Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 27, 2012

VIDEO: V NTC Senec prebehlo školenie o údržbe umelého trávnika

SENEC (SFZ) - Zamestnanci NTC Senec a členovia Komisie pre štadióny a ihriská absolvovali školenie o údržbe umelého trávnika od realizátora výmeny umelého trávnika v NTC Senec

 
 
 
 
Nový umelý trávnik na tréningovej ploche NTC Senec. Senec, 25. októbra 2012.

Po skončení všetkých prác v rámci rekonštrukcie ihrísk s umelým trávnatým povrchom v NTC Senec sa dňa 25.10.2012 uskutočnilo v areáli NTC školenie zamestnancov NTC Senec ohľadom údržby ihrísk s umelou trávou. Súčasťou školenia bola aj ukážka postupov merania parametrov ihrísk s UT pre členov Komisie pre štadióny a ihriská SFZ, ktorí vykonávajú oficiálne kontroly takto vybudovaných ihrísk na Slovensku za účelom vydania osvedčenia k ich užívaniu pre potreby súťažných stretnutí v rôznych vekových kategóriách. Praktickú aj teoretickú časť školenia viedol sám riaditeľ spoločnosti Sport Real, s.r.o. Jiří Viktorín. Uvedená spoločnosť realizovala samotné dielo ako subdodávateľ talianskej spoločnosti LIMONTA - víťaza tendra, ktorá je výrobcom a dodávateľom aplikovaného trávnika.

Prehrať video

Následne v dňoch 29.-30.10.2012 prebehne v NTC oficiálne odovzdanie diela medzi SFZ a spoločnosťou LIMONTA za účasti konzultanta UEFA pána Kellera, ktorého súhlasné stanovisko je podmienkou oficálneho prevzatia diela a jeho uvedenia do prevádzky.

Koncom novembra pri príležitosti stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov V5 sa bude konať oficiálne otvorenie novozrekonštruovaných ihrísk v areáli NTC Senec, pričom otvárací zápas odohrá tím internacionálov SR s doposiaľ neznámym súperom.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.