Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

June 12, 2014

Verejná súťaž na dodávku softvéru

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

SFZ oznamuje, že vychádzajúc z ustanovení zákona č. 1/2014 Z.z. o organizácii verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obstaráva softvér, cez ktorý budú online testované a skúšané osoby (hlavní usporiadatelia, usporiadatelia, bezpečnostní manažéri) podľa citovaného zákona.  Vývoj softvéru zahŕňa analýzu a programátorské práce. Aplikácia musí byť voľne dostupná na internete (ako www stránka), pracovať v dvoch režimoch (voľné testovanie a skúška).

Odhadovaná hodnota zákazky je 1600,- EUR bez DPH.  Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v termíne do 20.6.2014 na sídlo SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu jan.letko@futbalsfz.sk, kde môžu  zasielať aj otázky v prípade nejasností súvisiacich s predložením ich ponúk.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.