Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 26, 2016

Základná úloha usporiadateľov: bezpečnosť a komfort fanúšika

BRATISLAVA (SFZ/PETER FRANCE) - V bratislavskom hoteli Holiday sa konal štvordňový kurz pre školiteľov usporiadateľov športových podujatí, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia SFZ, ÚLK, MŠVVaŠ, Polície SR a pätnástich klubov dvoch najvyšších ligových súťaží.

 
 
 
 
Kurz otvoril generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.

Účastníci prebrali osem tém vzdelávania pod vedením troch špičkových UEFA školiteľov Steva Frosdicka a Geralda Tomsa z Veľkej Británie a Phivosa Constantinidesa z Cypru. Obsahom kurzu bolo oboznámenie sa so vzdelávacími materiálmi UEFA, zahŕňajúcimi všetky požiadavky pre školiteľov a tí po úspešnom absolvovaní sú schopní preniesť základné požiadavky pre vyškolenie usporiadateľov, založených na skúsenostiach, získaných a overených viac ako tridsiatimi rokmi praxe menovaných exepertov UEFA, do teórie i praxe u nás.

Témami kurzu boli:

- byť usporiadateľom
- služba „zákazníkom” a komunikácia
- poskytovanie prvej pomoci
- požiarna bezpečnosť
- úlohy a povinnosti usporiadateľa
- práca pred, počas a po futbalovom podujatí
- mimoriadne situácie a evakuácia
- praktická časť počas zápasu Slovan Bratislava – Spartak Trnava

Základným princípom vzdelávania bol integrovaný prístup všetkých subjektov, participujúcich na organizovaní futbalového podujatia, a zabezpečenie bezpečnosti, ochrany a komfortu pre fanúšikov. Tento systém kladie veľký dôraz na službu pre klienta (rozumej fanúšika) a zabezpečenie bezpečného prostredia na štadiónoch. Usporiadatelia sú vyškolení v správaní sa k zákazníkovi, ako mu poskytnúť pomoc, radu a v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (požiar, zlé počasie, zdravotné problémy, atď.) mu poskytnúť pomoc.

Samozrejme, častým problémom je spôsob, ako postupovať v prípadoch narušenia verejného poriadku a výtržností na štadióne, v úzkej spolupráci s políciou. Pozícia polície na futbalových štadiónoch je vo Veľkej Británii vnímaná veľmi pozitívne, je akceptovaná ako extra služba pre spoločnosť v rámci športových podujatí, pričom kladie dôraz hlavne na prevenciu k násiliu na štadiónoch, ktoré sa vo veľkej miere podarilo vytlačiť mimo ne. To je úroveň povedmia, na akú by sa chcelo prepracovať zrejme všetky členské krajiny UEFA.

Školenie úspešne ukončilo 28 absolventov.

Všetci zúčastnení sme mali možnosť porovnať, kde sa v rámci školenia usporiadateľov momentálne nachádzame my a kam by sme sa mali dostať. Mňa oslovil jednoduchý systém vzdelávania, zameraný hlavne na služby pre fanúšikov a bezpečné prostredie štadiónov. Je zrejmé, že takýto level sa nedal dosiahnuť zo dňa na deň a iba systematická práca priniesla tento výsledok. Museli sme niekde začať aj u nás, prvé školenie takéhoto druhu je len úvodným krokom na dlhej ceste,“ komentoval podujatie bezpečnostný manažér SFZ Peter France.

Školenie nám nastavilo efektívne zrkadlo, aký je reálny obraz tohto problému u nás. Potešilo ma, čo potvrdili aj zahraniční školitelia, že sme na správnej ceste. Samozrejme je ešte veľa oblastí, kde sa musíme zlepšiť, ale nastavenie je správne. Je zjavné, že u nás silne dominuje idea poriadku, kým európsky trend je dávať do popredia bezpečnosť a službu pri integrovanom prístupe k organizácii zápasov. Všetky zložky sa spoločne snažia zabezpečiť pre diváka čo najväčší komfort pre jeho zážitok. To je primárny cieľ a každá zložka pri organizácii zápasu je je spoluzodpovedná za jeho dosiahnutie,” vyjadril sa Marek Majerčák, koordinátor styku s fanúšikmi SFZ.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.