Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

April 5, 2016

Brankárska rekvalifikácia za účasti návštevy z Belgicka

BRATISLAVA (SFZ) – Belgický lektor Marc Van Geersom, člen pracovnej skupiny UEFA k školeniu trénerov brankárov, sa zúčastnil na jednej z mikroskupín, organizovaných v rámci rekvalifikácie držiteľov slovenskej brankárskej licencie na UEFA Goalkeeper A licenciu v Trenčíne.

 
 
 
 
Marc Van Geersom

Okrem piatich frekventantov (Boroš, Dobiaš, Hodál, Hrdina, Juračka) - ktorí sú v jednej zo štyroch mikroskupín - sa na celodňovej aktivite zúčastnili aj technický riaditeľ SFZ Ján Greguš, tútor brankárskej časti Rastislav Vincúr, tútor všeobecnej časti Zsolt Pakusza (manažér vzdelávania trénerov) a celý realizačný tím AS Trenčín, na čele s hlavným trénerom Martinom Ševelom.

Organizácia každého stretnutia v rámci mikroskupiny je podobná, takže obsahom prvej časti je úvod do problematiky, prezentácia zamerania praxe v danom družstve na základe analýz hry brankárov, nasleduje praktická časť na ihrisku a na záver v rámci woprkshopu vyhodnotenie, návrhy alternatív riešenia problematiky a diskusia.

Myslím si, že organizácia mikroskupín priamo v kluboch študentov sa veľmi osvedčila. Dáva možnosti na väčšiu interakciu a riešenie problémov priamo v reálnom tréningovom procese. Veľmi kladne hodnotím aj účasť celého realizačného tímu AS Trenčín,povedal Zsolt Pakusza.

Záverečné hodnotenie belgického lektora UEFA bolo pozitívne, citujúc z jeho správy: ”Podujatie bolo dobre pripravené, ako individuálne, tak skupinové činnosti, teoretická i praktická zložka. Workshop bol organizovaný interaktívnym spôsobom, čo umožňovalo počas celej doby frekventantom aktívne sa zapájať do diania a diskutovať. Je očividné, že SFZ pochopil podstatu vzdelávania v takto početnej skupine a dobre zvládol jeho obsahovú náplň.”