Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

February 17, 2016

Tréneri na prijímačkách, skúškach i s diplomami

BRATISLAVA (SFZPETER ŠURIN) - Prelom januára a februára, resp. koniec prvej dekády druhého mesiaca roku 2016 bol pre slovenských futbalových trénerov dôležitý.

 
 
 
 
Hore zľava prezident SFZ Ján Kováčik, prezident ÚLK Ivan Kozák, člen VV SFZ Milan Lešický, Marián Süttö, Mário Auxt, Radim Kučera, technický riaditeľ SFZ Ján Greguš, Martin Ševela, spodný rad zľava Marián Zimen, Stanislav Ďuriš, Ladislav Onofrej a Ladislav Sokoli.  Bratislava, 17. február, 2016.

V stredu 17. februára si prevzalo diplomy osem absolventov najvyššej trénerskej kvalifikácie – Mário Auxt, Stanislav Ďuriš, Radim Kučera, Ladislav Onofrej, Ladislav Sokoli, Marián Süttö, Martin Ševela a Marián Zimen (deviaty, Anton Šoltís, je so svojím tímom Michaloviec na zahraničnom sústredení, desiaty, Jozef Záhorský, už pracuje v UEFA a diplom si prevezme neskôr).

S touto desiatkou čertsvých držiteľov UEFA Pro licencie registruje denes SFZ 236 trénerov s najvyšším vzdelaním. ”Želám vám šťastie v práci, šťastie na dobrý angažmán a šťastie na dobrých ľudí,” poprial prítomným úspešným frekventantom kurzu prezident SFZ Ján Kováčik.

Väčšina už po trénerskom chodníčku – Ševela v Trenčíne, Zimen v Žiline, Sokolo v košickej Lokomotíve, Süttö v Seredi, Onofrej v Olomouci, Kučera v Znojme – kráča, aj tak sa však všetci zamysleli nad vyprevádzajúcimi slovami Milana Lešického, člena VV SFZ za trénerov: ”Aj ten teoreticky najlepšie podkutý tréner potrebuje šťastie byť v správnej chvíli na správnom mieste. A počas kariéry, dlhšej či kratšej, musí ctiť trénerskú kolegialitu.” Aby sa naplnilo želanie prvého muža slovenského futbalu, že s ”tými najlepšími sa stretneme pri niektorom reprezentačnom tíme.”

V závere januára sa konali prijímačky pre záujemcov o nový súbeh na UEFA-Pro licenciu, aj UEFA A-licenciu, záverečné skúšky na získanie UEFA A-licencie a spoločenským vrcholom bolo slávnostné odovzdávanie diplomov čerstvým držiteľom UEFA-Pro licencie.

"Školenie trénerov na UEFA A-licenciu otvárame každý rok,” povedal manažér vzdelávania SFZ Zsolt Pakusza. Podmienkami na podanie prihlášky bola dvojročná prax od získania trénerského "béčka" minimálne v kategórii štrnásťročných a vyššej. ”Túto podmienku sme zaviedli vzhľadom na obsah školení, na ktorých sa venujeme najmä riešeniu problémov a praxe na úrovni celého družstva. Na to je potrebné poznať prácu s tímom, hrajúcim na veľké futbalové ihrisko 11 proti 11," vysvetlil Pakusza.

Prvýkrát na školenie prijali bez prijímačiek a dvojročnej praxe profesionálnych futbalistov s minimálne sedemročnou hráčskou praxou na najvyššej úrovni. "Stalo sa tak na základe odporúčania UEFA a podľa jej konvencie." Príležitosť tak dostali Tomáš Bartoš, Michal Gašparík, Pavol Kováč, Peter Majerník, Pavol Pavlus, Mário Pečalka, Martin Poljovka, Martin Raška a Radoslav Zabavník. Celkom prijali do kurzu 22 frekventantov.

Školenie na úroveň UEFA Pro sa na Slovensku otvára každý druhý rok. Kritéria pre prihlásenie nie sú v jednotlivých členských krajinách UEFA jednotné, v jednom zväze stačí len ročná prax, iný vyžaduje až šesť sezón na predpísanej výkonnostnej úrovni. U nás je to minimálne trojročná trénerská prax v niektorom klube z troch najvyšších súťaží, alebo v I. lige staršieho dorastu, či pri reprezentačných výberoch.

"Chceme, aby tréneri poznali z trénerskej pozície prostredie profesionálneho, prípadne poloprofesionálneho futbalu, pretože toto školenie je orientované výhradne na profesionálny futbal dospelých a na ňom by mal absolvent získať vedomosti a zručnosti na riadenie tímu ľudí," objasnil Pakusza.

O výnimku potrebnej praxe môžu požiadať bývalí špičkoví futbalisti (majúci minimálne 50 štartov za reprezentačné áčko alebo 50 štartov v medzinárodných klubových súťažiach). Na túto výnimku musí dať súhlas UEFA, tentoraz ju dostali Miroslav Karhan, Ján Kozák ml. a Szilárd Németh, pričom celkom prijali do tohto ročníka dvanásť študentov (okrem troch spomínaných aj Jozef Dojčan, Richard Dostálek, Pavol Hrnčiarik, Dušan Kramlík, Jozef Kukulský, Jozef Pavlík, Stanislav Varga, Vladimír Veselý a Martin Želinský). "Podľa konvencie UEFA, vzhľadom na počet frekventantov sme mohli prijať len jedného trénera zo zahraničia," uzavrel tému manažér vzdelávania SFZ.