Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

December 20, 2013

Úradná správa č. 24 zo dňa 21.12.2013

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 24 zo dňa 21.12.2013 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Pracovníci sekretariátu ÚLK ďakujú všetkým členom Únie ligových klubov, partnerom ÚLK, zástupcom médií, ako i celej futbalovej verejnosti za spoluprácu v roku 2013 a  v Novom roku 2014 želajú všetkým pevné zdravie, spokojnosť a veľa osobných a športových úspechov.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že v stanovenom termíne obdržala kompletné prihlášky do licenčného konania od všetkých klubov CL. Ďalšia dokumentácia a materiály budú od januára 2014, spravidla v elektronickom formáte, zasielané už len kontaktnej osobe(ám) nahlásenej v prihláške klubu.


TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom všetkých kategórií, že k dispozícii je nová kniha A. Vencela ml. "Tréner brankárov" (aj s DVD). Potrebné informácie sú na www.vencel.sk.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U. č. 520: V súlade s  U. č.194, 195, 243, 244, 264, 376, 500, 512, za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a Slovenského futbalového zväzu vymedzujúce sa z noriem športovca, porušovanie zásady fair play a slušného správania sa, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárneho previnenia v stretnutiach CL, ročník 2013/2014 (v stretnutiach FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 28.7.2013; AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 11.8.2013; Spartak Myjava – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 23.8.2013; FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra, 31.8.2013), ukladá, s ohľadom na charakter a osobu previnilca v prípade korupčného správania a narušenia regulárnosti súťaže, podľa príl. 1/7b k DP, za použitia čl. 1/1, 1/3, 1/5, 2, 3, 5, 7/1c DP, pri posúdení oprávnenosti zvýšenia disciplinárnych opatrení, s ohľadom na mieru previnenia, podľa čl. 7/6, 7/7, 10/1, 18, 19/2, 20, 21, 22/f, 23/c, s poukázaním na čl. 32/1 DP, Hodúrovi Ivanovi disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie 14 rokov, od 13.9.2013.

U. č. 521: V súlade s U. č.194, 195, 228, 243, 244, 265, 313, 376, 500, 512, za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a Slovenského futbalového zväzu, vymedzujúce sa z noriem športovca, porušovanie zásady fair play a slušného správania sa, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárneho previnenia v stretnutiach CL, ročník 2013/2014 (v stretnutiach FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 28.7.2013; AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 11.8.2013; Spartak Myjava – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 23.8.2013; FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra, 31.8.2013), ukladá, s ohľadom na charakter a osobu previnilca v prípade korupčného správania a narušenia regulárnosti súťaže, podľa príl. 1/7b k DP, za použitia čl. 1/1, 1/3, 1/5, 2, 3, 5, 7/1c DP, pri posúdení oprávnenosti zvýšenia disciplinárnych opatrení, s ohľadom na mieru previnenia, podľa čl. 7/6, 7/7, 10/1, 18, 19/2, 20, 21, 22/f, 23/c, s poukázaním na čl. 32/1 DP, Dianovi Michalovi disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie 18 rokov, od 13.9.2013.

U. č. 522: V súlade s U. č.194, 195, 228, 243, 244, 266, 313, 376, 500, 513, za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a Slovenského futbalového zväzu, vymedzujúce sa z noriem športovca, porušovanie zásady fair play a slušného správania sa, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárneho previnenia v stretnutiach CL, ročník 2013/2014 (v stretnutiach FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 28.7.2013; AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 11.8.2013; Spartak Myjava – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 23.8.2013; FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra, 31.8.2013), ukladá, s ohľadom na charakter a osobu previnilca v prípade korupčného správania a narušenia regulárnosti súťaže, podľa príl. 1/7b k DP, za použitia čl. 1/1, 1/3, 1/5, 2, 3, 5, 7/1c DP, pri posúdení oprávnenosti zvýšenia disciplinárnych opatrení, s ohľadom na mieru previnenia, podľa čl. 7/6, 7/7, 10/1, 18, 19/2, 20, 21, 22/f, 23/c, s poukázaním na čl. 32/1 DP, Božoňovi Marekovi disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie 18 rokov, od 13.9.2013.

U. č. 523: V súlade s U. č.194, 195, 228, 243, 244, 266, 313, 376, 500, 513, za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a Slovenského futbalového zväzu, vymedzujúce sa z noriem športovca, porušovanie zásady fair play a slušného správania sa, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárneho previnenia v stretnutiach CL, ročník 2013/2014 (v stretnutiach FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 28.7.2013; AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 11.8.2013; Spartak Myjava – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 23.8.2013; FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra, 31.8.2013), ukladá, s ohľadom na charakter a osobu previnilca v prípade korupčného správania a narušenia regulárnosti súťaže, podľa príl. 1/7b k DP, za použitia čl. 1/1, 1/3, 1/5, 2, 3, 5, 7/1c DP, pri posúdení oprávnenosti zvýšenia disciplinárnych opatrení, s ohľadom na mieru previnenia, podľa čl. 7/6, 7/7, 10/1, 18, 19/2, 20, 21, 22/f, 23/c, s poukázaním na čl. 32/1 DP, Huberovi Tomášovi disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie 18 rokov, od 13.9.2013.

U. č. 524: V súlade s U. č.194, 195, 228, 243, 244, 266, 376, 500, 513, za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a Slovenského futbalového zväzu, vymedzujúce sa z noriem športovca, porušovanie zásady fair play a slušného správania sa, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárneho previnenia v stretnutiach CL, ročník 2013/2014 (v stretnutiach FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 28.7.2013; AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 11.8.2013; Spartak Myjava – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 23.8.2013; FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra, 31.8.2013), ukladá, s ohľadom na charakter a osobu previnilca v prípade korupčného správania a narušenia regulárnosti súťaže, podľa príl. 1/7b k DP, za použitia čl. 1/1, 1/3, 1/5, 2, 3, 5, 7/1c DP, pri posúdení oprávnenosti zvýšenia disciplinárnych opatrení, s ohľadom na mieru previnenia, podľa čl. 7/6, 7/7, 10/1, 18, 19/2, 20, 21, 22/f, 23/c, s poukázaním na čl. 32/1 DP, Žigovi Ivanovi disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie 25 rokov, od 13.9.2013.

U. č. 525: V súlade s U. č. 194, 195, 228, 243, 244, 266, 376, 500, 513, za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a Slovenského futbalového zväzu, vymedzujúce sa z noriem športovca, porušovanie zásady fair play a slušného správania sa, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárneho previnenia v stretnutiach CL, ročník 2013/2014 (v stretnutiach FK Senica – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 28.7.2013; AS Trenčín – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 11.8.2013; Spartak Myjava – FK DAC 1904 Dunajská Streda, 23.8.2013; FK DAC 1904 Dunajská Streda – FC Nitra, 31.8.2013), ukladá s ohľadom na charakter a osobu previnilca v prípade korupčného správania a narušenia regulárnosti súťaže, podľa príl. 1/7b k DP, za použitia čl. 1/1, 1/3, 1/5, 2, 3, 5, 7/1c DP, pri posúdení oprávnenosti zvýšenia disciplinárnych opatrení, s ohľadom na mieru previnenia, podľa čl. 7/6, 7/7, 10/1, 18, 19/2, 20, 21, 22/f, 23/c, s poukázaním na čl. 32/1 DP, Dirnbachovi Mariánovi disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na obdobie 25 rokov, od 13.9.2013.

U. č. 526: Podľa čl. 14/1c, d DP, začína disciplinárne konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou, v prípravných stretnutiach MTK Budapešť FC – FC Nitra, 1.2.2011, FC Nitra – Bohemians 1905, 8.2.2011. DK bude vo veci ďalej konať podľa vlastných zistení a po doručení stanovísk príslušných orgánov.

U. č. 527: Berie na vedomie:
1) Oznámenie mesta Trnava o právoplatnom rozhodnutí o uložení sankcie a obmedzujúcom opatrení voči fanúšikovi FC Spartak Trnava, zadržaného počas stretnutia CL s  ŠK Slovan Bratislava, dňa 13.4.2013
2) Oznámenie o neplnení záväzku z Dohody o splátkovom kalendári zo strany klubu FC Petržalka 1898 voči Timkovi Milanovi
3) Podanie odvolania 1. FC Tatran Prešov voči U. č. 489.

Pripomína všetkým hráčom, funkcionárom a činovníkom vo futbalovom hnutí, že dňom 1.1.2014 nadobúda účinnosť nový Disciplinárny poriadok SFZ.

Proti rozhodnutiam DK SFZ je možné podať odvolanie v termíne do 15 dní od ich zverejnenia.

DK SFZ želá všetkým členom SFZ, priaznivcom a podporovateľom futbalu na Slovensku krásne, ničím nerušené sviatky Vianoc, plné radosti a šťastia, do Nového roku veľa síl a zdravia.


KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje nový termín zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov II. skupiny: 24. – 25.1.2014 v Kežmarských Žľaboch. Seminár rozhodcov TOP skupiny sa uskutoční 9. – 16.2.2014 v Turecku. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Marhefka 1.1. – 1.2.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

oznamuje nový termín zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 26.1.2014 v Kežmarských Žľaboch.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Želá touto cestou delegátom SFZ, RFZ, ObFZ, pracovníkom SFZ, rozhodcom, pozorovateľom rozhodcov, predsedom komisií a ich členom, funkcionárom futbalových klubov, hráčom, administratíve a členom ÚLK krásne vianočné sviatky plné pokoja a lásky, ako aj veselého Silvestra. V novom roku 2014 želá všetkým mnoho zdravia, šťastia, lásky, rodinnej a pracovnej pohody, športového šťastia, úspechy a splnenie prianí.

V dňoch 7.- 9.2.2014 usporiada seminár delegátov SFZ.

Dáva do povedomia funkcionárom RFZ a ObFZ, že v roku 2014, v prípravnej časti jarných súťaží ročníka 2013/2014, poskytne RFZ a ObFZ podporu v školeniach priamou účasťou alebo zabezpečením lektorov v oblastiach noriem SFZ, novely Zákona 479/2008 Z. z., ako aj v metodike spracovávania Správy delegáta v ISSF. V prípade potreby je potrebné nahlásiť termíny seminárov (p. Polatseková), na ktorých sa tieto okruhy budú prednášať, aby nedochádzalo ku kolízii s termínmi iných pripravovaných seminárov.


KOMISIA FUTSALU

1) Exekutíva súťaží v oblasti športovo - technických konaní:

- nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – FTVŠ UK Bratislava dňa 15.1.14 o 19:30 v ŠH Predmier.
- žiada v  termíne do 31.12.13 družstvá FTVŠ UK Bratislava a FK Slovanet Prešov o predloženie vzájomnej dohody o termíne dohrávky stretnutia 9. kola 1. SLF FTVŠ UK Bratislava – FK Slovanet Prešov (termín dohrávky najneskôr do 15.2.14); v prípade, že dohoda nebude predložená, dátum odohrania stretnutia stanoví Exekutíva.

2) Exekutíva súťaží v oblasti disciplinárnych konaní:

- oprava znenia trestu uvedeného v ÚS č. 16 pod D 24: Ján Jančo (09A0036, Futsal Team Levice) - zastavenie činnosti na 3 SN po uplynutí trestu za 3. ŽK, v zmysle DP SF ST/1/3/b/a.

Voči rozhodnutiam Exekutívy je možné v zmysle článku D.2 Rozpisu súťaže podať odvolanie v súlade s ustanoveniami Hlavy C SP SF alebo v súlade s ustanoveniami DP SF, kapitola VI, článok 24 až 27.


KOMISIA ŽENSKÉHO FUTBALU

Žiada kluby o nahlásenie termínov turnajov, ktoré budú organizovať v zimných mesiacoch, či už halových alebo na vonkajších ihriskách, na e-mailovú adresu: ivan.georgiev@futbalsfz.sk.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

Rakúsko: Denis Kollár (TJ Slovan Šaštín-Stráže), Tomáš Hájek (ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká pri Morave), Matej Gális (OFK Dunajská Lužná), Ján Hrkotáč (TJ Slovan Brodzany)

Zaregistrované profesionálne zmluvy:

Štefan Gerec (MFK Ružomberok)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

Marián Hanták – Matúš Hruška (FK Púchov)


SEKRETARIÁT

Oznamuje, že v dňoch 23.12.2013 až 1.1.2014 vrátane, bude sekretariát SFZ zatvorený. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ začne od 2.1.2014.

Slovenský futbalový zväz ďakuje všetkým hráčom, trénerom, futbalovým činovníkom, fanúšikom, zástupcom médií, partnerom a podporovateľom slovenského futbalu za spoluprácu v roku 2013. Všetkým želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2014 najmä pevné zdravie, spokojnosť a mnoho osobných i športových úspechov.

Táto Úradná správa SFZ je v roku 2013 posledná. Vydávanie ÚS SFZ bude pokračovať ÚS č.25 od 11.1.2014.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.