Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 20, 2013

VIDEO: SFZ a ZMOS podpísali Memorandum o spolupráci

BRATISLAVA (SFZ) - Najvyšší predstavitelia oboch organizácií písomne potvrdili záujem o dlhodobú spoluprácu v oblasti futbalovej infraštruktúry

 
 
 
 
Prezident SFZ Ján Kováčik (vľavo) a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč po podpise memoranda o vzájomnej spolupráci pri budovaní a rekonštrukcii futbalovej infraštruktúry. Bratislava, 20. februára 2013.

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč podpísali dnes v sídle SFZ Memorandum o vzájomnej spolupráci SFZ a ZMOS pri budovaní a rekonštrukcii futbalovej infraštruktúry.

Predseda ZMOS Jozef Dvonč pri tejto príležitosti uviedol:

Prehrať video

Prezident SFZ Ján Kováčik dodal:

Prehrať video


Memorandum o vzájomnej spolupráci
Slovenského futbalového zväzu a Združenia miest a obcí Slovenska
pri budovaní a rekonštrukcii futbalovej infraštruktúry

Slovenský futbalový zväz ("SFZ") je občianskym zrdužením, ktorého riadnymi členmi sú futbalové kluby pôsobiace na území Slovenska, z ktorých je v súčasnosti na deviatich úrovniach po celej republike aktívnych viac ako 2000. SFZ je zároveň pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času, miesta a zákona, na základe čoho je aj zriaďovateľom a vlastníkom práv na všetky futbalové súťaže na území Slovenska, v ktorých pôsobia jeho členovia, slovenské futbalové kluby.

Združenie miest a obcí Slovenska ("ZMOS") je reprezentatívnou organizáciou miest a obcí, ktoré sú jeho členmi vo vzťahu k iným organizáciám, združujúcim právnické osoby, ktoré pôsobia v mestách a obciach, resp. združujúcim fyzické osoby, ktoré pôsobia v miestnej územnej samospráve ako koordinátor aktivít, smerujúcich k rozvoju miest a obcí.

Futbal je verejnou službou a futbalové štadióny slúžia verejnosti, obyvateľom slovenských miest a obcí. Na Slovensku je vo futbale činných približne 0,5 mil. ľudí (10% populácie), napriek tomu futbalová infraštruktúra (štadióny) je vo výrazne zlom stave. Návšteva futbalových stretnutí patrí medzi pravidelné aktivity veľkej časti našej populácie, veď na Slovensku sa v priebehu súťažného ročníka koná každý víkend približne 5000 futbalových stretnutí.

Spoločným cieľom SFZ a ZMOS je dobudovanie infraštruktúry slovenských futbalových štadiónov na takej úrovni, aby ich návštevníkom poskytovala adekvátne služby, pohodlie a predovšetkým zaručovala bezpečnosť. Zároveň máme záujem spoločne podporiť aj budovanie futbalových ihrísk, ktoré slúžia prednostne mládeži a deťom.

Popri tejto iniciatíve bude SFZ tiež hľadať možnosti zníženia nákladov pre kluby nižších súťaží a súčasne v spolupráci so ZMOS hľadať iné finančné zdroje na podporu klubov regionálnych a oblastných súťaží.

SFZ a ZMOS sa chcú spoločne postupne zamerať na podporu budovania nasledujúcej futbalovej infraštruktúry:

  1. vybudovanie nových, rekonštrukcia a dobudovanie jestvujúcich futbalových štadiónov v krajských mestách,

  2. dobudovanie a rekonštrukcia futbalových štadiónov ostatných klubov najvyššej súťaže, momentálne nazývanej "Corgoň ligy",

  3. dobudovanie a rekonštrukcia futbalových štadiónov klubov pôsobiacich v druhej a tretej najvyššej súťaži,

  4. pokračovanie v budovaní tréningových hracích plôch s umelým trávnatým povrchom.

Uvedomujeme si, že za účelom splnenia našich cieľov potrebujeme nadviazať spoluprácu s predstaviteľmi vlády SR a nájsť vhodný a dlhodobo udržateľný model financovania takéhoto projektu.

Týmto sa zaväzujeme, že za podpory vlády SR nájdeme spoločnú cestu spolupráce a zrekonštruovaním futbalových štadiónov prilákame do hľadísk ešte viac fanúšikov, občanov a predovšetkým našu mládež a rodiny s deťmi.

V Bratislave, dňa 20.2.2013.

 

Združenie miest a obcí Slovenska               Slovenský futbalový zväz

       doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.                           Ján Kováčik
            predseda združenia                                   prezident

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.