Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 20, 2016

Vstupenky na finále Slovnaft Cupu budú na meno

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v priebehud dnešného dňa (streda 20.4.) bude v sieti Ticketportal spustený predaj vstupeniek na finále Slovnaft Cupu

ŠK SLOVAN BRATISLAVA - AS TRENČÍN (Trnava, 29.4. o 20:30)

v týchto cenových kategóriách:
1. kategória: 10 EUR
2. kategória: 8 EUR

Nakoľko bol tento zápas v zmysle Zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí označený za rizikový, boli prijaté nasledovné opatrenia:

- všetky vstupenky (nielen do sektora hostí) sa budú predávať na meno a priezvisko

- jedna osoba si môže zakúpiť max. 4ks vstupeniek, pričom na každej vstupenke musí byť uvedené meno a priezvisko jej držiteľa

- pred vstupom na štadión bude prebiehať kontrola a údaje uvedené na vstupenke sa musia zhodovať s platným dokladom totožnosti. V opačnom prípade nebude jej držiteľovi umožnený vstup na štadión

- osoba mladšia ako 14 rokov nesmie ísť na podujatie bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby(§ 14 ods. 2 písm. e) bod 4 zákona 1/2014

- v deň zápasu sa vstupenky v pokladniach štadióny nebudú predávať. Nákup vstupeniek bude naďalej možný prostredníctvom predajných miest Ticketportal alebo on-line, pričom musia byť splnené vyššieuvedné požiadavky

- v platnosti naďalej zostávajú "hometickety" určené na on-line rezerváciu/predaj. Držiteľ "hometicketov" je zodpovedný za to, aby nemohol byť zneužitý, odporúčame ich nekopírovať ani nepreposielať. Aj v tomto prípade bude prebiehať kontrola mena priezviska držiteľa vstupenky s jeho platným dokladom totožnosti.

- z dôvodu bezpečnosti nebudú všetky sektory uvoľnené do predaja

Bez nároku na zľavy; každý musí mať platnú vstupenku.
V prípade záujmu o vstupenku ZŤP-S (platná iba pre vozíčkara + 1 jeho doprovod) je potrebné o ňu požiadať na adrese vstupenky@futbalsfz.sk

Zoznam predajných miest Ticketportalu 
Jedna z pobočiek sa nachádza aj v predajni M+M Tabak priamo v City Arene.


Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí

§ 6  Povinnosti organizátora podujatia

    (1) Organizátor podujatia je povinný
    ...
    n) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov boli vystavené na meno a priezvisko diváka, ak o tom rozhodne športový zväz alebo na základe vlastného rozhodnutia

   (3) Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa odsekov 1 a 2 je povinný aj
    ...
    d) zabezpečiť, aby vstupenky pre divákov podporujúcich hosťujúce družstvo boli vystavené na meno a priezvisko diváka a umožniť vstup na podujatie až po overení totožnosti diváka s touto vstupenkou na základe dokladu totožnosti

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.