Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 12, 2014

Úradná správa č. 11 zo dňa 13.9.2014

Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 13.9.2014 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Schválila na základe dohody klubov termín zápasu 3. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava na 30.10.2014 (štrvtok) o 14:00.

Schválila na základe dohody klubov zmenu termínu zápasu 16. kola FL ŽP Šport Podbrezová – FC Spartak Trnava na 02.11.2014 (nedeľa) o 13:30.


KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV

Oznamuje, že:
- od 15.8.2014, t.j. dňom nadobudnutia účinnosti poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, začala vykonávať svoju činnosť.

- od 5.9.2014 funguje aj v rámci ISSF, kde je prostredníctvom elektronickej podateľne možné podať návrh na "komoru".


KOMISIA PRE ŠTADIÓNY A IHRISKÁ

Oznamuje, že v "Rozpise RS SFZ a ÚLK, pre súťažný ročník 2014/2015“ sú chybne uvedené infraštruktúrne parametre a v súlade s platnými predpismi UEFA ich upravuje nasledovne:

na strane 11 sa v plnom znení vypúšťa odsek s názvom:

"Odporúčaná vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky/oplotenia"

a nahrádza sa novým znením odseku a to nasledovne:

Odporúčaná vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky/oplotenia je stanovená nasledovne:
- od postranných čiar 6,0 m, minimálne 2,0 m
- od bránkových čiar 7,5 m, minimálne 3,0 m (namiesto pôvodného údaju 2,0 m)

na strane 59 sa v plnom znení vypúšťa v článku 4 odsek h) s názvom:

"Odporúčaná vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky/oplotenia od hracej plochy"

a nahrádza sa novým znením odseku a to nasledovne:

Odporúčaná vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky/oplotenia je stanovená nasledovne:- od postranných čiar 6,0 m, minimálne 2,0 m- od bránkových čiar 7,5 m, minimálne 3,0 m (namiesto pôvodného údaju 2,0 m)

Ďalej oznamuje, že po skončení platnosti jednotlivých, aktuálne platných dokumentov s názvom "Pasportizácia futbalového štadióna", prípadne "Pasportizácia tréningového zariadenia", je každý klub, ktorý má záujem odohrať na štadióne, resp. na ihrisku majstrovský futbalový zápas, povinný požiadať KŠI o vydanie:

PASPORTU IHRISKA

Poznámka: podkladom pre inicializáciu procesu pasportizácie ihriska bude "geodetické zameranie" predmetného ihriska;

CERTIFIKÁCIE ŠTADIÓNA

Poznámka: podkladom pre inicializáciu procesu certifikácie štadióna je disponovanie platným pasportom ihriska.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Súhlasí so zmenami:

SLOVNAFT CUP
ŠTK nariaďuje termín stretnutia 3.kola: Martin – R. Sobota na 23. 9. (utorok) o 16:00 (ihr. Žabokreky – pôvodné stretnutie sa nedohralo pre nespôsobilosť HP)
DOXXbet Liga:
8. kolo: Senec – Trnava B 14. 9. o 17:30 (štadión NTC)
10. kolo: Žilina B – Slovan B 27. 9. o 16:00 (štadión Strážov)
od 3.10. FK Bodva Moldava n.B. bude hrať domáce MS v piatok o 18:00
U19:
6. kolo: B. Bystrica – Trnava 14.9. o 11:00 (štadión Štiavničky)
6. kolo: Prešov – Podbrezová (zmena HP na Pivovar V. Šariš )
7. kolo: Žilina – Trenčín 1.10. o 14:00 (štadión Strážov)
10. kolo: Senica – Slovan 21.10. o 14:00 (pôvodná HP v Senici)
13. kolo: Slovan – Podbrezová 29.10. o 13:00
13. kolo: Trenčín – B. Bystrica 30.10. o 14:00 (štadión Sihoť)
U17/16:
8. kolo: Podbrezová – B. Bystrica 27.9. o 13:00/15:15
13. kolo: Podbrezová – Slovan 29.10. o 11:00/13:00
13. kolo: B. Bystrica – Trenčín 30.10. o 14:00/16:00 (štadión Štiavničky - UT)
U15/14:
7. kolo: Snina – Prešov 19. 9. o 14:00/16:00
10. kolo: Michalovce – Lipany 9.10. o 13:00/15:00
13. kolo: Slovan – H. Nitra 30.10. 11:00/13:00
U13/12:
2.kolo, Snina– Vranov/n.T. 17.9. o 15:00/16:30 (neodohrané pre nespôsobilosť HP)
13.kolo, H. Nitra – Slovan 30.10. o 11:00/13:00

Informuje, že žrebovanie 4.kola súťaže SLOVNAFT Cup sa uskutoční dňa 26.9.2014 (piatok) od 13:00 v NTC Poprad (SFZ plánuje realizovať priamy prenos na svojom oficiálnom internetovom konte na YouTube).

Žiada od ŠTK ZsFZ informáciu o výsledku riešenia podania zo strany ŠK Modranka s nárokom voči MFK Piešťany uhradiť sumu 166,- EUR (náklady za prípravu stretnutia) z dôvodu nenastúpenie v stretnutí 1.kola SLOVNAFT Cup (odstúpenie s pokynom na riešenie bolo zverejnené v ÚS č.5).

Zamieta v zmysle Stanov SFZ čl.16 a SP žiadosť MFK Lokomotíva Zvolen o odohratie domácich MS DOXXbet ligy od 9.kola na štadióne vo Zvolene. Trvá na odohraní stretnutí na štadióne v Ružinej, tak ako to bolo uvedené v prihláške do súťaže.

Súhlasí s prítomnosťou maséra ŠK Slovan Bratislava "B" p. Róberta Diošiho na lavičke náhradníkov v stretnutí 8.kola DOXXbet ligy (Nitra – Slovan B) bez IPRT preukazu (preukaz je zadaný do výroby).

Súhlasí so žiadosťou FK Pohronie D. Ždaňa s odohraním domácich MS kategórie U15/14 a U13/12 v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku s UT v Žiari n. Hronom.

Na základe správy DS odstupuje MFK Lokomotíva Zvolen na doriešenie DK SFZ za nerešpektovanie RS a HNS skupiny divákov.

Upozorňuje FK DOXXbet ligy, že VV SFZ rozhodol o zmene RS. Príslušné "B" družstvá FK hrajúcich Fortuna ligu musia odohrať svoje MS v iný deň ako ich "A" družstvo. V rovnaký deň je stretnutie možné odohrať len po vzájomnej dohode FK.

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia I. ligy MD U17, 5.kolo, Senec – Trnava (SP, čl.100/a). Priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na HP v prospech Trnavy. ŠK Senec odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia I. ligy MD U16, 5.kolo, Senec – Trnava (SP, čl.100/a). Priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na HP v prospech Trnavy. ŠK Senec odstupuje na doriešenie DK SFZ.

Opätovne upozorňuje FK DOXXbet ligy a I. ligy U19 na povinnosť vykonávať neprerušený videozáznam z každého domáceho MS a povinnosť jeho doručenia pre KR SFZ. (RS, čl. 28, bod f).

Požaduje, aby sa pri komunikácii s ŠTK SFZ používala prioritne elektronická podateľňa v rámci ISSF s určením podania pre ŠTK SFZ (prípadne e-mail na adresu: stk@futbalsfz.sk).

Informuje, že nasledujúce zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 26. 9. 2014 o 14:00 v priestoroch NTC v Poprade.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje zmenu začiatku stretnutia II ligy žien Východ LAFC Lučenec – OŠK Bziny na 13.9. o 10:30. Kolízia zo zápasom seniorov Lučenca (SSFZ).

Schvaľuje dohodu klubov ŠK ŠTICH Humenné a ŠK Selce o odložení zápasov 3 kola I. ligy žien a I  ligy junioriek. Ukladá klubom zaslať dohodu o náhradnom termíne do 18.9.

Obsadenie rozhodcov:
I. liga žien:

20.9. o 13:00: Partizán Bardejov - FC Union Nové Zámky (VSFZ), ŠK Slovan Bratislava - MŠK Slovan Trenčianske Teplice (BFZ), FK Dúbravka Bratislava - FK Slovan Duslo Šaľa(BFZ)
21.9. o 11:00: FC Baník Horná Nitra – VIX Žilina (ZSFZ)
I. liga junioriek:
20.9. o 15:00: Partizán Bardejov - FC Union Nové Zámky (VSFZ), ŠK Slovan Bratislava - MŠK Slovan Trenčianske Teplice(BFZ), FK Dúbravka Bratislava - FK Slovan Duslo Šaľa(BFZ)
21.9. o 13:00: FC Baník Horná Nitra – VIX Žilina(ZSFZ)
II. liga žien Západ "A"
20.9. o 13:30: ŠK Svätý Jur - FKM Karlova Ves Bratislava(BFZ), o 15:00: TJ Sokol Bodíky - FC Čaka (ZSFZ), OFK Dunajská Lužná - FC Nitra (BFZ), FK Senica Kopčany - FC Spartak Trnava (ZSFZ)
II. liga žien Západ "B"
20.9. o 18:00: MFK Topvar Topoľčany - AS Trenčín (ZSFZ)
21.9. o 15:00: Spartak Myjava - MŠK Považská Bystrica (ZSFZ)
II. liga žien Východ
20.9.2014 o 15:00: FK Spišská Nová Ves - OŠK Bziny (VSFZ), MFK Zemplín Michalovce - FK LAFC Lučenec (VSFZ), FK REaMOS Kysucký Lieskovec - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (SSFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. DO - nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U215: Zoltán Žebík /1218444/ (FK Bodva Moldava nad Bodvou, DOXXbet liga) - vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera za dres vo vyloženej gólovej situácii, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 6.9.

U216: Matúš Ružinský /1218638/ (MFK Košice "B", DOXXbet liga) - vylúčenie za HNS – udretie hráča v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 7.9.

U217: Milan Dimun /1258925/ (MFK Košice "B", DOXXbet liga) - vylúčenie za HNS – držanie súpera v jasnej gólovej situácii, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 7.9.

U218: Ondrej Kurín /1290488/ (AS Trenčín, Dôvera U 17 liga) - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 7.9.

U219: Branislav Plško /1281986/ (FK Dukla Banská Bystrica, Dôvera U 14 liga) - vylúčenie za HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 7.9.

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b, a čl. 37/3:

U220: Tomáš Tomko /1250370/ (SLAVOJ Trebišov, DOXXbet liga) - od 8.9.

U221: Norbert Brodziansky /1315708/ (FC Spartak Trnava, Dôvera U 14 liga) - od 7.9.

U222: Dominika Netschová /1256810/ (FC Spartak Trnava, II. Liga ženy) - od 7.9.

U223: Michal Habai /1155218/ (FK Rača Bratislava, Slovnaft cup) - od 11.9.

U224: Andrej Špánik /1164494/ (FC ŠTK 1914 Šamorín, Slovnaft cup) - od 11.9.

Oznamy:

U225: MFK Lokomotíva Zvolen (DOXXbet liga) - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) v zápase 7.kola DL medzi MFK Lokomotíva Zvolen – MFK Košice "B", do 17.9.

U 226: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga) - DK berie na vedomie stanovisko k U202 a rozhodla, že ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/2a,b a čl. 58/3 DP.

U227: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga) - DK berie na vedomie stanovisko k U203 a rozhodla, že ukladá DO – pokarhanie podľa čl. 11 a čl. 58/2a DP.

U 228: FC Spartak Trnava (Fortuna liga) - DK berie na vedomie stanovisko k U204 a rozhodla, že ukladá DO - finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/2b a čl. 58/3 DP.

U 229: FK Dukla Banská Bystrica (Fortuna liga) - DK obdržala stanovisko k U205 a konštatuje, že klub nesplnil uloženú povinnosť, nakoľko Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica nie je oprávnená ani kompetentná dať súhlas na použitie pyrotechniky na futbalovom štadióne podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a noriem SFZ. Zároveň DK ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 400 € podľa čl. 57/1a,b, čl. 57/2, čl. 58/2a,b a čl. 58/3 DP.

U230: Marián Matvej /1152510/ (OFK-SIM Raslavice, Slovnaft cup) - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U231: Atila Varga (Slovensko U19) - DK berie na vedomie vylúčenie za HNS (držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti) v priateľskom medzištátnom zápase medzi Slovensko U 19 – Taliansko U 19. Zároveň DK ukladá DO – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 45/1 a čl. 12/4 DP.

U232: MŠK Slovan Trenčianske Teplice (I. liga junioriek) - DK na návrh ŠTK SFZ za neoprávnený štart hráčky a vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia I. ligy junioriek FC Baník Horná Nitra – MŠK Slovan Trenčianske Teplice výsledkom 3:0.

U233: Rudolf Mrázik (VM) (MŠK Slovan Trenčianske Teplice, I. liga junioriek) - DK ukladá DO – zákaz výkonu funkcie na 2 týždne podľa čl. 53/1a,c, čl. 53/3b a čl. 53/4 DP, od 11.9.

U234: Marián Havrila /1048294/ (MŠK Slovan Trenčianske Teplice, I. liga junioriek) - DK ukladá DO – zákaz výkonu funkcie na 2 týždne podľa čl. 53/1a,c, čl. 53/3b a čl. 53/4 DP, od 11.9.

U235: Laura Suchá /1291464/ (MŠK Slovan Trenčianske Teplice, I. liga junioriek) - DK ukladá DO – zákaz výkonu funkcie kapitánky na 2 týždne podľa čl. 53/3b a čl. 53/4 DP, od 11.9.

U236: Patrik Dziak /1325735/ (1. FC Tatran Prešov, Dôvera U16 liga) - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DO a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U237: Michal Mondočko (VM) (MŠK Fomat Martin) - DK žiada VM o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárne pokriky na delegované osoby) v stretnutí 5. kola Dôvera U 12 ligy medzi MFK Ružomberok – MŠK Fomat Martin do 17.9. Zároveň DK ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 8.9.

U238: MŠK Fomat Martin (Dôvera U 12 liga) - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS VM (vulgárne pokriky na delegované osoby) v stretnutí 5.kola Dôvera U 12 ligy medzi MFK Ružomberok – MŠK Fomat Martin, do 17.9.

U239: Peter Hegedűs (R) /1123720/ – DK berie na vedomie stanovisko k U211 a rozhodla, že ruší ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie rozhodcu. Zároveň DK ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie na 2 mesiace podľa 63/1b, 2b a čl. 67/3 DP od 5.9.

U240: Spartak Myjava (Dôvera U 15 liga) - DK žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS AT1 – Dalibor Dubovský (vulgárne pokriky na delegované osoby) v stretnutí 3. kola Dôvera U 15 ligy medzi FK Slovan Levice – Spartak Myjava, do 17.9.

U241: Dalibor Dubovský (AT1) (Spartak Myjava, Dôvera U 15 liga) – DK žiada AT o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárne pokriky na delegované osoby) v stretnutí 3. kola Dôvera U 15 ligy medzi FK Slovan Levice – Spartak Myjava a nerešpektovaniu čl. 76/1 DP, do 17.9. Zároveň DK ukladá menovanému ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 11.9.

U242: MFK Košice "B" (DOXXbet liga) – DK berie na vedomie oznam a rozhodla tak, ako je uvedené v U216.

U243: FK Spartak Trnava (Dôvera U 19 liga) - DK na základe odstúpenia ŠTK SFZ žiada o vyjadrenie k nevyhotoveniu neprerušeného videozáznamu zo zápasu FK Spartak Trnava – AS Trenčín, do 17.9.

U244: 1. FC Tatran Prešov (Dôvera U 19 liga) - DK na základe odstúpenia ŠTK SFZ žiada o vyjadrenie k nevyhotoveniu neprerušeného videozáznamu zo zápasu 1. FC Tatran Prešov – FC Nitra, do 17.9.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 18.9. o 15.00.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP ) sa možno odvolať v termíne do 7 dní podľa čl. 84/1 DP.


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí:
16.9. o 11:00 SR 16 – ČR 16 (Dohál, Sluk M., Vitko, ihr. Ilava)
23.9. o 17:00 SR 17 – Cyprus 17 (Jurenka, Kováč, Štrbo, ihr. NTC Senec)
25.9. o 11:00 SR 17 – Cyprus 17 (Somoláni A., Borsányi, Chromý, ihr. NTC Senec)

Oznamuje, že jesenné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 9. 10. v B. Bystrici.

Ospravedlnenia: Kováč 9.9., Benko 16. – 19.9. (zrušenie ospravedlnenia), Šuniar 16.9., 22. – 23.9., Prešinský od 16.9. k dispozícii KR, Trenčanský od 15.9. k dispozícii KR.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Kmec 5.10., Fašung 17. – 19.10.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenie: Čaban 18. – 22.9.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo-technických konaní:

- opätovne vyzýva kluby prihlásené do 1. SLF 2014-2015 na bezodkladné splnenie povinností podľa článku A bodu 3 písm. b), článku A bodu 5 písm. h) a článku C bodu 1 písm. b) a c) Rozpisu súťaže 2014-2015
- ustanovuje družstvu MFK Tupperware Nové Zámky náhradný termín na doplatenie finančnej zábezpeky do stanovenej výšky podľa časti C. bodu 1. písm. c) RS, a to v sume 300 eur do 20.9.2014; ustanovenie náhradného termínu sa spoplatňuje administratívnym poplatkom 20 eur podľa časti C. bodu 3. písm. b) RS (táto úhrada sa realizuje mesačnou zbernou faktúrou)
- ustanovuje družstvám ŠK Pinerola Bratislava, MFK Tupperware Nové Zámky, FK Prešov, MFsK Nitra náhradný termín na úhradu poplatku na činnosť klubu v stanovenej výške 2.200 eur podľa časti C. bodu 1. písm. b) RS do 20.9.2014; ustanovenie náhradného termínu sa spoplatňuje administratívnym poplatkom 20 eur podľa časti C. bodu 3. písm. b) RS (táto úhrada sa realizuje mesačnou zbernou faktúrou)
- nesplnenie povinností uvedených v tejto úradnej správe sa považuje za nesplnenie podmienok Rozpisu súťaže 2014-2015 a bude aplikovaný článok B. 1. písm. c) tohto RS o nezaradení do 1.SLF 2014-2015

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

- pozýva kluby prihlásené do 1. SLF 2014-2015 k účasti na seminári rozhodcov a delegátov v časti týkajúcej sa výkladu zmien a doplnkov Pravidiel futsalu FIFA v čase medzi 15:00 - 17:00 hod.; seminár sa uskutoční 20.9.2014 v ŠH Aréna, Uherova 4680/2, Poprad.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

ČESKO: Jaroslav Pálfi (CF Athletico Košice), Jiří Kladrubský (ŠK Slovan Bratislava), Okuchukwu Christián Irobiso (SK Senica)
MAĎARSKO: Daniel Hermán (MŠO Štúrovo)
NEMECKO: Štefan Kupec (TJ Mokrance), Ján Šingliar (ŠK Závažná Poruba)

Provizórna registrácia v zahraničí:

BOSNA A HERCEGOVINA: Nemanja Pušara (FC DAC 1904 Dunajská Streda – HNK Branjitel Mostar)
MAĎARSKO: Csaba Pantokai (FK Modrany – Vértesszölösi SE)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

František Kubík (ŠK Slovan Bratislava)


SEKRETARIÁT

Informuje, že Rozpis RS SFZ 2014/15 je v elektronickej verzii zverejnený na stránke www.futbalsfz.sk/rozpis. Rozpis republikových súťaží 2014/15 v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení Logistiky a služieb SFZ – p. Michal Kalný (michal.kalny@futbalsfz.sk), pričom vedením SFZ odsúhlasené osoby/subjekty majú 1ks zdarma, statní si ho môžu zakúpiť za cenu á 10.- €.

Informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2014/2015, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru "Pomoc". Uvedený formulár je potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF.

Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Tieto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť. Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/15). Informácie v  tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

Informuje, že na webstránke SFZ v sekcii Legislatíva / Medzinárodné inštitúcie / FIFA sú zverejnené obežníky FIFA č. 1417 - Smernica pre prácu so sprostredkovateľmi/agentmi) a č.1420 o vlastníctve hráčov tretími stranami. Oba dokumenty dáva do pozornosti klubov a futbalových činovníkov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html
http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html

http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, spol. s.r.o., ako platinový partner SFZ, pripravila pre členov SFZ zaujímavé zľavy na nové vozidlá značky KIA. Pre každého, kto sa preukáže preukazom člena SFZ alebo relevantným dokladom, preukazujúcim členstvo v SFZ, do 31.12.2014 platia nasledovné zľavy z cien nových vozidiel KIA:
Picanto 10%
Rio 9%
Rio Base 7%
Venga 14,5%
cee'd 14%
Sportage model 2014 Facelift 10%
Sportage model 2013 12%
Sorento 13%
Carens 10,5%
Optima 11%

a Soul – pri uvedení na trh. Ceny platia u  všetkých autorizovaných predajcov KIA na Slovensku, nie sú kombinovateľné s inými akciami alebo s dotovaným financovaním.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.