Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 20, 2013

Vládou schválený projekt modernizácie a výstavby futbalových štadiónov prešiel do fázy realizácie

BRATISLAVA (SFZ) - V roku 2012 bol projekt rekonštrukcie ligových štadiónov na Slovensku len na papieri, v súčasnosti sa stáva realitou

 
 
 
 
Pohľad na zrekonštruovanú tribúnu na štadióne FK Senica. Senica, 27. jún 2013.

Ešte v roku 2012 Slovenský futbalový zväz pripravil projekt "Ligové futbalové štadióny", ktorý je jedným z projektov "Strategického plánu rozvoja futbalu SFZ na roky 2011-2014", schváleného VV SFZ v júli 2011. V roku 2013 tento projekt odštartoval, pričom naň schválila vláda SR dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 4,5 mil. EUR každoročne počas 10 kalendárnych rokov, počnúc práve rokom 2013.

Hnacím motorom celého projektu je vo viacerých prípadoch krízová situácia na futbalových štadiónoch, nedostatočná infraštruktúra pre zápasy európskych klubových súťaží, či pre zápasy mládežníckych reprezentácií a celkovo nedôstojné prostredie pre zápasy najvyššej slovenskej súťaže – Corgoň ligy. Reálny obraz situácie na slovenských futbalových štadiónoch presvedčil delegátov konferencie SFZ, aby na svojom mimoriadnom zasadnutí schválili kľúč rozdelenia finančných prostriedkov pre štadióny v jednotlivých mestách podľa uznesenia vlády SR.

Prehrať video

Od júla do septembra absolvovali zástupcovia SFZ rokovania so zástupcami všetkých miest, resp. partnerov, teda futbalových klubov, vlastníkov alebo dlhodobých nájomcov štadiónov, ktorí dali jasný signál, keď deklarovali záujem zapojiť sa do projektu, a to bez výnimky. "Dôležité je, že všetky vybrané mestá prejavili záujem, že chcú byť súčasťou tohto projektu," skonštatoval prezident SFZ Ján Kováčik.

Harmonogram samotnej realizácie projektu bol predbežne pripravený na základe záverov z týchto rokovaní a ďalej sa bude upravovať v nadväznosti na pripravenosť partnerov, čo sa týka projektovej dokumentácie a spolufinancovania projektu.

Na následných rokovaniach technického charakteru so zástupcami partnerských miest a klubov, ktoré už boli na úrovni architektov, projektantov a zodpovedných funkcionárov zástupcov si obe strany definovali, že prvým krokom je vždy príprava štúdie, zámeru kompletnej rekonštrukcie štadióna, časový harmonogram a rozpočet. Súčasťou rokovaní na odbornej úrovni je zároveň splnenie infraštrukturálnych podmienok stanovených SFZ ako podmienky na poskytnutie dotácie.

"V súčasnosti je vypísané verejné obstarávanie na časť, ktorú bude dodávať Slovenský futbalový zväz. Verím, že v apríli, máji, teda ihneď ako nám to počasie dovolí, sa začnú rekonštruovať prvé štadióny," informoval J. Kováčik. Vo väčšine prípadov by malo ísť zo strany zväzu o výstavbu tribún, pričom na strane klubov by mali byť zabezpečené prípravné práce, vybudovanie sociálneho zázemia (bufetov, ošetrovní, toaliet a pod.) a vybudovanie ďalšej infraštruktúry, najmä v súlade so smernicou UEFA o infraštruktúre štadiónov z roku 2010. Na štadiónoch v mestách, kde sa hrá Corgoň liga, je podmienkou zapojenia sa do projektu aj vybudovanie kamerového systému, elektronického turniketového systému a vyhrievania hracej plochy.

Do úvodnej časti projektu sa zapojili štadióny v Trnave, Myjave, Senici, Poprade a v Zlatých Moravciach. Tri z týchto štadiónov (Myjava, Senica, Zlaté Moravce), rekonštruovali svoje štadióny v v nedávnej minulosti, majú plánované a pripravené dokončenie, preto na základe dodatku k zmluve medzi SFZ a ministerstvom sa stávajú prijímateľom dotácie priamo.

Štadión v Trnave, ktorý je už vo fáze výstavby, má podľa schváleného materiálu dostať najväčší podiel z dotácie na rekonštrukciu, modernizáciu a budovanie futbalových štadiónov. Aj z tohto dôvodu sa predstavitelia City Arena, a. s. a SFZ dohodli na kapitálovom vstupe SFZ do tejto akciovej spoločnosti, a teda sa SFZ stane spolumajiteľom novopostaveného futbalového stánku spĺňajúceho najvyššiu kategóriu UEFA 4.

V aktívnej komunikácii ohľadom prípravy štúdie rekonštrukcie jednotlivých štadiónov je SFZ v tejto fáze najmä v prípade Podbrezovej, Bardejova, Humenného, Nitry, Prešova, Trenčína, Topoľčian, Zvolena a Ružomberka. Zapojenie sa ďalších štadiónov do projektu bude prebiehať aj s ohľadom na ukončenie verejného obstarávania na výstavbu tribún vrátane sedadiel, resp. na realizáciu verejných obstarávaní na iný predmet zakázky pri vybraných štadiónoch.

SFZ ako prijímateľ dotácie sa pri projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov snaží o maximálnu efektívnosť a transparentnosť poskytnutých finančných prostriedkov. Exekutívny orgán SFZ - Výkonný výbor schválil na svojom novembrovom zasadnutí súťažné podklady v projekte výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov pre vyhlásenie verejného obstarávania a následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výstavbu tribún vrátane sedadiel.

Vyhlásená verejná súťaž je momentálne v priebehu a po jej skončení bude možné na štadiónoch, na ktorých bude spracovaný kompletný zámer (štúdia) ich rekonštrukcie, zahájiť samotnú realizáciu rekonštrukcie. Prvým štadiónom, ktorý plánuje SFZ začať realizovať, je v tomto prípade druhá etapa výstavby NTC Poprad.

Cieľom projektu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov je pripraviť dôstojné, komfortné a bezpečné prostredie pre futbal a futbalových fanúšikov. Skutočnosť, že sa mestá a kluby aktívne zaujímajú o jeho priebeh a realizáciu iba potvrdzuje, že takýto projekt je v súčasnosti viac než aktuálny a je širšou verejnosťou podporovaný.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.