Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

September 16, 2016

Úradná správa č. 12 zo dňa 17.9.2016

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 12 zo dňa 17.9.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom septembrovom zasadnutí schválil deň 24.11.2016 za konečný termín pre podanie prihlášky na usporiadanie finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2016/2017 a súčasne schválil minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna – dejiska finálového stretnutia, ktoré sú zverejnené na webstrábke SFZ, v sekcii Legislatíva / Predpisy SFZ / Organizačné pokyny.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

  • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
  • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.


ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

U19
5. kolo: Senica - Slovan 28.9. o 14:00

U17/16
5. kolo: Košice – Podbrezová (Barca – zmena HP – aj pre ostatné domáce stretnutia do konca súťaž. ročníka)

U13/12
5. kolo: Snina – Vranov 25.9. o 10:00/11:30
7. kolo: Snina - Michalovce 9.10. o 10:00/11:30, Slovan – Senica 8.10. o 10:00/11:30
8. kolo: Snina - Stropkov 14.10. o 14:00/15:30

Oznamuje zmenu termínu žrebovania stretnutí zostávajúcej časti súťaže Slovnaft Cup na deň 19.9. (od 11:00) a spoločného zasadnutia komisie (spoločne s ORS) na deň 20.9. (od 11:00) v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

V zmysle SP, čl. 82, bod 1, odsek b) kontumuje stretnutie 3. kola I. ligy žien v prospech družstva Partizán Bardejov, s priznaním 3 bodov a skóre 3:0, podľa SP, čl. 11 a odstupuje FC Union Nové Zámky na riešenie DK SFZ.

Schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

I. liga ženy a juniorky
4. kolo: Nové Zámky – SLC B. Bystrica 18.9. o 14:00 a 16:00

II. liga ženy, skupina A
4. kolo: Svätý Jur – Dúbravka 8.10. o 9:30

II. liga ženy, skupina B
4. kolo: Ružomberok – L. Mikuláš 17.9. o 11:00
9. kolo: Beluša – Topoľčany 24.9. o 15:00

II. liga ženy, skupina C
4. kolo: Poprad – Humenné 13.11. o 10:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U158: Martin Nagy (MFK Ružomberok, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti – držanie súpera rukami. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 11.9. Disciplinárne previnenie hráča bolo prerokované na zasadnutí komisie dňa 12.9.

U159: Filip Maník (FK Haniska, II. liga), vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre v neprerušenej hre. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 11.9.

U160: Tomáš Juriš (FC Spartak Trnava, U19), vylúčený za HNS – po skončení stretnutia na hracej ploche udrel súpera po hlave otvorenou dlaňou nízkou intenzitou. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b, 2b DP, od 11.9.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U161: Nemanja Spasojević (MŠK R. Sobota, II. liga)
U162: Martin Piatka (MFK Zemplín Michalovce, U17)
U163: Tomáš Bobček (MFK Ružomberok, U16), všetci od 11.9.

U164: MŠK R. Sobota (II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (prejavy HNS, vulgárne pokriky a vhodenie predmetov na HP) v stretnutí 6. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FK Haniska, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 21.9.

U165: Attila Domík (VM, MŠK R. Sobota, II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárny pokrik na R) v stretnutí 6. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FK Haniska, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 21.9.

U166: Jozef Petrusz (masér, MŠK R. Sobota, II. liga). Začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárny pokrik na R) v stretnutí 6. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FK Haniska, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 21.9.

U167: AS Trenčín (Fortuna liga). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (prejavy HNS, vulgárne pokriky na R a vhodenie predmetov na HP) v stretnutí 8. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3 a, b, c, d a čl. 74/1, 4 DP, do 21.9.

U168: FC VSS Košice (I. LSD). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS hlavného usporiadateľa Jána Lesniaka (vulgárne nadávky voči R a vstup nepovolanej osoby do kabíny R) po stretnutí 4. kola I. LSD FC VSS Košice – FK Dukla B. Bystrica, konaného 10.9.2016, do 21.9. Súčasne predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon funkcie hlavného usporiadateľa, podľa čl. 43/4 DP, od 11.9.2016, až do doriešenia.

U169: FC Union Nové Zámky (I. liga ženy). Ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 4, čl. 12/6, v spojení s čl. 7/1c RS.

U170: MŠK R. Sobota (II. liga). Na návrh ŠTK, za neplnenie ustanovení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (2. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6 a čl. 12/6 DP.

U171: ŠK Svätý Jur (II. liga). Na návrh ŠTK, za neplnenie ustanovení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (4. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6 a čl. 12/6 DP.

U172: ŠK Odeva Lipany (II. liga). Na návrh ŠTK, za neplnenie ustanovení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (4. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6 a čl. 12/6 DP.

U173: AFC Nové Mesto n. Váhom (II. liga). Na návrh ŠTK, za neplnenie ustanovení R-RS a SP pri organizácii svojich domácich stretnutí (7. kolo), ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 2, 6 a čl. 12/6 DP.

U174: Štefan Korman. Žiada DS o doplňujúce podrobné písomné stanovisko zo stretnutia FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, konaného dňa 10.9.2016, ku konfliktu medzi priaznivcami hostí po stretnutí. Žiada o presný popis, rozsah zranenia a predpokladanú dobu liečenia zraneného priaznivca hostí, ktorý bol prevezený do nemocnice, podľa 71/1, 3b, 6, 10 72/1 DP, do 21.9.

FUTSAL

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b DP na 1 súťažné stretnutie a čl. 37/3:

U175: Pavel Širka (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), od 10.9.

Doplnenie ÚS zo dňa 16.9.2016

U176: Jaroslav Hradský (ŠK Tvrdošín, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS - vulgárny pokrik na R. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/1c, 2b DP, od 15.9. DS si vykoná v najbližších stretnutiach IV. ligy SsFZ, podľa čl.37/9DP.

U177: Ivan Marič (MFK Lokomotíva Zvolen, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP 45/1, 2a, od 15.9. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy mužov, podľa čl.37/9 DP.

U178: Dominik Vida (MŠK Slavoj Spiš. Belá, Slovnaft Cup), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl.45/1, 2a, od 15.9. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy VsFZ, podľa čl.37/9 DP.

U179: Andrej Ivančík (FC Nitra, Slovnaft Cup), vylúčený po 2. ŽK. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v SC, podľa DP 37/3, od 15.9.

U180: Martin Viňanský (MFK Sobrance, Slovnaft Cup), vylúčený po 2. ŽK. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa DP 37/3, od 15.9. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ, podľa čl. 37/9 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.9. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín konania jesenných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 4.10. od 14:00 v B. Bystrici na UT. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania tréningového kempu rozhodcov SFZ (rozhodcovia TOP sk.): 5. – 9.10. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Micheľ 1. - 2.10., Capík 17.9., Čajka 9. - 11.10., Hrčka P. 15.9., Hrčka D. 15.9., Chládek 26. - 28.9., Vician 1.10.

Úsek pozorovateľov rozhodcov – ospravedlnenia: Hlebaško 1. - 2.10., Likavský 1. - 2.10. a 8.10., Kakaščík 6. -10.10.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Ospravedlnenia: Čaban 23. – 25.9., Čan, Eperješi, Kovalčík, Labanc, Olšavský, Švarc, Vaľko, Vansa - všetci 7. – 9.10.


ÚNIA FUTBALOVÝCH TRÉNEROV SLOVENSKA

V spolupráci s AS Trenčín, ÚČFT a ÚLK organizuje 26.9.2016 II. pokračovanie medzinárodného seminára trénerov, pod vedením Dr. Z. Siveka – viceprezidenta AEFCA, na tému „Pressingová taktika na EURO 2016“, za účasti domácich i zahraničných lektorov.

Seminár sa skladá z dvoch častí:

1. teoretická časť s audiovizuálnym výkladom - ŠH Mladosť Trenčín;
2. praktická časť so slovným výkladom - futbalový štadión AS Trenčín.

Prihlášku na uvedenú akciu obdržia členovia ÚFTS e-mailovou poštou, nečlenovia si ju môžu stiahnuť z webstránky ÚFTS (úfts.sk) a zaslať na adresu uvedenú v prihláške.

Účastníci seminára obdržia darček od nemeckej firmy Taktifol, zaoberajúcou sa pomôckami pre prácu trénerov. Poplatok za seminár je uvedený v prihláške.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • na základe dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 2. kola 1. SLF Wild Boys´02 Bratislava - MFsK Nitra na 20.9. o 18:30 v ŠH Mladosť Bratislava;
  • v zmysle článku B/5/m RS 2016/17 odstupuje na DK SFZ družstvo MFsK Nitra, za nesplnenie povinnosti v zmysle článku B/5/l RS 2016/17 (nezaslanie videozáznamu zo stretnutia 1. kola);
  • upozorňuje družstvá MFsK Nitra, MFK Tupperware Nové Zámky na dodržiavanie článku B/5/u RS 2016/17 (zasielanie komentárov ku stretnutiam), v prípade opakovaného nezaslania komentáru, budú družstvá odstúpené na riešenie v disciplinárnom konaní.
  • žiada družstvá, ktoré tak ku dnešnému dňu neučinili, aby na adresu extraliga@futsalslovakia.sk bezodkladne nahlásili farebné kombinácie dresov na domáce stretnutia (článok B/5/J RS 2016/17).

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • delegovanie R na Visegrád 4 Nations Futsal Tournament, konaný v dňoch 22.-25.9.2016 v Humennom: Behančin, Belavý, Bohun, Havrila, Ježík;
  • zmena delegovania na 2. kolo 1. SLF: Across Pinerola Bratislava – Futsal Team Levice (Bohun za Budáč P. ml.);
  • oznamuje R a D, že náhradný seminár sa uskutoční 8.10.2016, miesto a čas bude oznámené mailom. Účasť je potrebné nahlásiť do 30.9. 2016 na e-mail: rozhodcovia@futsalslovakia.sk, baduravladimir@hotmail.com.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že vedúcim Legislatívno-právneho oddelenia SFZ sa od 1.9.2016 stal JUDr. Lukáš Pitek (e-mailový kontakt: lukas.pitek@futbalsfz.sk).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách:

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.