Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 12, 2014

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaze: Projektový, manažérsky a ekonomický systém SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálna správa Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Slovenský futbalový zväz vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž s názvom "Projektový, manažérsky a ekonomický systém SFZ".

Predmetom súťaže je dodávka informačného systému vrátane jeho vývoja, inštalácie, implementácie, podpory a zaškolenia pre potreby SFZ v súlade s Opisom predmetu výberového konania a technickými podmienkami.  

Výsledkom tohto výberového konania bude uzatvorenie zmluvného vzťahu na dodanie Diela, licencií, implementáciu a servis/podporu systému.

Dokumenty k VOS

Súťažné podklady

Funkčné požiadavky

Informačný list

Krycí list

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.