Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 13, 2016

Pozvánka na medzinárodný trénerský seminár

TRENČÍN (ÚFTS) - Oficiálny oznam Únie futbalových trénerov Slovenska

 
 
 
 

ÚFTS v spolupráci s AS Trenčín,  ÚČFT a ÚLK organizuje 26. septembra 2016

II. pokračovanie medzinárodného monotematicky zameraného semináru trénerov pod vedením Dr. Z. Siveka – viceprezidenta AEFCA na tému:

PRESSINGOVÁ TAKTIKA na EURO 2016

za účasti domácich i zahraničných lektorov. Seminár sa skladá z dvoch častí:

teoretická časť s audiovizuálnym výkladom - ŠH Mladosť Trenčín
praktická časť s slovným výkladom - štadión AS Trenčín

Prihlášku na uvedenú akciu obdržia členovia ÚFTS mailovou poštou, nečlenovia si ju môžu stiahnúť z web.stránky ÚFTS (úfts.sk) a zaslať na adresu uvedenú v prihláške. Zúčastnení obdržia darček od nemeckej firmy TAKTIFOL zaoberajúcou sa pomôckami pre prácu trénerov. Poplatok za seminár je uvedený na prihláške.