Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 2, 2016

Úradná správa č. 10 zo dňa 3.9.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 10 zo dňa 3.9.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Z dôvodu nesúladu so zákonnou požiadavkou na výšku minimálnej hodinovej mzdy delegovaných osôb, hlasovaním "per rollam" schválil zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/2017, časť 7.2 Delegované osoby (str. 12 – 17). Schválenou zmenou sa mení názov odmena na superhrubá mzda (SHM) a súčasne sa v niektorých súťažiach mládeže a ženského futbalu zvyšuje tak, aby dosiahla hodnotu 7 €, ako SHM pre výkon činnosti delegovanej osoby za jedno stretnutie v trvaní do dvoch hodín.

Textová časť Rozpis republikových súťaží 2016/17 so zapracovanými zmenami

Príloha - tabuľka B

Príloha - tabuľka C


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
3. kolo: 7.9. o 16:00 Nový Život – Boleráz; 13.9. o 16:30 Bardejov – Ružomberok; 14.9. o 17:30 Žilina – VSS Košice (zmena poradia a HP); 21.9. o 16:00: Púchov – Trenčín

II. LIGA
8. kolo: 23.9. o 15:30 Lok. Košice – Poprad

U19
1. kolo: 24.9. o 11:00 Trnava – Podbrezová
3. kolo: Trnava – Košice (ihr. Lokomotíva TT – zmena HP)

Nariaďuje pre 1. kolo I. LSD (U19) Trnava – Podbrezová odohrať celé nové stretnutie od začiatku, v trvaní 90 minút, podľa PF.

U17/16
3. kolo: Ružomberok – Trenčín (Bešeňová – zmena HP)
5. kolo: Slovan – Trenčín 8.11. o 11:00/13:15
6. kolo: B. Bystrica – Trenčín 30.9. o 13:30/15:45

U15/14
3. kolo: 4.9. MŠK Žilina – AJ Žilina (hlavný štadión MŠK – zmena HP)

U13/12
3. kolo: Petržalka – Slovan 4.9. o 10:00/11:30

ŠTK – ženský futbal

V zmysle SP, čl. 82, bod 1, odsek b) kontumuje stretnutie 1. kola súťaže I. liga juniorky v prospech družstva ŠKF VIX Žilina, s priznaním 3 bodov a skóre 3:0, podľa SP, čl. 11 a odstupuje FC Union Nové Zámky na riešenie DK SFZ.

Dôrazne žiada OFK D. Lužná, MŠK Tr. Teplice a FK Poprad, aby bezodkladne zaslali vyhlásenie k záväznej prihláške do súťaže, najneskôr však do termínu 7.9.2016 (12:00). V opačnom prípade budú FK odstúpené na riešenie DK SFZ.

Schvaľuje HP pre ženské družstvá FK DAC 1904 D. Streda a ich domáce stretnutia na štadióne v Mládežníckom areáli v Malom Blahove (ÚHČ o 15:00).

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ŽENY, skupina B
9. kolo: Oravský Podzámok – Trenčín 5.11. o 11:00

II. LIGA ŽENY, skupina C
2. kolo: Poprad – Lučenec 3.9. o 10:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U125: Robert Ndip Tambe (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera zozadu, bez možnosti hrať s loptou v neprerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 28.8.

U126: Patrik Prikryl (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, II. liga), vylúčený za surovú hru – podrazenie súpera v súboji o loptu spredu nadmernou silou kolíkmi dopredu na holennú kosť. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 29.8.

U127: Erik Mihálik (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, U15 stred), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 28.8.

U128: Janka Lukáčová (Sport Ladies Club B. Bystrica, I. liga), vylúčená za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti a kopnutie do reklamného panelu pri odchode z HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a, čl. 34/8 a čl. 36/2c DP, od 28.8.

U129: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, prejavy hrubého nešportového správania a vhodenie predmetov na HP) v stretnutí 7. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 7.9.

U130: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Žiada GM – p. Pavla Hoftycha o podrobné písomné stanovisko k incidentu s hráčom hostí č. 10 v polčasovej prestávke a po stretnutí 7. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 7.9.

U131: Seydouba Soumah (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentu s GM domácich v polčasovej prestávke a po stretnutí 7. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 7.9.

U132: FC VSS Košice (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) v stretnutí 4. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 7.9.

U133: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k neplneniu povinností US (použitie pyrotechniky v sektore hostí) v stretnutí 4. kola II. ligy FC Lokomotíva Košice – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 7.9.

U134: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U121 a ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 12/6 a čl. 58/1a, b DP.

U135: Pavel Kováč (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble). Konštatuje, že menovaný sa k U123 v stanovenej lehote nevyjadril a ukladá DS - finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/2 a čl. 48/1b, 2a DP.

U136: FC Spartak Trnava (U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ ukladá DS - upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 64/1, 4 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 8.9. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych mládežníckych stretnutí:
6.9. o 17:00: Slovensko16 – Severné Írsko16 (Ruc, Roszbeck, Lauer, ihr. V. Biel)
8.9. o 11:00: Slovensko16 – Severné Írsko16 (Chromý, Ferenc, Parilák, ihr. V. Biel)

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí žien:
5.9. o 11:00: Slovensko19 – Rumunsko19 (Straka, Smolíková, Matejová, ihr. D. Lužná)
7.9. o 11:00: Slovensko19 – Rumunsko19 (Matulová, Juhás, Bartko, ihr. D. Lužná)

Ospravedlnenia: Obertová od 29.8. PN, do prihlásenia, Kolofík 17. – 18.9., Vician 15. – 17.9., Čajka 2. – 3.9., Šuniar 13.9., Smolíková 19. – 23.9., Slyško 24. – 25.9., Parilák 16. – 19.9., Súkeníková 15.9., Galo PN do 15.9., Valent 16. – 17.9., Valentová 16. – 17.9., Somoláni T. 17. – 18.9. a 25.9.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Pastorek 7. – 10.10., Zábranský 12. – 19.9.


KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Odporúča delegátom SFZ mať na stretnutí k dispozícii elektronický dátový nosič (pamäťový USB kľúč) s kapacitou minimálne 8 GB.

Upozorňuje na skutočnosť, že správa zo stretnutia má mať výpovednú a ucelenú hodnotu, nie zjednodušené konštatovania z ktorých odborné komisie nezískavajú potrebné informácie.

Odporúča delegátom SFZ skontrolovať si svoje zverejňované dáta na portáli Futbalnet a v prípade zistenia nezrovnalostí kontaktovať sekretára komisie delegátov SFZ.

Členské príspevky sa budú riešiť koncom mesiaca september, informácia bude zaslané emailom.

Ospravedlnenia: Čaban 1. – 8.9., Olšavský 10. – 11.9., Dadykin 15. – 18.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo - technických konaní:

  • Upozorňuje kluby 1. SLF na bezodkladné splnenie všetkých administratívnych povinností podľa RS, u ktorých bola stanovená lehota splnenia 30.8.2016. V tejto súvislosti upúšťa od uplatnenia administratívneho poplatku, podľa článku C/3/b RS, pokiaľ si dotknuté kluby splnia tieto povinnosti do 5.9.2016;

  • Oznamuje vykonanie jednostranného vzájomného zápočtu pohľadávok v nasledovných prípadoch: Across Pinerola Bratislava – 800 € z odmeny za umiestnenie na úhradu štartovného, Slov-Matic FOFO Bratislava – 800 € z odmeny za umiestnenie na úhradu štartovného a 60 € na doplatenie finančnej zábezpeky, MFsK Nitra – 330 € z odmeny za umiestnenie na úhradu časti štartovného;

  • V súlade s článkom C/1/a RS stanovuje klubom MFK Tupperware N. Zámky (800 €), FTVŠ UK Bratislava (800 €) a MFsK Nitra (470 €) náhradnú lehotu úhrady štartovného v uvedenej výške na 6.9.2016;

  • V súlade s článkom C/1/b RS stanovuje klubu MFsK Nitra (20 €) náhradnú lehotu úhrady doplatku finančnej zábezpeky v uvedenej výške na 6.9.2016.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Delegovanie R a D na 1. kolo 1. SLF: 9.9. o 18:20 Slov-Matic FOFO Bratislava - Futsal Team Levice (Belavý, Matula, Jablonický), o 20:00 MFsK Nitra - ŠK Makroteam Žilina (P.Budáč st., Polomský, Hrmo), FK Dragons Podolie - MIBA B. Bystrica (Kopec, Havrila, Kuspan), FTVŠ UK Bratislava - MFK Tupperware N. Zámky (Fischer, Wojčík, Krchňavý), o 20:30 Wild Boys´02 Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Bohun, Behančín, Kubinec).

Exekutíva v oblasti matričných konaní: 

  • Upozorňuje klubových manažérov klubov 1. SLF, aby do termínu zápasu 1. kola 1. SLF vygenerovali v ISSF členské príspevky u tých hráčov klubu, ktorí nemajú ešte vybavené členské pre sezónu 2016/17 (následná úhrada sa realizuje v lehote splatnosti na základe mesačnej zbernej faktúry SFZ). Súčasne upozorňuje kluby, že hráč, ktorý nemá takto vygenerované členské, má v danom súťažnom ročníku pozastavené členstvo a obmedzenú funkcionalitu v systéme ISSF.

Výkonný výbor SF: 

  • V zmysle článku A/1/f RS udeľuje pre súťažný ročník 2016/17 výnimku pre regionálne združenie SF - Bratislava na používanie vlastného informačného systému.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.