Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

August 1, 2012

VIDEO: Pavel Malovič oslávil životné jubileum. Gratulovali mu aj na SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - MUDr. Pavla Maloviča prijali zástupcovia SFZ v sídle zväzu. Redaktor Slovenského rozhlasu Martin Šeďo s ním pri tejto príležitosti urobil krátky rozhovor

 
 
 
 
MUDr. Pavel Malovič (vpravo) si z rúk prezidenta SFZ Jána Kováčika preberá pamätnú plaketu pri príležitosti jeho 60. narodenín. Bratislava, 27. júla 2012.

Pavel Malovič je dlhoročným predsedom Zdravotnej komisie SFZ a v súčasnosti pôsobí ako hlavný lekár pri reprezentácii Slovenska do 21 rokov a taktiež ako dopingový komisár UEFA. Známy je najmä v troch oblastiach - športe, hudbe a medicíne. Najskôr prišiel do styku s futbalom, potom s hudbou a až neskôr samotná medicína.

Prehrať video

MUDr. Pavel MALOVIČ, PhD, MPH

nar. 23.07.1952 v Bratislave

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

- 1970 maturoval na SVŠ Juraja Hronca, Novohradská v Bratislave
- 1976 absolvoval Lekársku fakultu UK Bratislava – všeobecné lekárstvo
- 1980 1.atestácia – interná medicína, titul internista
- 1983 2. atestácia – telovýchovné lekárstvo, titul internista-telovýchovný lekár
- 1985 – 1987 dvojročné štúdium angličtiny JASPEX na FFUK Bratislava
- 1987 – 1988 individuálne štúdium športovej medicíny na Viedenskej univerzite
- 1990 - 2012 primár Kliniky telovýchovného lekárstva FN Bratislava
- 2000 3. atestácia – posudkové lekárstvo, titul internista – telovýchovný a posudkový lekár
- 2002 získal titul Master of Public Health (MPH)
- 2003 4. atestácia - všeobecné lekárstvo, titul internista – telovýchovný, posudkový a všeobecný lekár
- 2000 – 2007 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor telovýchovné lekárstvo
- 2007 získal titul PhD (Philosophiae doctor)
- 1994 – 2006 člen Výkonného výboru Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva
- 2000 – 2009 viceprezident Antidopingového výboru SR
- 2012 absolvoval Medical education programme UEFA in Football Medicine
- absolvent Ľudovej školy umenia, odbor husle

Prax:

V rokoch 1976 – 1980 pracoval v rámci predatestačnej prípravy na II.internej a kardiologickej klinike FN Bratislava. Od roku 1980 pracuje na Klinike telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

 

Okrem špecializovanej praktickej medicíny spolupracuje od roku 1990 ako pedagóg a prednášateľ na Slovenskej zdravotníckej univerzite (telovýchovné a posudkové lekárstvo, psychosomatická a behaviorálna medicína, škola verejného zdravotníctva), Národnom centre podpory zdravia, Fakulte telesnej výchovy a športu UK a Telovýchovnej škole SZTK. Pôsobí aj ako odborný asistent na katedre Telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty UK.

V rokoch 1996 – 1998 pôsobil ako odborný konzultant v oblasti Health promotion pre Park zdravia, s.r.o., v rokoch 1996 – 2003 pre Divadlo Nová scéna, 2004 – 2005 pre Volkswagen Group, 2006 – 2012 pre Občianske združenie Športom proti drogám v programe Play True.

V sezóne 1977-1978 bol lekárom hokejistov Dukly Hodonín.

V rokoch 1974 – 1990 bol lekárom futbalových mládežníckych družstiev Slovana Bratislava. V tom čase pôsobil aj ako lekár zápasníkov (voľný štýl) v klube Dunajplavba Bratislava a lekár turnajov československej reprezentácie karate. Od roku 2000 je osobný lekár tenistu Dominika Hrbatého.

V rokoch 1980 – 1985 bol lekárom reprezentačných mládežníckych výberov Slovenska a Československa, v rokoch 1986 – 1993 bol lekárom československej futbalovej reprezentácie a ako prvý slovenský lekár sa zúčastnil sa MS 1990 v Taliansku (5.miesto na svete). V rokoch 1994 – 2001 bol lekárom slovenskej futbalovej reprezentácie. Od roku 2002 je lekárom slovenskej futbalovej reprezentácie “21”.

V rokoch 1978 – 1982 bol tajomníkom Zdravotnej komisie SFZ. V rokoch 1983-1987 pôsobil v Prahe ako podpredseda Zdravotnej komisie Československého futbalového zväzu a v rokoch 1988 – 1993 ako jej predseda. Vedie Zdravotnú komisiu Slovenského futbalového zväzu ako predseda od roku 1983 nepretržite.

Pre UEFA pracuje ako dopingový komisár od roku 2002. V tejto funkcii sa zúčastnil na ME 2008 a ME 2012.

V Európe patrí medzi služobne najstarších reprezentačných lekárov vo futbale. Absolvoval 139 oficiálnych zápasov ako lekár československej a slovenskej reprezentácie “A” a 93 oficiálnych zápasov s československou a slovenskou reprezentáciou “21”. Okrem toho má na konte viac ako 200 oficiálnych zápasov s najrozličnejšími československými a slovenskými mládežníckymi výbermi.

V rokoch 1987-1988 pôsobil na Rakúskom inštitúte športovej medicíny a v tom čase spolupracoval s rakúskym klubom Vienna Viedeň.

Ako prednášateľ sa pravidelne viackrát ročne zúčastňuje svetových, európskych a domácich kongresov športovej medicíny a príbuzných odborov. Spoluorganizuje semináre pre lekárov, masérov a fyzioterapeutov spojené so špecializovanými tréningovými programami v aplikovanom telovýchovnom lekárstve.

V rokoch 1990-2012 pripravuje individuálne špecializované programy telovýchovného lekárstva pre podnikateľskú sféru.

Pravidelne publikuje v odbornej a populárnej tlači – denníky (Šport, SME, Pravda, MF DNES), dvojtýždenník PROFIT, mesačníky (Zdravie, Playboy, Futbal magazín, Golf revue, Automagazín, ARCH, Medicínsky monitor, Biler, Cyklorelax, Bedeker zdravia) a štvrťročníky Medicina sportiva bohemoslovaca ako medicínsky a kultúrny publicista.

Od roku 1979 je členom pesničkárskeho združenia Slnovrat, s ktorým vydal niekoľko CD (Folkový kolotoč/1988/, V Čiernom havrane /1992/, Čas slnovratu /2004/, Nikdy tak nebolo /2009/, Triquetra /2012/). Účinkuje a má piesne na CD skupiny Jednofázové kvasenie : Druhý pes, tretia fáza /2012/. Pre Zuzanu Homolovú napísal texty na CD Čas odchádza z domu /1989, 2011/ a Homolová & Stivín /1991, 1996/. Jeho texty spievala skupina Propeler, Janko Lehotský aj Pavol Habera.

Napísal niekoľko odborných publikácií o výžive a špecializovaných obväzových technikách - Výživa športujúcich detí a mládeže /1998/, Tejping /1996/, Spevňovanie kĺbov špeciálnymi lepiacimi páskami /1993/ a je spoluautorom publikácií Masáž ako prostriedok regenerácie /1994/, Telovýchovnolekárske vademecum /1997, 2006/, Sila osobnosti alebo ako neprehrať sám so sebou... (2004, 2007) a Psychológia zdravia v praxi /2009/.

Preložil knihu Zdravé kosti, svaly a kĺby (2007).

Napísal knihu poézie Prírodný materiál /1998/, zbierku beletrizovaných odborných textov pre vodičov Jazdím, teda som (fit) /2001/ a publikáciu modernej zdravotnej osvety Mlado až do staroby (a ešte aj v nej) /2003/. Je spoluautorom zbierky piesňových textov Slnovrat /1995, 2004/ a esejí 36 otázok súčasného sveta /1996/, Milénium 2000 /1999/.

Spoluautor multimediálneho výchovne - vzdelávacieho projektu Play True - Ži pravdivo, neklam sám seba /2007, 2009/

V súčasnosti pripravuje niekoľko odborne - osvetových publikácií : Futbalová medicína pre všetkým, Tímový lekár, Spomienky futbalového lekára, Mlado aj v starobe a knižku poézie Tvar mojej tváre.

Špecialista v oblastiach:

- diagnostiky výkonnosti
- výživy a pitného režimu
- potravinových doplnkov a podporných prostriedkov pre zvyšovanie pracovnej, športovej a osobnej výkonnosti
- preskripcie pohybovej aktivity
- zdravého pracovného štýlu
- primárnej a sekundárnej prevencie
- prognostiky výberu vhodných druhov a typov pohybových aktivít a športov pre všetky generácie

Medzi spokojných pacientov patria všetky vekové kategórie športovcov a športujúcich aj rozsiahle spektrum pracovníkov iných typov sfér spojených s náročným psychickým a fyzickým zaťažením (podnikatelia, herci, hudobníci, manažéri, publicisti, robotníci a pod.).

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.