Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

November 7, 2014

Zástupcovia Rady Európy rokujú na Slovensku o eliminácii násilia na športových podujatiach

BRATISLAVA (SFZ) - Témou konzultatívnej návštevy členov hodnotiaceho tímu Stáleho výboru Rady Európy k Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí sú opatrenia proti diváckemu násiliu na športových podujatiach

 
 
 
 
Snímka z konzultatívnej návštevy zástupcov Rady Európy na Slovensku počas rokovaní o násilí na športových podujatiach na pôde Slovenského futbalového zväzu. Bratislava, 7. november 2014.

Delegácia pod vedením predsedu Stáleho výboru Jo Vanheckeho sa stretla na rokovaniach počas prvého dňa dvojdňovej návštevy na Slovensku so slovenskými partnermi. Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského zväzu ľadového hokeja a Slovenského futbalového zväzu prediskutovali v priebehu dňa otázky týkajúce sa eliminácie diváckeho násilia na športoviskách, predovšetkým na futbalových štadiónoch. Hlavným bodom rokovaní bola Národná správa SR, ktorá sumarizuje ustanovenia všetkých právnych predpisov tykajúcich sa problematiky násilia v súvislosti s verejnými športovými podujatiami a predstavuje mechanizmy a stratégie, ktoré by mali pomôcť eliminovať ho, vrátane zadefinovania úloh a určenia zodpovednosti zainteresovaných subjektov.

V podvečer sa stretli zainteresované strany na pôde Slovenského futbalového zväzu. Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment vyjadril presvedčenie, že stretnutia so zástupcami Rady Európy budú krokom k implemntácii účinných opatrení a doporučení do praxe: "Predovšetkým by nám mali pomôcť zadefinovať, akým spôsobom by mali spolupracovať aj ostatné rezorty. Vyriešiť otázku - kto by mal prebrať zodpovednosť za koordinovanie tejto činnosti. V krajinách Európy je bežnou praxou, že Ministerstvo vnútra je zodpovedné za otázky v oblasti diváckeho násilia. Verím, že na základe nazhromaždených informácií počas návštevy na Slovensku obdrží vláda SR správu a doporučenia, ktorými by sme sa mali v budúcnosti riadiť," povedal po rokovaniach na pôde SFZ Jozef Kliment.

O názor a pocity z rokovaní sa podelil tiež člen Výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky Peter Sepeši"Bude len dobre, ak nám nezávislá inštitúcia a experti, ktorí sa touto problematikou zaoberajú desiatky rokov, ukážu smer a poradia, čo možno urobiť lepšie v oblasti legislatívy a v organizačno-technických záležitostiach v oblasti organizácie športových podujatí. Rokovania nás utvrdili v tom, čo napokon vieme. Že najväčšie rezervy vidíme v súčinnosti medzi organizátormi a políciou. Výsledkom by mala byť skutočnosť, že oveľa viac delikventov bude predvedených a riešených nielen pokutami, ale aj zákazom účasti na verejných športových podujatiach."

Predseda Stáleho výboru Jo Vanhecke verí v účinnosť nového zákona z februára 2014. "Veľmi dôležitým krokom bude rešpektovanie legislatívnych opatrení, konkrétne nového zákona o organizovaní verejných športových podujatí z 1. februára 2014. Tak ako je zvykom vo vyspelých krajinách Európy, dôležitá bude najmä súčinnosť medzi futbalovou federáciou, Ministerstvom vnútra a ministerstvom zahŕňajúcim oblasť športu. To je základný pilier úspechu," komentoval rokovania po prvom dni Jo Vanhecke a k otázke o opatreniach a odporúčaniach pre Slovensko dodal: "Komplexnú oficiálnu správu predložíme zainteresovaným stranám po zajtrajšom dni. Najdôležitejším poslaním je dopracovať sa ku konečným riešeniam, ako zabrániť neprístojnostiam na štadiónoch tak, aby boli bezpečným miestom pre veľkú väčšinu skutočných fanúšikov športu."

Program delegácie pokračuje zajtrajšou návštevou (sobota 8.11.) športových areálov – zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave, futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave, popoludní navštívi delegácia zápas najvyššej domácej futbalovej súťaže zaradený do rizikovej kategórie MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava a stretne sa s fanúšikmi oboch klubov.

 

Súvisiace články

Žiadne správy v danej kategórii.