Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 2, 2014

VIDEO: Jozef Kliment o stretnutí futbalovej V5 v Prahe

BRATISLAVA (SFZ) - Rozhovor s generálnym sekretárom SFZ o stretnutí najvyšších predstaviteľov futbalových zväzov stredoeurópskych krajín

 
 
 
 
Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Bratislava, 10. júla 2013.

22. a 23. januára sa v Prahe už po druhýkrát stretli najvyšší predstavitelia futbalových zväzov zo strednej Európy - Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Rakúska, aby zhodnotili doterajšiu spoluprácu a načrtli ďalšie možnosti do budúcna. Za Slovenský futbalový zväz sa stretnutia zúčastnili prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezident SFZ Karol Belaník a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, s ktorým sme sa o stretnutí porozprávali pred kamerou.

Prehrať video

V prvej časti stretnutia odprezentoval generálny sekretár FAČR Rudolf Řepka to, čo sa podarilo urobiť od prvého stretnutia (22.-23.11.2012 v Bratislave), na ktorom prezidenti krajín M5 (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) podpísali Memorandum o spolupráci. Komunikáciu medzi zväzmi zastrešujú generálni sekretári a bol vytvorený zoznam kontaktných osôb pre všetky hlavné oblasti spolupráce.

"Na tomto stretnutí sme bilancovali prvý rok spolupráce, ktorú sme odštartovali v Bratislave podpisom Memoranda o spolupráci. Aj keď sa môže zdať, že sa toho veľa nestihlo spraviť, tak celkovo nás, generálnych sekretárov, na konci prezidenti zväzov pochválili za kus dobre vykonanej práce," povedal na úvod rozhovoru Jozef Kliment.

Všetkých päť krajín začalo rozvíjať spoluprácu v technickej oblasti, zvýšil sa počet vzájomných stretnutí na všetkých úrovniach na 41 priateľských zápasov odohratých v roku 2013, trikrát sa stretli na konferencii Šport a právo a rozhodcovia sa stretli na zimnom seminári v Liptovskom Jáne.

Prehľad vzájomných zápasov 2013 

Domáci \ Hostia

AUT

CZE

HUN

POL

SVK

Zápasy doma

AUT

OFB

2

1

1

1

5

CZE

1

FAČR

2

2

3

8

HUN

4

2

MLSZ

0

2

8

POL

4

4

2

PZPN

5

15

SVK

1

2

1

1

SFZ

5

Zápasy vonku

10

10

6

4

11

41 

"Technickí riaditelia sa stretli vo Viedni, kde definovali užšiu spoluprácu na ďalšie obdobie v tej hlavnej oblasti - v oblasti futbalu, priateľských medzištátnych zápasov všetkých vekových kategórií, grassroots, ženského futbalu, mládeže, vzdelávania trénerov," povedal bližšie o konkrétnej spolupráci generálny sekretár SFZ a dodal: "My sme úspešne zorganizovali druhý ročník konferencie Šport a právo, na ktorú sme pozvali zástupcov všetkých krajín a dohodli sme sa, že táto naša konferencia sa stane tradičnou a odborníci z oblasti legislatívy sa budú stretávať na konferencii u nás." 

Okrem toho sa uskutočnilo viacero bilaterálnych stretnutí a návštev s cieľom vzájomnej pomoci pri realizácii konkrétnych projektov v oblasti IT, marketingu, logistiky a pod. "Na našom zimnom seminári rozhodcov v Liptovskom Jáne sa stretli predsedovia komisií rozhodcov všetkých piatich krajín, kde si zadefinovali oblasti, v ktorých by mohli spolupracovať a výmena rozhodcov vo všetkých kategóriách zápasov bola jednou z prvých tém. Treba však povedať, že často sme boli kritizovaní, že sme na dôležitý zápas volali zahraničných rozhodcov, a to malo byť vyjadrením nedôvery našim rozhodcov, ale to nie je celkom pravda. Táto výmena je definovaná najmä k tomu, aby rozhodcovia získavali skúsenosti," povedal Kliment k spolupráci v oblasti rozhodcovstva.

Témou rokovaní v Prahe bol aj Informačný systém slovenského futbalu. "V čase, keď  sme ešte len uvažovali nad črtami a cieľmi tohto projektu a nevedeli sme si niektoré veci predstaviť, tak sme boli na jednodňovej návšteve v Rakúsku, kde kolegovia obdobný informačný systém používajú dvanásť rokov a sú trochu ďalej ako my," uviedol generálny sekretár k bilaterálnym spoluprácam s inými futbalovými zväzmi.

Na stretnutí vystúpili s prezentáciou vystúpili aj zástupcovia FIFA, Eva Pasquier, a UEFA, Thierry Favre. Všetkých päť krajín deklarovalo podporu rezolúcie UEFA o integrite futbalu, ktorá reaguje na aktuálne problémy súčasného futbalu.  "Diskusia na tému ovplyvňovania výsledkov stretnutí bola bohatšia, keďže prakticky v každej krajine už s ňou majú skúsenosti. My sme mohli prezentovať aj výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli a mohli sme sa pochváliť dobrou spoluprácou s políciou pri výmene informácií. Z každej strany bolo zdôraznené, že musíme apelovať na FIFA, aby tieto procesy zjednotila a pomohla nám v situácií, keď hráči prejdú z jednej krajiny do druhej, aby udelila celosvetový zákaz," vysvetlil J. Kliment. V "slovenskom" prípade sa tak stalo, keď na návrh SFZ FIFA rozšírila opatrenia pre Ivana Hodúra, Mariána Dirnbacha, Tomáša Hubera a Michala Diana udelené našou Disciplinárnou komisiou na celý svet. 

V roku 2014 by zväzy chceli zintenzívniť spoluprácu v boji proti ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí, FAČR sa bude uchádzať o organizáciu jedného cyklu CFM (certifikát v športovom manažmente), do ktorého sa zapoja aj uchádzači ostatných štyroch zväzov. V pláne je začať spoluprácu aj v oblasti bezpečnosti na futbalových štadiónoch a boji proti ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí (vzájomné stretnutia bezpečnostných manažérov a manažérov integrity futbalu),  pokračovať v snahe zapojiť sa do cezhraničných projektov EÚ resp. programu Erazmus v oblasti športu a pokúsiť sa získať niektorý z grantov vypísaný pre túto oblasť. Krajiny sa chcú dohodnúť na spoločnom postupe pri implementácii minimálních kritérií pre zmluvy profesionálnych hráčov.

Ďalšie stretnutie najvyšších predstaviteľov futbalových zväzov stredoeurópskych krajín sa uskutoční začiatkom roku 2015 v Budapešti.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.