Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 13, 2016

Výkonný výbor schválil nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom septembrovom zasadnutí schválil nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Jej predseda, Miroslav Hlivák v tejto súvislosti uviedol: "Som veľmi rád, že VV SFZ schválil navrhované nové znenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Tento poriadok sme pripravovali v rámci pracovnej skupiny z dôvodu prijatia nových stanov SFZ, pričom sme zostali jediným orgánom na riešenie sporov na pôde SFZ. Teší ma aj to, že v súvilosti s predpokladaným nárastom agendy sa rozšíril aj počet členov komory, pričom pre 4 členov sa majú doplňujúce voľby vykonať do 31.12.2016. Toto však zdôrazňuje dôležitosť existencie komory a rozšírenie jej členov sprecizuje celkovú prácu komory, ktorú si dovolím hodnotiť v doterajšom období už aj tak za vynikajúcu.”

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov (úplné platné znenie od 5.9.2016)

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.