Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 11, 2013

Úradná správa č. 14 zo dňa 12.10.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 12.10.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Oznamuje zmeny termínov:
CL
, 14. kolo: Slovan – Trenčín, piatok 18.10. o 18:30; 15. kolo: Trenčín – Senica, nedeľa 27.10. o  14:30; 16. kolo: Senica – Myjava, sobota 2.11. o  14:00
II.L
15. kolo: Senec – Podbrezová, piatok 25.10. o 17:30

Oznamuje, že najbližšie zasadnutie VV ÚLK sa uskutoční vo štvrtok 17.10.2013 od 10:30 v sídle ÚLK, V. Clementisa 10, Bratislava. Pozvánka bola členom VV ÚLK zaslaná elektronickou poštou.


TECHNICKÝ ÚSEK SFZ

Technický úsek SFZ oznamuje trénerom v nižšie uvedených zoznamoch, ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A, resp. z I. triedy / A licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené e-mailom, po odsúhlasení rozsahu a obsahu z Technického oddelenia UEFA.

Upozorňuje trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte SFZ môže akceptovať žiadosti o prijatie do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať - v prípade registrovaného trénera v ISSF - prihlášku na školenie, ktorú nájdu na stránke SFZ (v sekcii Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerskeho preukazu a licencie. Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II. / B na UEFA A: T. Adamovics, B. Antál, C. Baschiera, K. Belaník, M. Belko, D. Benkovský, J. Beňo, Š. Bodnár, V. Borufka, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, J. Chríbik, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, J. Golian, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, M. Hruška, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, E. Jozefovič, M. Kausich, F. Klinovský, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, Š. Koššuth, R. Kovács, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, B. Labant, M. Lengyet, T. Lintner, L. Lipnický, V. Lupták, I. Maderič, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, J. Mrva, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, P. Piršč, S. Prúčny, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, Ľ. Solčianský, N. Szikora, J. Šajánek D. Špikal, Š. Šogor, P. Šuhaj, M. Šuška, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, P. Varga, J. Varecha, R. Vavrovič, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I. / A na UEFA PRO: J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, R. Martončík, R. Tóth, J. Vengloš ml. V prípade, ak tréneri - držitelia licencií SFZ - neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavené už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie - UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.


ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje zmeny termínov
Dôvera U17/U16

1. kolo: Trnava – Michalovce, 13.11. o 12:00/14:00
Dôvera U15/U14
10. kolo: Ružomberok – Dukla BB, 22.10. o 12:00/14:00
13. kolo: L. Mikuláš – Dukla BB, 30.10. o 10:00/12:00
14. kolo: Stropkov – Prešov, 6.11. o 10:00/12:00
Dôvera U13/U12
3. kolo: Michalovce – Poprad, 26.10. o 10:00/11:30
4. kolo: Ružomberok – Žilina, 7.11. o 14:00/15:30
24. kolo: Nitra – Myjava, 20.10. o 10:00/11:30


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 297: Za 4 napomenutie ŽK zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské stretnutie nepodmienečne: po 13. kole: Kosík Pavol (Spartak Myjava, CL), Orávik Peter (ViOn ZM, CL), Hala Martin (FC Nitra, CL); po 12. kole: Palša Vladislav (Partizán Bardejov, II.L), Válovčan Martin (MŠK R. Sobota, II.L); po 10. kole: Burger Tomáš (Fomat Martin, III.LV), Streňo Erik, Turcovský Michal (MFK Vranov n/Topľou, III.LV), Bajza Ján, Fratrič Branislav (ŠK Slovan BA, III.LZ).

U. č. 298: Piroska Juraj (FK Senica) CL, 13. kolo, 5.10.13. V: vylúčený v stretnutí CL s ŠK Slovan Bratislava. DK bude v konaní pokračovať po doplnení stanoviska príslušnej odbornej komisie.

U. č. 299: Slančík Fabián (Dukla BB) CL, 13. kolo, 5.10.13. V: za HNS, vulgárne výrazy voči R. DO: podľa príl. 1/3b k DP, 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od 6.10.13.

U. č. 300: Pastva Miroslav (Tatran LM) II.L, 12. kolo, 5.10.13. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 6.10.13.

U. č. 301: Kurák Mário (MŠK R. Sobota) II.L, 12. kolo, 5.10.13. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 6.10.13.

U. č. 302: Košč Daniel (MFK Košice) I.LMD U16, 22. kolo, 5.10.13. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 6.10.13.

U. č. 303: Vantruba Tomáš (FC Spartak TT) I. LMD U17, 22. kolo, 5.10.13. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 6.10.13.

U. č. 304: Takáč Michal (MFK Dubnica n.V) I. LSD U19, 9. kolo, 5.10.13. V: po druhom napomenutí ŽK. DO: podľa príl. 1/5a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 6.10.13.

U. č. 305: Veber Tomáš (FC Petržalka 1898) I. LSŽ U15, 9. kolo, 6.10.13. V: za HNS, podrazenie súpera v gólovej príležitosti. DO: podľa príl. 1/4a k DP, 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 7.10.13.

U. č. 306: Podľa čl. 14/1a, b, c, DP, začína disciplinárne konanie voči:
1) AS Trenčín za HNS divákov, vnášanie a používanie pyrotechnických výrobkov, vulgárne a pohoršujúce výroky voči súperovi, za NUS, umožnenie vnesenia a použitia pyrotechnických výrobkov v stretnutí 13. kola CL so Spartakom Trnava
2) FC Spartak Trnava - za HNS divákov, vulgárne výrazy, vnášanie a používanie pyrotechnických výrobkov, vniknutie na ihrisko v stretnutí 13. kola CL s AS Trenčín a obom klubom ukladá zaslať vyjadrenie s prijatými opatreniami na zamedzenie vzniku obdobných previnení v termíne do 16.10.13
3) ŠK Slovan Bratislava - za HNS divákov, urážlivé a pohoršujúce výroky v stretnutí 13. kola CL s FK Senica a ukladá klubu zaslať vyjadrenie k HNS v termíne do 16.10.13
4) Majerníkovi Petrovi (FK DAC 1904 D. Streda) - za HNS, úmyselné šliapnutie na súpera mimo súboja o loptu v stretnutí 13. kola CL s MŠK Žilina. Menovanému v termíne do 16.10.13 ukladá zaslať vyjadrenie k HNS a podľa čl. 14/4 DP mu predbežným opatrením zastavuje pretekársku činnosť, až do ďalšieho rozhodnutia DK.

U. č. 307: V súlade s U. č. 278/3, za vykázanie z lavičky v stretnutí 11. kola II. L s MŠK R. Sobota, podľa príl. 1/2b k DP, za použitia čl. 7/1d, 11, 22/b, d DP, ukladá Tibenskému Mariánovi (SFM Senec) DO - zákaz výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia od 29.9.13. Podľa čl. 11/3 DP v čase uloženého DO nesmie previnilec vykonávať akúkoľvek funkciu v súvislosti so súťažným stretnutím, pohybovať sa v priestoroch umožňujúcich styk s delegovanými osobami, môže sa však podieľať na príprave družstva.

U. č. 308: V súlade s U. č. 278/1, za NUS v stretnutí 11. kola II.L s 1. FC Tatran Prešov, podľa príl. 2/1b, 2/6 k DP, za použitia čl. 7/3b, 9/3, 22/f DP, ukladá klubu FK Pohronie Žiar Dolná Ždaňa DO - peňažnú pokutu 200.- €.

U. č. 309: V súlade s U. č. 278/2, za HNS divákov, vnesenie a použitie pyrotechnických výrobkov v stretnutí 11. kola, II. L s FK Pohronie, podľa príl. 2/1b k DP, za použitia čl. 7/3c, 9/3, 23/d DP, ukladá klubu 1. FC Tatran Prešov DO - peňažnú pokutu 250.- €.

U. č. 310: V súlade s U. č. 278/5, za NUS v stretnutí 12. kola CL s MFK Ružomberok, ukladá klubu MŠK Žilina, podľa čl. 7/3b, 9/3, 22/b DP, DO - peňažnú pokutu 500.- €.

U. č. 311: V súlade s U. č. 278/6, za HNS voči R po stretnutí 12. kola CL s MŠK Ružomberok, ukladá Antošíkovi Jozefovi (MŠK Žilina), podľa čl. 11/5, 22/b, f DP, DO - zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami do 1.12.13.

U. č. 312: V súlade s U. č. 131, 184, 292, konštatuje splnenie uloženej povinnosti zo strany klubov ŠK Kremnička, FK Bodva Moldava nad Bodvou a dňom splnenia uloženej povinnosti, t.j. 8.10.13, uvoľňuje pretekársku činnosť A družstvám oboch menovaných klubov.

U. č. 313: Berie na vedomie ospravedlnenie hráčov Božoň Marek, Huber Tomáš, Dian Michal z neúčasti na zasadnutí DK.

U. č. 314: Na základe správy DS, za účelom náležitého objasnenia okolností po stretnutí II.L, 12. kolo FC Spartak Trnava „B“ - 1. FC Tatran Prešov, ukladá klubu FC Spartak Trnava zaslať v termíne do 16.10.13 vyjadrenie k okolnostiam a skutkovému stavu poškodenia autobusu klubu 1. FC Tatran Prešov a zaslať stanovisko KR PZ SR Trnava.

U. č. 315: Berie na vedomie splnenie uloženej povinnosti, v súlade s U. č. 258 o dohode medzi klubom FC Petržalka 1898 a Schustríkom Marošom.

U. č. 316: Obdržala ospravedlnenie a stanovisko od Božoňa Mareka a Hubera Tomáša. Vo veci samej bude pokračovať po vykonaní potrebných úkonov zo strany kompetentných orgánov.

U. č. 317: Za nesplnenie uloženej povinnosti, v súlade s U. č. 281, dňom 11.10.13 zastavuje klubu FK DAC 1904 Dun. Streda, podľa čl. 14/4 DP, predbežným opatrením pretekársku činnosť A družstvu dospelých, až do dňa splnenia uloženej povinnosti. Podľa čl. 15/2 DP prizýva na svoje zasadnutie dňa 17.10.13 o 15:30 štatutárneho zástupcu klubu.

U. č. 318: Obdržala od delegovaných osôb žiadosť k náhrade škody na ich majetku. (FK Slovan Levice - FK Ružinov, II.LSD, 2012, U. č. 327/2) Zároveň žiada klub o zaslanie právne relevantných dokladov o vysporiadaní škody na majetku.

U. č. 319: Za nesplnenie uloženej povinnosti, v súlade s U. č. 259, podľa čl. 14/4 DP, predbežným opatrením dňom 14.10.13 zastavuje pretekársku činnosť A družstvu dospelých 1. FC Tatran Prešov, až do dňa splnenia uloženej povinnosti.

U. č. 320: Berie na vedomie stanovisko BFZ, v súlade s U. č. 189 k Smirnovovi Romanovi, bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

U. č. 321: Podľa čl. 14/1 a, b DP, začína disciplinárne konanie voči Mikloškovi Jánovi (tréner Topvar Topolčany) - vykázaný z lavičky za  HNS voči R v stretnutí III.LZ, 10. kolo s Horses Šúrovce. Podľa čl. 14/4 DP, má menovaný predbežným opatrením zákaz zdržiavať sa na lavičke a v priestoroch umožňujúcich styk s delegovanými osobami. DK ukladá menovanému v termíne do 16.10.13 zaslať vyjadrenie k HNS.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Oznamuje, že jej najbližšie zasadanie sa bude konať v dňoch 5. - 6.11.2013 v Poprade, v priestoroch Podtatranského ObFZ.

Ospravedlnenia:
Chocholouš 18. – 21.10., Tomášová 18.10. – 3.11.


KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia:
Trenčanský 19.10., Roszbeck 19.10., 3. – 6.11., Molitoris 20.10., 27. 10. – 1.11., Šuniar do 31.12. v pracovné dni, Ličko 17. – 19.10., Valášek 26. – 27.10., 4. – 8.11., Vlčej 24. – 27.10., Mastiš 30.10., 1.11., Benko 4. – 10.11., Mojsej zrušenie ospravedlnenia 2.11., Bóllo 14. – 27.11.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

ospravedlnenia:
Kačenga 19. – 20.10., 26.10., Fašung 18. – 20.10.


KOMISIA FUTSALU

1) Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:
- Súhlasí so zmenou poradia stretnutí 4. a 13. kola medzi Futsal Team Levice - MFsK Nitra. Stretnutie 4. kola sa odohrá v MŠH Nitra 18.10.13 o 20:00;
- Na základe dohody klubov súhlasí s dohrávkou stretnutia 3. kola FK Slovanet Prešov - Futsal Team Levice. Stretnutie sa odohrá 22.11.13 o 19:30 v ŠH Hotelovej akadémie Prešov
- Žiada o zaslanie záznamu zo stretnutia Čekan Mekenrof 1897 Bratislava - FK Slovanet Prešov na adresu: Ing. Marcel Kubinec, Mládežnícka 8, 984 01 Lučenec, v termíne do 14.10.13.

2) Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:
- Delegovanie R a D na 4. kolo 1. SLF:
18.10.13 o 18:20 hod. Slov-Matic BA - Púchov (Bohun, Gajdošík, Jablonický), o 19:00 hod. Nové Zámky – Žilina (Gál, Ágg, Hrmo), o 20:00 hod. Nitra – Levice (Chudý, Kopec, Zeleňák), o 20:15 hod. Pinerola BA – Prešov (Belavý, Rogoň, Krchňavý), 19.10.13 o 19:30 hod. Čekan BA – FTVŠ UK BA (Fischer, Szkokan, Michna);
- Pre zistené nedostatky v príprave a riadení stretnutí 1. kola 1.SLF prijala opatrenia voči R Peter Budáč st., pozastavením nominácie na 2 stretnutia a voči D Miroslav Jablonický, pozastavením nominácie na 1 stretnutie.

3) Odvolacia komisia vo veci odvolania MFK Tupperware Nové Zámky voči rozhodnutiu Exekutívy uvedenému v bode 1) úradnej správy KF SFZ 06-2013/2014, zo dňa 3.10.13, hlasovaním prijala uznesenie, že predmetné rozhodnutie bolo v súlade s čl. 34, 35, 82, 83 Súťažného poriadku SF a čl. B.7. písm. d) Rozpisu súťaže ročníka 2013/2014 a ponecháva ho v platnosti. Rozhodnutie Odvolacej komisie je na podnet dotknutých osôb preskúmateľné Výkonným výborom SF.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

ŠTK schvaľuje zmeny HČ:
6. kolo, II. liga žien BA: FK Kuchyňa - ŠK Vrakuňa, na 13.10.13 o 13:30
8. kolo, I. liga žien a junioriek: MŠK Trenč. Teplice – Duslo Šaľa, na 26.10.13, ženy o 10:00, juniorky o 12:00
8. kolo, RL žiačok BA: FC Petržalka 1898 - FK Dúbravka, na 31.10.13 o 10:00
9. kolo, II. liga žien Východ: TJ Halič – Sp. N. Ves, na 26.10.13 o 11:00
10. kolo, RL žiačok Západ: MŠK Trenč. Teplice - MFK Dubnica, na 2.11.13 o 10:30

Obsadenie rozhodcov:
I. liga žien a junioriek

19.10.13 ŠK Slovan BA – ŠTICH Humenné, 13:00 ženy, 15:00 juniorky (BFZ); MŠK Slovan Trenč. Teplice - ŠKF Žirafa Žilina, 13:00 ženy, 15:00 juniorky (ZsFZ); 20.10.13 N. Zámky - Slovan Duslo Šaľa, 12:00 ženy, 14:00 juniorky (ZsFZ)
II. liga žien BA
19.10.13 o 14:30 Skloplast Trnava – Spartak Myjava (ZsFZ), o 15:00 FKM Karlova Ves - OFK Dunajská Lužná (BFZ), o 15:00 ŠK Vrakuňa - FK Dúbravka; 20.10.13 o 11:00 TJ Kopčany - FK Kuchyňa (BFZ), o 14:00 DFK Láb – Povoda (BFZ)
RL žiačok BA
19.10.13 o 12:00 Skloplast Trnava – Spartak Myjava (ZsFZ), o 13:30 FKM Karlova Ves - OFK Dun. Lužná (BFZ), 20.10.13 o 10:00 FC Petržalka - ŠK Povoda (BFZ)
II. liga žien Západ
19.10.13 o 14:00 Horná Nitra – FC Čaka (ZsFZ), o 15:00 TJ KOVO Beluša - TJ Dynamo Orlové (ZsFZ), 20.10.13 o 11:00 FK Púchov - OŠK Bziny (ZsFZ), o 16:00 Topvar Topoľčany - ŽFK v Bánovciach nad Bebravou (ZsFZ)
II. liga žiačok Západ
20.10.13 o 10:30 Trenč. Teplice - AS Trenčín (ZsFZ), o 14:00 MFK Dubnica - Žirafa Žilina (ZsFZ)
II. liga žien Východ
19.10.13 o 15:00 Sp. Nová Ves - MFK Michalovce (VsFZ), o 15:00 Partizán Bardejov – TJ Halič (VsFZ)
RL žiačok Východ
19.10.13 o 13:00 Sp. Nová Ves - MFK Michalovce (VsFZ), o 13:00 Partizán Bardejov – OFK Stakčín (VsFZ)
RL žiačok Sever – Bziny
20.10.13 o 9:30 Bziny – Ružomberok, o 11:00 Bziny – Selce, o 12:30 Selce – Ružomberok (SsFZ)
Slovenský pohár žien
23.10.13 o 15:00 TJ Orlové – FK Dúbravka (ZsFZ), o 15:00 MFK Topoľčany – Slovan Bratislava (ZsFZ)


MATRIKA

Oznamuje všetkým klubom, matrične príslušným na matriku SFZ, že od 1.7.2013 sa budú prijímať výhradne elektronické žiadosti o transfer hráča. Papierové žiadosti budú akceptované len pri zahraničných transferoch. Matrika SFZ odporúča všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ, ktorá im je geograficky najbližšie. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a tiež je nutná osobná emailová adresa.

Medzinárodné transfery

Pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie), sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002; takto vyplnenú žiadosť, spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe.

Vyžiadania hráčov do zahraničia

Česko: Michal Adamec (FK Rajec), Dennis Christu (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Mário Šeriš (TJ Družstevník Opatová nad Váhom)

Provizórna registrácia v zahraničí

Srbsko: Jaroslav Jakuš (OFK 1948 Veľký Lapáš – FK Mladost Bački Petrovac)

Zaregistrované profesionálne zmluvy

René Kotrík (FC Nitra)
Filip Bajza (MŠK Žilina)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

Richard Matovič – Andrej Števček (MFK Dubnica nad Váhom)


SEKRETARIÁT

Oznamuje, že vytlačený Rozpis RS vo futbale pre súťažný ročník 2013/2014 je k dispozícii na odd. Logistiky a služieb – p. Michal Kalný (MT: 0911 014 591, e-mail: michal.kalny@futbalsfz.sk). Vedením SFZ odsúhlasené subjekty a osoby majú 1ks zdarma, ostatní si ho môžu zakúpiť za cenu 10.- €/ks.

Aktuálne znenie príslušných predpisov je možné nájsť na: www.futbalsfz.sk/legislatíva/predpisy-sfz.html

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk