Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 9, 2015

Úradná správa č. 15 zo dňa 10.10.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný tet úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 15 zo dňa 10.10.2015 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom októbrovom zasadnutí schválil termín 24.11.2015 za posledný termín možného podania prihlášky na organizáciu finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2015/2016 a súčasne schválil minimálne infraštruktúrne požiadavky na štadión – dejisko finále Slovnaft Cupu 2015/2016, ktoré sú zverejnené na webstránke SFZ (legislatíva / predpisy SFZ / organizačné pokyny).


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

Slovnaft Cup
4. kolo: Borčice – Žilina 28.10. o 14:00

DOXXbet liga
12. kolo: Trnava B – Nové Mesto 10.10. o 14:30, D. Lužná – Žilina B 10.10. o 15:00
14. kolo: Žilina B – Trnava B 24.10. o 10:30 (zmena HP - Strážov UT)

U19
6. kolo: Senica – Michalovce 6.10. (zmena HP - ihr. Čáčov)
10. kolo: Prešov – Slovan BA 10.10. (zmena HP - UT Prešov), Podbrezová – D. Streda 10.10. (zmena HP - UT Podbrezová-Skalica)
11. kolo: Bardejov – Senica 16.10. o 11:00, Žilina – B. Bystrica 18.10. o 11:00
12. kolo: Žilina – D. Streda 21.10. o 14:00 (HP - Strážov UT)
13. kolo: Slovan BA – Žilina 28.10. o 14:00

U17/16
11. kolo: Podbrezová – Slovan BA 17.10. (zmena HP - UT Podbrezová-Skalica)
12. kolo: D. Streda – Žilina 14.10. o 12:00/14:15
13. kolo: Prešov – Trnava 30.10. o 11:00/13:15 (HP - UT Prešov)

Oznamuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční 20.10. od 13:00 hod. v sídle SFZ.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

I. liga ženy
8. kolo: Žilina – Bardejov 21.10. o 13:00, Tr. Teplice – Selce odložené na neurčito

I. liga juniorky
8. kolo: Žilina - Bardejov 21.10. o 15:00, Tr. Teplice – Selce odložené na neurčito

II. liga ženy, Západ A
8. kolo: D. Lužná – Šaľa 11.10. o 15:00
9. kolo: Šaľa – Trnava A 25.10. o 14:00

Slovenský pohár – štvrťfinále:
Bánovce – Slovan BA 17.10. o 14:00, NMŠK 1922 – Bardejov 28.10. o 14:00

Pripomína klubom I. ligy žien a junioriek, ktoré ešte nezaslali platný pasport ihriska, aby tak urobili do 15.10.2015, podľa pokynu uverejneného v ÚS č. 8.

Odstupuje ŠKF VIX Žilina na riešenie DK SFZ, pre porušenie platného R-RS, vo veci nevyhotovenia a nezaslania videozáznamu zo stretnutia 6. kola I. ligy žien (článok 23., bod 8., odsek a).

Zdôrazňuje, že podľa platného SP, môžu na majstrovské stretnutie žien nastúpiť hráčky až po dovŕšení 15. roku veku.

Obsadenie rozhodcov:

I. liga ženy
8. kolo: 21.10. o 13:00 Žilina – Bardejov (3x SsFZ)

I. liga juniorky
8. kolo: 21.10. o 15:00 Žilina – Bardejov (3x SsFZ)

II. liga ženy, Západ A
1. kolo: 18.10. o 15:00 Vrakuňa – Trnava B
7. kolo: 18.10. o 10:30 Svätý Jur – Šaľa
8. kolo: 11.10. o 15:00 D. Lužná – Šaľa (všetky 2x BFZ)

II. liga ženy, Západ B
1. kolo: 18.10. o 10:00 Dubnica – Bziny
6. kolo: 16.10. o 15:30 P. Bystrica – Dubnica
7. kolo: 18.10. o 15:00 Topoľčany – Beluša (všetky 2x ZsFZ)

Slovenský pohár – štvrťfinále:
17.10. o 14:00 Bánovce – Slovan BA; 18.10. o 15:00 Myjava – Žilina a Trnava A – Nové Zámky (všetky 3x ZsFZ)


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. DO - nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U288: Ákos Szarka (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), vylúčený za HNS – hanlivé gesto voči R. DK obdržala stanovisko hráča k HNS v stretnutí 12. kola FL FK Senica a FK DAC 1904 D. Streda a ukladá menovanému DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 36/2a a čl. 48/1b, 2a DP, od 5.10.

U289: Milan Nikolić (FK Dukla B. Bystrica, DOXXbet liga), vylúčený za HNS – prudké vrazenie do súpera v prerušenej hre. DK, na základe vlastných zistení a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, upúšťa od udelenia DO, podľa DP čl. 78/1, 4a.

U290: Dmytro Prysiazhniuk (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera U19), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1, 2a DP, od 7.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
U291: Jakub Paur (MŠK Žilina, Fortuna liga)
U292: Boris Godál (FC Spartak Trnava, Fortuna liga)
U293: Tomáš Majtán (FC Spartak Trnava, Fortuna liga)
U294: Martin Jakubko (MFK Ružomberok, Fortuna liga), všetci od 4.10.
U295: Ákos Szarka (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 5.10. DO vykoná po vykonaní U288.
U296: Lukáš Migaľa (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga, od 4.10.
U297: Ján Sojka (FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa, DOXXbet liga), od 5.10.
U298: Marián Ferenc (FK Poprad, DOXXbet liga), od 4.10.
U299: Pavol Bellás (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera U19), od 7.10.
U300: Dávid Špak (MFK Zemplín Michalovce, Dôvera U17 liga), od 4.10.

U301: ŠK Slovan Bratislava (DOXXbet liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky a vulgárne pokriky) v stretnutí 11. kola ŠK Slovan Bratislava B – ŠK Senec, do 13.10.

U302: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (urážky hráča hostí a napadnutie divákov hostí po stretnutí 12. kola FL FC Spartak Trnava - Spartak Myjava, do 14.10.

U303: Spartak Myjava (Fortuna liga). Žiada klub o podrobné písomné stanovisko k urážkam hráča počas stretnutia a  napadnutia vlastných priaznivcov po stretnutí 12. kola FL FC Spartak Trnava - Spartak Myjava, do 14.10.

U304: Žiada delegáta stretnutia 12. kola FL FK Senica – FK DAC 1904 D. Streda o doplnenie správy k vniknutiu diváka na HP.

U305: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U272 a rozhodla uložiť DO – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 12/6, 58/1 a 58/3 DP.

U306: Tomislav Marić (T, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U273 a rozhodla uložiť DO – upozornenie, podľa čl. 10 a čl. 64/1a DP.

U307: Peter Zelenský (T, FC Spartak Trnava B, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U274 a rozhodla, že ruší ochranné opatrenie a ukladá DO – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a, 2a DP, od 27.9.15.

U308: Marek Ujlaky (VD, FC Spartak Trnava B, DOXXbet liga). Berie na vedomie stanovisko k U275 a rozhodla uložiť DO – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, od 27.9.15, s podmienečným odkladom do 31.3.16, podľa čl. 48/1a, 2a a 40/1,2 DP.

U309: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U276 a rozhodla uložiť DO - finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 12/6, 58/2b, 3 DP.

U310: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U277 a rozhodla uložiť DO – pokarhanie, podľa čl. 11 a čl. 58/2b, 3 DP.

U311: Peter Bednár (AR). Berie na vedomie stanovisko k U284.

U312: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanoviská klubu k U254, 255, 283, 284, 285, 311 a správu DS a rozhodla uložiť DO – odohranie 1 súťažného stretnutia (AS Trenčín – ŽP Podbrezová) bez divákov a  za vylúčenia verejnosti na MFŠ na Sihoti Trenčín, podľa čl. 26/1, 2, 3, 57/1a, d, f, g, 57/3b, 36/2a, b, c DP, od 8.10.15. Stretnutia sa môžu zúčastniť delegované osoby, hráči a členovia realizačných teamov (podľa RS ÚLK), členovia usporiadateľskej služby a SBS, (menný zoznam predložiť DS), osoby s preukazom ZŤP vo vyčlenenom sektore pre ZŤP, pracovníci médií, ktorí sa vopred akreditujú a nahlásia organizátorovi, (zoznam predložiť DS), osoby podieľajúce sa na príprave a chode stretnutia, 30 domácich funkcionárov a sponzorov (zoznam predložiť DS) a 20 hosťujúcich funkcionárov a sponzorov (zoznam predložiť DS). Ďalej ukladá klubu prijať organizačno–personálne opatrenia voči HNS priaznivcov na domácich stretnutiach, ako aj na stretnutiach na ihriskách súperov. Prijať opatrenia voči previnilcom a zaslať komisii presnú identifikáciu účastníkov incidentov, do 14.10.2015.

U313: ŠKF VIX Žilina (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nesplnenie povinnosti vyhotovenia videozáznamu zo stretnutia 6. kola I. ligy žien, ukladá DO – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, b, 5 DP, v spojení s čl. 23/8 Rozpisu súťaží SFZ.

U314: FK REaMOS Kysucký Lieskovec (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za odstúpenie zo súťaže I. ligy ženy, ukladá DO – finančnú pokutu 1 200 €, podľa čl. 12/6 a čl. 64/1a, b, 5 DP.

U315: ŠKF VIX Žilina (I. liga ženy). Berie na vedomie stanovisko k U270.

U316: Jozef Molnár (FK Čaňa, Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U133 a žiadosť zamieta.

U317: Daniel Dubec (FC Spartak Trnava, Dôvera U19). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U262 a žiadosť zamieta.

U318: Jakub Novotný (FC VSS Košice, Dôvera U17). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DO, uloženého v U202 a žiadosť zamieta.

U319: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Obdržala doklad o splnení U9 a U61 (Fabián Slančík), v zmysle rozhodnutia RS, č.k. 31/14 RS.

U320: FK Dukla B. Bystrica (DOXXbet liga). Obdržala doklad o splnení U10 a U62 (Branislav Pindroch) v zmysle rozhodnutia RS, č.k. 12/13 RS.

U321: MFK Dubnica (III. LZ). Berie na vedomie žiadosť MST Partners s.r.o. advokátska kancelária o zastavenie pretekárskej činnosti a konštatuje, že v zmysle čl. 34/9 DP, nemôže vo veci opätovne konať.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.10. od 15:00 v sídle SFZ. I Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného medzinárodného stretnutia:
9.10. o 15:00 Ružomberok - Termalica Bruk - Bet Nieciecza KS (Horváth, Súkeníková, Rojček, ihr. Liptovské Sliače)

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia:
15.10. o 11:00 Slovensko 19 – Maďarsko 19 (Vašš, Ferenc, Roszbeck, ihr. NTC Senec)

Ospravedlnenia: Krahulec 17. – 31.10., Perašín 17. – 18.10., Kráľovič 16.10., Slyško 24. – 25.10., Hrčka D. 23. – 25.10., Mastiš 24. – 25.10., 2. – 4.11., Halíček 24.10., Mókoš 23. – 25.10., Balko 19. – 23.10., Bóllo 12. – 16.10.

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

V zmysle plánu vzdelávania pripravuje na mesiac december 2015 licenčné semináre pre nových delegátov a delegátov, obnovujúcich si získanú licenciu. Seminár pre získanie Licencie "A" sa uskutoční 5.12. v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne, s možnosťou vyškoliť 45 absolventov. Seminár  Licencie "P" sa uskutoční 12. – 13.12. v sTC Púchov, s možnosťou vyškoliť 30 absolventov - športových delegátov futbalu.

Komisia sa obracia na príslušné komisie ObFZ a RFZ, s požiadavkou na úzku spoluprácu pri príprave týchto seminárov. Spolupráca spočíva vo vzdelávaní účastníkov seminára, ktoré sa vykonáva v prípravnom období pred seminárom. V tomto období je potrebné prihlásené osoby pripraviť v oblasti pravidiel futbalu, preskúšať ich a vydať osvedčenie o absolvovaní prípravy. Toto osvedčenie predkladajú absolventi pri prezentácii sa na seminár. Uchádzačom o licencie komisia odporúča pripraviť sa samoštúdiom zo športových predpisov (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok futbalu, Disciplinárny poriadok SFZ, Stanovy SFZ) a zákonných noriem (Zákon č. 1/2014 o organizovaní športových podujatí) tak, aby úspešne zvládli záverečnú skúšku. Program seminára a všetky potrebné informácie obdrží každý prihlásený e-mailovou poštou. Prihlášky a vyplnené registračné formuláre delegáta je potrebné zaslať do 30.11.2015 na e-mailovú adresu tajomníčky komisie p. Tatiany Polatsekovej (tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk).

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať (pokiaľ tak záujemca už neurobil skôr) registračný formulár delegáta. Komisia súčasne upozorňuje všetkých záujemcov, že semináre sú spoplatnené (Licencia "A" 30 € a Licencia "P" 100 €) a náklady na získanie licencie si hradí v plnej výške uchádzač. Nahlasovanie účastníkov na vzdelávacie semináre, prípadne otázky k ich konaniu, je možné zasielať na e-mailovú adresu tajomníčky komisie, uvedenú vyššie.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

ČESKO: Ľudmila Maťavková (FC Baník HN Prievidza / Handlová)

NEMECKO: Ladislav Katriniak (MFK Slovan Giraltovce)


SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 

www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.