového zákona o športe

 
 
 
 
Účastníci konferencie Šport a právo 2014. Poprad, 2. októbra 2014.

V hoteli Delfín sa v dňoch 1. a 2.10. uskutoční 4. ročník odbornej konferencie Šport a právo, ktorej hlavným usporiadateľom je Učená právnická spoločnosť, jej spoluorganizátormi sú Slovenský futbalový zväz, Nadácia Stars and Friends, advokátska kancelária Soukeník Štrpka, ďalšími partnermi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a spoločnosť Respect Slovakia s.r.o.

Živý prenos môžete sledovať na:

(01.10.2015)

Prvá časť konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=fBqW5JZlF1o 

Druhá časť konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=vGxoQKMEDCs 

(02.10.2015)

Druhý deň konferencie:https://www.youtube.com/watch?v=w_B3rqHvctc

PROGRAM

štvrtok - 1. októbra 2015

09:30 - 10:00 Otvorenie konferencie 

Privítanie, úvodné slovo a príhovory za organizátorov a partnerov konferencie

09:30 - 09:40 Peter Sepeši - Úvodné slovo za moderátorov konferencie

09:40 - 10:00 Príhovory za organizátorov konferencie a príhovory čestných hostí

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Slovenský futbalový zväz - Ján Kováčik
- Stars & Friends Nadácia - Martina Nehézová
- Respect Slovakia s.r.o - Dušan Guľáš
- Advokátska kancelária Soukeník - Štrpka s.r.o. - Miroslav Hlivák
- Učená právnická spoločnosť - Peter Haňdiak


10:00 - 11:00 BLOK 1 - Návrh zákona o športe

10:00 - 10:10 Žaneta Surmajová / Peter Sepeši
Niekoľko slov k systematike návrhu zákona o športe a legislatívnemu procesu

10:10 - 10:25 Miroslav Hlivák / Igor Moška
Verejný záujem v slovenskom športe

10:25 - 10:40 Jaroslav Čollák / Richard Lintner / Alica Fisterová
Športovci a ich postavenie v návrhu zákona o športe

10:40 - 11:00 diskusia


11:20 - 12:30 BLOK 2 - Návrh zákona o športe

11:20 - 11:35 Tomáš Gábriš / Marek Števček
Zmluvné vzťahy športovcov a športových organizácií - koncept nových zmluvných vzťahov v športe?

11:35 - 11:45 Igor Šumichrast / Jaroslav Čollák
Športové organizácie / športové kluby v návrhu zákona o športe

11:45 - 12:00 Igor Šumichrast / Peter Sepeši
Kontrolór športovej organizácie a hlavný kontrolór športu

12:00 - 12:15 Jaroslav Rybánsky / Igor Šumichrast / Igor Nemeček
Národný športový zväz, národná športová organizácia a ich stanovy

12:10 - 12:30 diskusia


13:30 - 14:40 BLOK 3 - Návrh zákona o športe

13:30 - 13:40 Miroslav Hlivák / Zuzana Zajíčkova / Richard Lintner
Riešenie sporov v športe

13:40 - 13:55 Zuzana Zajíčkova / Richard Galovič
Športová reprezentácia a strediská vrcholového športu

13:55 - 14:05 Mária Berdisová
Financovanie športu z verejných zdrojov

14:05 - 14:25 Peter Dedík / Miroslav Chlípala / Marek Gilányi
Ochrana integrity športu alebo negatívne javy v športe (Boj proti manipulácii výsledkov športovej súťaže, dopingu, rasizmu a iným negatívnym javom v športe)

14:25 - 14:40 diskusia


15:00 - 16:10 BLOK 4 - Návrh zákona o športe

15:00 - 15:15 Andrej Virlič / Ján Letko
Informačný systém slovenského športu

15:20 - 15:35 Zuzana Zajíčková / Alica Fisterová
Zmluva o sponzorstve v športe a nové benefity financovania športu zo súkromných zdrojov

15:40 - 16:00 Žaneta Surmajová / Igor Moška
Postavenie orgánov verejnej správy v športe - posun vpred?

16:00 - 16:15 Žaneta Surmajová / Jozef Pšenka
Stredná športová škola - príprava športových odborníkov a iných povolaní pre šport

16:15 - 16:30 diskusia a závery prvého dňaPIATOK - 2. októbra 2015

09:00 - 10:15 BLOK 7 - Športové právo - voľné témy

09:00 - 09:15 Jozef Greguš
Podpora športu medzi právnikmi nielen v zákone o športe

09:15 - 09:30 Lukáš Pitek
Stáva sa športové právo samostatným právnym odvetvím?

09:30 - 10:00 Žaneta Surmajová / Peter France
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí; stav implementácie a pripravované zmeny

10:00 - 10:15 diskusia


10:45 - 12:00 BLOK 8 - Športové právo - voľné témy

10:45 - 11:05 Pavel Hamerník
Několik poznámek k výročí 20 let od rozsudku Bosman

11:05 - 11:25 Jaroslav Čollák
Niekoľko slov k občianskoprávnej zodpovednosti v športe

11:25 - 11:40 Erik Štepánek
Third party ownership and co-ownership of player´s economic rights – koniec jedného fenoménu

11:40 - 12:00 diskusia

12:00 - 12:15 ZÁVER - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie Záverečné slovo moderátorov konferencie: Peter Sepeši a Jaroslav Čollák
Ladislav Križan - Zhrnutie zaujímavých myšlienok, názorov, podnetov a záverov.

 

 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.