Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 13, 2014

VIDEO: SFZ pripravil školenie pre bezpečnostných manažérov a hlavných usporiadateľov klubov

SENEC (SFZ) - V hoteli Senec sa vzdelávali zástupcovia klubov Corgoň ligy a II. ligy

 
 
 
 
Bezpečností manažéri a hlavní usporiadatelia klubov Corgoň ligy a II. ligy, ktorí sa zúčastnili školenia k Zákonu č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí. Senec, 13. marec 2014.

V Senci sa dnes zišli bezpečnostní manažéri klubov, aby sa dozvedeli, čo pre nich znamená Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v praxi. V štyroch blokoch školenia sa postupne dozvedeli informácie o zákone ako takom, činnostiach a úlohách polície počas futbalových stretnutí, prejavoch extrémizmu na futbalových podujatiach, činnostiach bezpečnostných manažérov a hlavných usporiadateľov pred stretnutím, počas stretnutia a po stretnutí, ako aj informácie o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

Prehrať video

"Pocit je celkom dobrý, pretože vídím, že rovnako ako sme sa my s nadšením snažili pripraviť nový zákon, tak sa k nám pripojili ďalší ľudia, ktorí sú v praxi rozhodujúci preto, aby sa zákon stal z kusu dobre mieneného textu na papieri premenil na každodennú prax slovenských športových podujatí," povedal člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši a dodal: "Cieľom zákona bolo vyvolať pocit spoločnej zodpovednosti a aj toto stretnutie svedčí o tom, že to takto všetky strany vnímajú." Podľa Sepešiho účastníkov zaujímali najmä hlavné zmeny, ktoré zákon priniesol a povinnosti, týkajúce sa práce s fanúšikmi. "Budeme ich musieť naučiť, aby chodili na stretnutia trochu skôr, aby ľudia na vstupoch, ktorí vykonávajú bezpečnostné prehliadky, neboli pod tlakom a aby bezpečnostná prehliadka bola vykonaná dôkladne," povedal.

"Tento seminár sme zvolali najmä kvôli potrebe vysvetliť a priblížiť prístupnou formou povinnosti, ktoré vyplývajú z nového zákona pre klub," povedal pre futbalsfz.sk generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. "Sú tu takmer všetky kluby, pretože si uvedomili nevyhnutnosť spolupráce v tejto oblasti. Našim cieľom je pomôcť klubom, uľahčiť implementáciu zákona a splnenie požiadaviek, ktoré budú na kluby kladené," vysvetlil. "Som veľmi rád, že sa mi splnila predstava, že je viac priestoru na otázky. Títo ľudia sú z praxe, na každú prednášku reagujú otázkami a diskusia je živá aj počas prestávok a obeda. Je vidieť, že majú záujem, aby to fungovalo aj u nich na štadióne," povedal J. Kliment. "Všetci sa musíme podieľať na tom, aby sme tento zákon implementovali do praxe," zdôraznil generálny sekretár SFZ.

"Som presvedčený, že popri rekonštrukcii štadiónov, novej legislatíve a touto implementáciou zákona do praxe sa nám podarí to, po čom všetci túžime - prilákať na štadióny opäť rodiny s deťmi tak, aby na štadióne bola zdravá, žičlivá atmosféra, aby sa ľudia prišli futbalom baviť bez toho, aby museli mať obavy o zdravie alebo že ich deti uvidia nesprávny príklad," povedal na záver J. Kliment.

"Náplňou seminára je pripraviť hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov do praxe v súvislosti s novým zákonom o organizovaní verejných športových podujatí.  Je dôležité, aby všetky osoby, ktoré zabezpečujú organizáciu verejného športového poduajtia ovládali tento zákon a vedeli ho aplikovať v praxi," povedal pre futbalsfz.sk bezpečnostný manažér SFZ Peter France, ktorý zdôraznil potrebu neustáleho vzdelávania sa jednotlivých pracovníkov. "Máme tu skoro plné zastúpenie klubov dvoch najvyšších súťaí vo futbale, ale tri kluby sa ospravedlnili, pretože ich hlavní usporiadatelia a bezpečnostní manažéri sa z pracovných dôvodov nemohli zúčastniť, avšak materiály im budú doručené," povedal o obsadení seminára jeden z jeho organizátorov.

Pre účastníkov pripravil Slovenský futbalový zväz aj špeciálnu brožúru. "SFZ pripravil metodické odporúčanie, ktoré reaguje na najnevyhnutnejšie potreby zákona v súvislosti s aplikáciou činností hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov. Z tohto odporúčania sa dozvedia, ako majú postupovať v praxi, ako si majú vykladať ustanovenia zákona, koľko členov usporiadateľskej služby majú nasadiť do bezpečnostného opatrenia, jedna časť je venovaná symbolike extrémistických skupín," povedal bezpečnostný manažér SFZ o publikácii, ktorá je dostupná aj v elektronickej podobe.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.