Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 15, 2013

Volebná konferencia SsFZ jednoznačne podporila kandidatúru Jána Kováčika

BANSKÁ BYSTRICA (SsFZ) - Delegáti zvolili funkcionárov na ďalšie volebné obdobie

 
 
 
 
Predsedníctvo volebnej konferencie Stredoslovenského futbalového zväzu. Banská Bystrica, 13. december 2013.

Počas tohto víkendu sa v B. Bystrici konala Konferencia Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorej sa okrem ďalších hostí zúčastnil prezident SFZ Ján Kováčik, viceprezidenti Karol BelaníkJuraj Jánošík (predseda BFZ) i generálny sekretár Jozef Kliment. Zhodnotila uplynulé volebné obdobie a vytýčila úlohy a orientáciu futbalového hnutia na strednom Slovensku v rokoch 2014 – 2017. Ťažiskovým bodom rokovania bolo konštituovanie nových orgánov SsFZ.

Na čele SsFZ už po ôsmykrát po sebe bude opäť Jozef Paršo.

Konferencia ďalej zvolila:

a) 11 členný výkonný výbor SsFZ
predseda: Jozef Paršo
podpredseda za Žilinský kraj: Igor Krško
podpredseda za Banskobystrický kraj: Juraj Pilát
ekonomický manažér: Stanislav Neuschl
zástupca trénerov: Vojtech Kováč
zástupca rozhodcov: Ján Tomčík
členovia: Jaroslav Jekkel, Pavol Kuteľ, Ján Majsniar, Ľubomír Samotný a Stanislav Špila

b) predsedov komisií SsFZ
Revízna: Ladislav Slanec
Disciplinárna: Miroslav Spišiak
Odvolacia: Dušan Čaban
Volebná: Vladimír Lehoťan

c) delegátov Konferencie SFZ za SsFZ a ich náhradníkov
za Žilinský kraj: Pavol Beťko, Silvester Habiňák, František Vorel (náhradníci: Boris Burger, Jozef Ďubjak, Ján Studený)
za Banskobystrický kraj: Ľubomír Auxt, Dezider Balajthy, Vojtech Kováč (náhradníci: Jaroslav Filip, Marián Jasenák, Ernest Peterke).

V ďalšej časti konferencia ocenila za dlhoročnú prácu v prospech futbalu viacerých činovníkov. najmä odchádzajúcich z vrcholových orgánov SsFZ: Františka Vorela, Jána Hlaváča, Ladislava KrnáčaDušana Hrčku.

Vyvrcholením rokovania bol dlhotrvajúci aplauz a napokon i schválenie uznesenia, ktorým delegáti jednoznačne potvrdili Jána Kováčika za kandidáta na funkciu prezidenta SFZ v budúcom období. Jeho voľba sa uskutoční 21.2.2014 na Konferencii SFZ v Poprade.

 

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.