Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 23, 2015

Úradná správa č. 28 zo dňa 24.1.2015

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

 
 
 
 

Úradná správa SFZ č. 28 zo dňa 24.1.2015 na stiahnutie

ÚNIA LIGOVÝCH KLUBOV

Pozýva svojich členov na zasadnutie Prezídia ÚLK, ktoré sa uskutoční dňa 26.1. (pondelok) od 11:00 v sídle ÚLK, Trnavská cesta 100, Bratislava.


TECHNICKÝ ÚSEK

Upozorňuje športových masérov klubov republikových súťaží na povinnosť platného "Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných činností", podľa Zákona o telesnej kultúre č. 288/1997 Z.z., § 12, bod (5) v znení neskorších predpisov. "Osvedčenie" sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí môže akreditované vzdelávacie zariadenie predĺžiť jeho platnosť absolvovaním doplnkového štúdia alebo vykonaním odbornej skúšky.

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.9.2008 pôvodne na neurčito, skončila podľa novely zákona dňom 31.12.2013. Pokiaľ masér klubu nemá platné potrebné osvedčenie, je nevyhnutné, aby ho znova získal alebo si  zabezpečil  predĺženie jeho platnosti vo vzdelávacom zariadení, akreditovanom podľa § 11 vyššie uvedeného zákona, v termíne do 15.2.2015.


LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že kontaktným osobám klubov FL bola elektronickou poštou zaslaná osobitne vypracovaná špecifikácia, podľa ktorej je potrebné pripraviť licenčnú dokumentáciu klubu, predkladanú k 15.3.2015 na preverovanie a elektronický výkaz "Doplňujúca finančná informácia", ktorý je povinnou súčasťou dokumentácie finančných kritérií.

Oznamuje klubom FL, že IX. Licenčný workshop sa uskutoční v stredu 18.2. v City Hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude kontaktným osobám zaslaná do konca januára.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U662: Ján Bician (1139507, Gurmáni Bratislava, 1.SLF-Extraliga) - vylúčený za HNS - zmarenie dosiahnutia gólu úmyselným  hraním rukou. DO - pozastavenie  výkonu športovej činnosti na 1 s.s. podľa 17/7 a čl. 46/1a,c, od 17.1.2015.

Oznamy:

U663: DK obdržala rozhodnutie od OK SFZ vo veci odvolania FC Nitra, zast. Tomášom Gábrišom voči rozhodnutiu DK SFZ v U593 a oznamuje, že vo veci bude konať na najbližšom zasadnutí DK.

U664: MFK Dubnica nad Váhom (DOXXbet liga) - DK na základe U495 a U529 žiada klub o podrobné písomné stanovisko k aktuálnemu stavu konania v súvislosti s pohľadávkou voči p. Jánovi Zápotokovi, do 10.2.2015.

U665: DK na základe U664 žiada p. Jána Zápotoku o stanovisko k aktuálnemu stavu konania v súvislosti s pohľadávkou zo strany klubu MFK Dubnica nad Váhom, do 10.2.2015.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 12.2.2015 o 15:00 v sídle SFZ v Bratislave.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. (čl. 84 ods. 1 DP).


KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie priateľských stretnutí:
Zmena obsadenia finálového turnaja mládeže
(UTM a grassroots SFZ):30.1. 09:00 – 17:00 (Ježík za Vitka, STC Aréna Púchov)

Oznamuje, že zimný doškolovací seminár rozhodcov SFZ sa uskutoční 10. – 15.2. v Tatranskej Lomnici (TOP skupina 10. – 14.2., II. skupina a ženy FIFA 14. – 15.2.). Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Vlčej 27.1. – 6.2., Vitko 30.1.

Úsek pozorovateľov rozhodcov

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ sa uskutoční 14. – 15.2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané e-mailovou poštou.


KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

Zimný seminár  delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 13. – 14.2. v Bratislave. Pozvánky, aj s miestom a programom seminára, budú  zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Košičár  22.1. – 9.2.


SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva súťaží v oblasti športovo – technických konaní:

Dôrazne upozorňuje družstvá na dodržiavanie časti B, článku 5/j,s Rozpisu súťaží vo futsale 2014-15 (zasielanie videozáznamov zo stretnutí a komentárov ku stretnutiam). Družstvá, ktoré si uvedenú povinnosť nesplnia budú odstúpené na riešenie DK.

Schválila termín dohrávky stretnutia 15. kola 1. SLF: FK Prešov - MFK Tupperware Nové Zámky dňa 15.2. o 18:00 v ŠH Prešov.

Exekutíva súťaží v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Delegovanie R a D na 15. kolo 1. SLF:
30.1. o 19:30 Futsal Team Levice – Slov-matic FOFO Bratislava (Bohun, Szkokan, Krchňavý), o 20:30 Gurmáni Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Belavý, Grom, Jablonický), FTVŠ UK Bratislava - MFsK Nitra (Botka, Behančin, Nagy)
31.1. o 19:30 Čekan  Mekenroff 1897 Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava (Budáč P.st., Ágg, Badura)

Zmena delegovania na 14. kolo 1. SLF
23.1. ŠK Pinerola Bratislava – MFsK Nitra (Krchňavý za Baduru)

Komisia mládeže SF schválila predložený návrh a dohodu klubov o UHČ zápasu dvojičiek  FEJ ŠK Makroteam Žilina - KSF Doxx Žilina, ktorý sa odohrá  29.1. o 17:30 v ŠH pri ZŠ V. Javorku v Žiline.


MATRIKA

Vyžiadania do zahraničia:

NEMECKO:  Radoslav Beňuš (MFK Dolný Kubín)
RAKÚSKO: Roman Sirota (TJ Záhoran Kostolište), Igor Glváč (FK Slovan Ivánka pri Dunaji), Lukáš Gálik (AS Trenčín), Dragan Andrić (TJ Rozvoj Pušovce), Eduard Gajdoš (TJ Slovan Čeľadice), Matej Kováč (Spartak Myjava), Michal Kováč (FC ViOn Zlaté Moravce), Roman Sloboda (FC Slovan Galanta), János Sipöcz (KFC Komárno)

Provizórna registrácia v zahraničí:

ANGLICKO: Gergö Habardík (TJ Družstevník Vrbová nad Váhom – Evesham United Reserves)
RAKÚSKO: Roman Pálka (TJ Záhoran Kostolište – SC Eckartsau), Richard Rýzek (FK Senica – USV Hauskirchen)

Zaregistrované zmluvy agentov hráčov:

EMIL KOVAROVIČ – Marián Jarabica (FK Čadca)
TOMÁŠ GEIST – Matej Dovičovič (FC Nitra)


SEKRETARIÁT

Informuje kluby FL a DOXXbet ligy, že dňa 5.2. sa uskutoční seminár (workshop) bezpečnostných manažérov (BM) a hlavných usporiadateľov (HU) FL a DOXXbet ligy v hoteli Senec – informácie sú zverejnené aj na www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v  ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke  www.futbalsfz.sk.