Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

March 21, 2012

VIDEO: Stanovisko Komisie rozhodcov zo zasadnutia (20.03.2012)

BRATISLAVA (SFZ) - Zverejňujeme oficiálne stanovisko Komisie rozhodcov k podnetom prejednávaným na zasadnutí 20. marca 2012

 
 
 
 

Stanovisko Komisie rozhodcov SFZ

Trnava - Nitra (CL, 22. kolo)

Prehrať video

Rozhodca v zmysle Pravidla 12 Zakázaná hra a nešportové správanie správne posúdil hranie rukou obrancu ako neúmyselné. Útočník z bezprostrednej blízkosti nastrelil ruku obrancu. V súlade s výkladom pravidiel futbalu a pokynov pre rozhodcov záznam nepreukázal pohyb ruky brániaceho hráča k lopte. Navyše išlo o neočakávanú, prudkú loptu v momente kopu z bezprostrednej blízkosti. Rozhodca správne hru neprerušil, pravidlo 12 nebolo porušené.

Trnava - Nitra (CL, 22. kolo)

Prehrať video

Rozhodca v zmysle Pravidla 12 Zakázaná hra a nešportové správanie správne posúdil hranie rukou obrancu ako neúmyselné. Obranca nebezpečnou hrou vysokou nohou odkopával loptu spred hlavy útočníka, pričom si nastrelil ruku z bezprostrednej blízkosti. Útočník sa snažil v súboji zahrať loptu hlavou. V súlade s výkladom pravidiel futbalu a pokynov pre rozhodcov nešlo v tomto prípade o pohyb ruky obrancu k lopte a išlo o bezprostrednú blízkosť medzi nohou a rukou obrancu. Rozhodca však mal prerušiť hru a nariadiť nepriamy voľný kop v prospech útočiaceho družstva za porušenie Pravidla 12 z dôvodu, že brániaci hráč zahral v súboji o loptu nebezpečne vysokou nohou v blízkosti súpera.

Trnava - Nitra (CL, 22. kolo)

Prehrať video

Rozhodca v zmysle Pravidla 12 Zakázaná hra a nešportové správanie správne posúdil súboj útočníka s obrancom ako zakázanú hru - držanie zo strany útočníka. Rozhodca správne hru prerušil a nariadil priamy voľný kop v prospech brániaceho družstva.

Trnava - Nitra (CL, 22. kolo)

Prehrať video

Rozhodca v zmysle Pravidla 12 Zakázaná hra a nešportové správanie nesprávne nechal pokračovať v hre po páde útočníka pred brankárom súpera v pokutovom území. V tomto prípade išlo o nešportové správanie zo strany útočníka, ktorý pádom na zem predstieral priestupok brankára s úmyslom získať v prospech svojho družstva nariadenie pokutového kopu. Brankár sa však zakázanej hry nedopustil. Rozhodca mal prerušiť hru, udeliť žltú kartu útočníkovi za nešportové správanie a nariadiť nepriamy voľný kop v prospech brániaceho družstva.

Zlaté Moravce - Banská Bystrica (CL, 21. kolo)

Prehrať video

Asistent rozhodcu nesprávne posúdil situáciu z Pravidla 11. V zmysle Pravidla 11 nebol v momente prihrávky ani jeden z útočníkov bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta a predposledný brániaci hráč. V tejto situácii asistent rozhodcu nesprávne signalizoval porušenie Pravidla 11, keď toto porušené nebolo. Rozhodca hru nemal prerušiť.

Trnava - Slovan (CL, 15. kolo)

Video pre porovnanie - neúmyselná hra rukou

Prehrať video

Rozhodca v zmysle Pravidla 12 Zakázaná hra a nešportové správanie správne posúdil hranie rukou útočníka ako neúmyselné. Obranca odkopával loptu a z bezprostrednej blízkosti nastrelil ruku útočníka. V súlade s výkladom pravidiel futbalu a pokynov pre rozhodcov nešlo v tomto prípade o pohyb ruky útočníka k lopte a išlo o bezprostrednú blízkosť medzi obrancom a útočníkom. Rozhodca správne hru neprerušil, pravidlo 12 nebolo porušené. Útočník dosiahol regulárny gól.