Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

October 21, 2013

Úradná správa č. 15 zo dňa 19.10.2013 - oprava

BRATISLAVA (SFZ) - Oprava úradnej správy SFZ v časti Technický úsek

 
 
 
 

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, ktorí sú v nižšie uvedenom zozname a ktorí prejavili záujem o rekvalifikačné kurzy (rekvalifikácia zo súčasnej II. triedy / B licencie na UEFA A resp. z I. triedy A / licencie na UEFA PRO), že termíny rekvalifikácií budú oznámené e-mailom po odsúhlasení rozsahu a obsahu Technického oddelenia UEFA.

Upozorňuje trénerov so slovenskými licenciami, že do 30.10.2013 ešte môže SFZ akceptovať žiadosti o prijatia do rekvalifikačných kurzov. Tieto ale musia obsahovať - v prípade registrovaného trénera v ISSF - prihlášku na školenie, ktorú nájdete na stránke SFZ (v sekcií Slovensko, tréneri, dokumenty) a kópiu trénerskeho preukazu a licencie.

Uvedené doklady je potrebné poslať poštou na adresu: Michal Kováč, Technický úsek, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z II./B na UEFA A: T. Adamovics, B. Antál, M. Belko, D. Benkovský, K. Belaník, C. Baschiera, Š. Bodnár, J. Buček, M. Bujko, M. Čeč, M. Černý, R. Daubner, B. Duchoň, P. Duľa, Š. Gazda, V. Harčarik, R. Hausleitner, M. Hirko, O. Honz, G. Hornyák, J. Hudák, B. Hudcovič, M. Janšák, M. Kausich, F. Klinovský, L. Kolembus, E. Kopča, M. Kopejko, J. Koribanič, J. Kostoláni, J. Koščo, R. Kováč, I. Kramár, D. Kramlík, M. Kubačka, F. Kunzo, M. Lengyel, V. Lupták, I. Maderič, J. Mazúch, Š. Maťaš, J. Mészároš, M. Molnár, Š. Mrenka, F. Nográdi, A. Ollári, M. Ondruš, P. Oťaheľ, R. Ovad, P. Pach, P. Palúch, E. Peterke, M. Pillár, P. Piršč, M. Prusák, J. Rexa, S. Ruman, R. Slaný, Ľ. Solčianský, N. Szikora, D. Špikal, Š. Šogor, D. Tokarčík, M. Uporský, V. Urban, D. Uškovič, J. Varecha, M. Vasiľ, M. Vittek, I. Žiak, J. Žofaj.

Zoznam trénerov prihlásených na rekvalifikáciu z I./A na UEFA Pro: J. Fábry, P. Mikóczi, P. Jančovič, B. Grznár, J. Hroš, L. Lipnický, R. Martončík, R. Tóth, R. Vavrovič, J. Vengloš ml.

V prípade, ak tréneri - držitelia licencií SFZ - neprejavia záujem o rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im budú vystavené už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie - UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.