Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 9, 2016

Úradná správa č. 11 zo dňa 10.9.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 10.9.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Z dôvodu nesúladu so zákonnou požiadavkou na výšku minimálnej hodinovej mzdy delegovaných osôb, hlasovaním "per rollam" schválil zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/2017, časť 7.2 Delegované osoby (str. 12 – 17). Schválenou zmenou sa mení názov odmena na superhrubá mzda (SHM) a súčasne sa v niektorých súťažiach mládeže a ženského futbalu zvyšuje tak, aby dosiahla hodnotu 7 €, ako SHM pre výkon činnosti delegovanej osoby za jedno stretnutie v trvaní do dvoch hodín.

Textová časť Rozpis republikových súťaží 2016/17 so zapracovanými zmenami

Príloha - tabuľka B

Príloha - tabuľka C

Na svojom septembrovom zasadnutí schválil deň 24.11.2016 za konečný termín pre podanie prihlášky na usporiadanie finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2016/17 a súčasne schválil minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna – dejiska finálového stretnutia, ktoré sú zverejnené na webstrábke SFZ, v sekcii Legislatíva / Predpisy SFZ / Organizačné pokyny.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
3. kolo: Sobrance – L. Hrádok 14.9. (Strážske – zmena HP)

II. LIGA
8. kolo: 11.9. o 16:00 Šamorín – Trnava B; o 19:00: Nitra – Slovan B

U19
4. kolo: 10.9. o 11:00 Prešov – Michalovce
5. kolo: 27.9. o 14:00 Trenčín – Ružomberok
11. kolo: 3.11. o 10:00 (štvrtok) Bardejov – Slovan

U17/16
2. kolo: Senica – D. Streda (UT Senica – zmena HP)
3. kolo: Košice – Trnava (Barca – zmena HP)
4. kolo: 10.9. o 10:00/12:15 Trenčín – Nitra

U15/14
13. kolo: 12.10. o 14:00/16:00 Ružomberok – Žilina

U13/12
4. kolo: 19.10. o 16:00/17:30 Pohronie – R. Sobota
13. kolo: 16.9. o 14:00/15:30 Trebišov – Vranov

Odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK II. ligy mužov: MŠK R. Sobota (2. kolo), ŠK Svätý Jur a ŠK Odeva Lipany (4. kolo), AFC Nové Mesto n. Váhom (7. kolo), všetky za nedodržiavanie ustanovení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí. Zároveň upozorňuje všetky FK na ich riadne dodržiavanie (napr. zabezpečenie vyvesenia organizačného a návštevného poriadku, značenie priestorov piktogramami, atď).

Upozorňuje FK na blížiaci sa termín splatnosti (12.9.2016) mesačnej zbernej faktúry za mesiac august 2016. V prípade jej neuhradenia v danom termíne odstúpi FK na riešenie DK SFZ, prípadne následne pristúpi v zmysle R-RS, čl. 29 a SP, čl. 83 k odpočtu bodov.

Oznamuje, že žreb stretnutí zostávajúcej časti súťaže Slovnaft Cup sa bude konať 16.9. od 10:00 a spoločné zasadnutie komisie, spolu s ORS, sa uskutoční od 11:00 hod. v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ŽENY:
4. kolo: Slovan – Bardejov a Tr. Teplice – Myjava – oba 17.9. o 10:00

I. LIGA JUNIORKY:
4. kolo: Slovan – Bardejov a Tr. Teplice – Myjava – oba 17.9. o 12:00

II. LIGA ŽENY, skupina A:
4. kolo: D. Lužná – Vrakuňa 1.10. o 13:00
6. kolo: Kopčany – Trnava B 2.10.o 12:00


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U137: Bojan Letić (MŠK Žilina, II. liga), vylúčený za HNS – držanie súpera za dres v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 4.9.

U138: Ladislav Nagy (ŠK Slovan Bratislava, U16), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v neprerušenej hre, bez záujmu hrať s loptou. Po udelení ČK použil vulgarizmy voči R. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a, čl. 48/1c, 2b, čl. 34/8 a čl. 36/2b DP, od 3.9.

U139: Adrián Tóth (MFK Snina, U14 východ), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 5.9.

U140: Miloš Lačný (MFK Ružomberok, prípravné stretnutie), vylúčený za HNS. Berie na vedomie zápis z medzinárodného stretnutia DVSC Debrecen - MFK Ružomberok, konaného dňa 30.6.2016 a odkazuje na U1221, zo dňa 9.7.2016, kde bolo disciplinárne previnenie hráča vyriešené uloženou disciplinárnou sankciou.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U141: Patrik Husanik (MŠK R. Sobota, II. liga)

U142: Martin Rymarenko (FK DAC 1904 D. Streda, U19)

U143: Dávid Kopásek (MŠK Žilina, U17), všetci od 4.9.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U144: Martin Mečiar (ŠKF Sereď, II. liga), od 3.9.

U145: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Berie na vedomie správu DS zo stretnutia 7. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen a MFK Tatran L. Mikuláš, bez prijatia DS.

U146: Berie na vedomie správu delegáta pozorovateľa rozhodcov zo stretnutia 7. kola II. ligy AFC Nové Mesto n Váhom - FC ŠTK 1914 Šamorín, odohraného dňa 3.9.2016 a odstupuje podnet na riešenie odbornej komisii KR SFZ, podľa 71/5d DP.

U147: FC Union Nové Zámky (I. liga juniorky). Ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, čl. 12/6, v spojení s čl. 7/1c RS.

U148: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U129 a ukladá DS – finančnú pokutu 2 000 €, podľa čl. 57/1a, b, g, čl. 58/2a, b, f, g, čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP.

U149: Pavel Hoftych (GM, FC Spartak Trnava). Berie na vedomie stanovisko k U130 a ukladá DS – pokarhanie, podľa  čl. 47/1b, 2b a čl. 11 DP.

U150: Seydouba Soumah (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U131 a ukladá DS – pokarhanie, podľa  čl. 47/1b, 2b a čl. 11 DP.

U151: FC VSS Košice (II. liga). Na základe U132 ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/1a, b, čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U152: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U133 a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/1b, 2 a čl. 10 DP.

U153: MFK Dubnica n. Váhom (II. liga ženy, skupina B). Berie na vedomie stanovisko ŠTK SFZ, bez prijatia DS.

U154: Emil Jacko (T, ŠK Odeva Lipany, II. liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS (vulgárny pokrik na R) počas stretnutia 5. kola II. ligy FK Lokomotíva Košice - ŠK Odeva Lipany a ukladá DS – pokarhanie, podľa  čl. 48/1a, 2a a čl. 11 DP.

U155: Dominik Tomaščík (FK Sp. Nová Ves, U15). Na základe podnetu, za neoprávnený štart hráča ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 53/2b, 4a, čl. 39/1 DP, od 6.9.

U156: FC Nitra. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov vo veci Šimon Šmehyl, v zast. Mgr. Tomáš Žiak, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.8.2016 a vykonateľnosť dňa 3.9.2016. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú dohodu o splátkach so Šimonom Šmehylom, v zast. Mgr. Tomáš Žiak alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, DK pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U157: Slovan Duslo Šaľa. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov vo veci FK Senica, v zast. Mgr. Tomáš Žiak, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.8.2016 a vykonateľnosť dňa 30.8.2016. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú dohodu o splátkach s FK Senica, v zast. Mgr. Tomáš Žiak alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.9. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania jesenných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 4.10. od 14:00 v B. Bystrici na UT. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania tréningového kempu rozhodcov SFZ (rozhodcovia TOP sk.): 5. – 9.10. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
13.9. o 16:00 Slovensko 19 - Čierna Hora 19 (Glova, Ferenc, Barenčík, ihr.V. Biel)
15.9. o 12:00 Slovensko 19 - Čierna Hora 19 (Somoláni A., Borsányi, Martinkovič, ihr. V. Biel)

Ospravedlnenia: Michlian 14. – 18.9., Drobec 18.9., Čiernik 24. – 25.9., Ruc 17.9., Vitko 19. – 22.9., Čajka 1. – 4.10. (zrušenie ospravedlnenia), Kolofík 1. – 2.10.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenie: Hlebaško 21. – 26.9.


KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Tomášová 15. – 21.9., Vorel 22. – 27.9., Budáč 1. - 2.10., Forgon 7. – 10.10.


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.